sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Transfery (dotácie)

Mesto Ilava na základe samosprávnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 a § 11 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 odsek 4, 6 zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Ilava

 

Mesto môže poskytovať dotácie v nasledujúcich oblastiach:

  1. kultúry a záujmovej umeleckej činnosti,
  2. cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
  3. športu a telesnej kultúry,
  4. životného prostredia a ekológie,
  5. školstva, výchovy a vzdelávania,
  6. mládeže,
  7. sociálnej a zdravotnej,
  8. ochrany zdravia, majetku.

 

Celé znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Ilava (tu) (301.21 kB)

 

Príloha č. 1- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Ilava. 

Príloha č. 2- Čestné prehlásenie k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Ilava 

Príloha č. 3 - Vyučtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Ilava 

Príloha č. 4- Účtovné doklady potrebné k vyučtovaniu dotácie  

 

Poskytnuté dotácie v roku 2022

organizácia IČO mestským zastupiteľstvom   schválený rozpočet (suma v €)
Dobrovoľný hasičský zbor Ilava 1774741415 800,00
Dobrovoľný hasičský zbor Iliavka 1774741416 500,00
Mestský futbalový klub Ilava, o.z. 14224381 5 500,00
Mestská liga malého futbalu, Ilava 30232759 500,00
Klub slovenských turistov Tuláci Ilava 42023548 450,00
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ILAVA 17059364 6 000,00
Folklórny súbor STRÁŽOV, o.z. 37916530 1 000,00
Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan 42147905 1 000,00
DIVADELNÝ SÚBOR MASKY, o.z.  52286894 500,00
Jednota dôchodcov na Slovensku Základná organizácia JDS Ilava 8970193045 200,00
FOTOKLUB POVAŽIE, o.z.  42147026 100,00
Občianske združenie Klobušice 53268903 3 500,00
Liga proti reumatizmu na Slovensku, miestna pobočka Ilava 31822142 400,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia 698172122 400,00

 

Rýchle odkazy

parkovanie

projektySmútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanie

IM12
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:332
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1461470

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Klobušický kaštieľ

SPOLKY A ORGANIZÁCIE