Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Majetkové priznania poslancov

Majetkové priznania poslancov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  ustanovuje

►nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní  alebo činností,

►povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a

►zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

 

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

 

Ústavný zákona 357/2004 Z.z.

Tlačivá oznámení

 

Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári povinní zverejniť svoje majetkové priznania.

 

Majetkové priznania poslancov za rok 2019, rok 2020, rok 2021, rok 2022.

 

 

 

 

msu-al

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE