Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Podpora opatrovateľskej služby v meste Ilava

 

 

Kód projektu ITMS2014+: 312081BIU4

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Ilava
Rozpočet projektu: 122 400 eur
12/2021 - 11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí - podpora zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby, podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava oživenia hospodárstva, zabezpečovanie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby v meste Ilava za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení,  a to prostredníctvom ôsmych opatrovateliek. Projekt taktiež prispieva k udržaniu zamestnanosti v meste Ilava.

plagát projektu

 

 

Plagát projektu

Formular prikladov dobrej praxe_a)_final_POS2IL_BIU4

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Pätka

SPOLKY A ORGANIZÁCIE