sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Oznamy

Ako je to s nádobami na zmesový komunály odpad?

V znení zákona č. 79/2015 Z. z. Zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov podľa § 81 bod (3) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu (pôvodný pôvodca je každý, ktorého činnosťou odpad vzniká).

Obec vo všeobecne záväznom nariadení ustanoví výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.

Občania uhrádzajú náklady na obstaranie nádoby na zmesový komunálny odpad:

a/ nepriamo - v rámci poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ako napr.  Dubnica nad Váhom, Nemšová ...)

b/ priamo - hradia náklady na nádobu pri jej kúpe (ako napr. Ilava, Košeca...)

Primátor mesta Ing. Wiedermann na mestskom zastupiteľstve dňa 28. 5. 2019 informoval poslancov o zámere mesta zaviesť v roku 2020 evidenčný systém nádob na zber zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu formou kódov.

Evidencia formou kódov umožní, aby pôvodcovia odpadu platili poplatky podľa množstva vyprodukovaného odpadu a zároveň boli motivovaní  odpad triediť.

Ing. Nýblová

Samostatný odborný referent

 

 

--------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNE OZNAMY ODDELENIA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA ILAVA -                                                                     KLINITE SEM

--------------------------------------------------------------------------

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Vrchy z Paľkovho vŕšku

SPOLKY A ORGANIZÁCIE