Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

triedenie pneumatík

Vážení občania!
Mesto Ilava oddelenie technických služieb si Vás dovoľuje upozorniť, že mesto nevykonáva zber odpadových pneumatík. Preto sa zakazuje ukladať odpadové pneumatiky:
a) do zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu,
b) do zberných nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu,
c) do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber objemného
odpadu
ako aj k týmto zberným nádobám a veľkokapacitným kontajnerom na území mesta, mestských častí a v Iliavčanskej doline.
Tento zákaz platí z toho dôvodu, že spätný zber odpadových pneumatík je povinný zabezpečiť distribútor pneumatík na svojich predajných miestach bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh.
Distribútor pneumatík je:
a) osoba, ktorá poskytuje pneumatiky konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu
b) ten kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný, bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
Odpadové pneumatiky v Ilave môžete odovzdať napr. vo firme
- Comextrans s.r.o., Ľ. Štúra 384/28 (SAD Ilava)
- Autoservis Peter Blaško, Za kanálom 753
- Roman Mulina, Kukučínova 476, Ilava
Odpadové pneumatiky umiestnené na kolesách starého vozidla konečný používateľ odovzdáva osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Etiketa pivovaru

SPOLKY A ORGANIZÁCIE