Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dvor OTS odpad

Na dvore v areáli TSM majú občania mesta Ilava možnosť odovzdávať počas celého roka uvedené komodity:

 • drobný stavebný odpad
 • veľkoobjemový odpad (skrine, sedačky, okná, dvere a iné)
 • monočlánky (suché, galvanické články)
 • ortuťové žiarivky
 • staré alebo nepoužité farby a ich obaly
 • staré alebo nepoužité lepidlá, laky, rozpúšťadlá a ich obaly
 • jedlé oleje a tuky a iné nebezpečné oleje a tuky
 • prostriedky na ochranu rastlín proti chorobám, škodcom, burine, ako aj ich obaly
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky (napr. staré chladničky)
 • vyradené elektronické zariadenia (napr. počítače, televízory, rádiá)
 • kovové obaly a neobaly, papier, starý textil, koberce

 

Dúfame, že i týmto spôsobom sa nám podarí prispieť k čistote nášho mesta a k odstráneniu nepovolených skládok.

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE