Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Plasty

- plasty sa zberajú do určených nádob z bytových domov a vriec z rodinných domov žltej farby

- pred vhodením do nádoby je potrebné plasty stlačiť, zošliapnuť

- do zbernej nádoby, vreca patria neznečistené: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky na ovocie, na zeleninu, na fľaše, PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC  vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod.
- do zbernej nádoby, vreca nepatria: hrubo znečistené plasty napr. zeminou, farbami, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látok (oleje, chemikálie), guma, molitan, podlahoviny a pod.

- žlté vrecia s plastami je potrené vyložiť v deň zberu o 6,00 hod. pred bránu domu, vrecia

  musia byť plné, plasty stlačené, za plné vrecia sa dávajú v rovnakom počte prázdne žlté

  vrecia pre nasledujúci zber

- do zberných nádob a vriec na plasty je zakázané ukladať iné druhy odpadov

- zber plastov sa vykonáva podľa kalendára zberu

- vytriedené plasty je možné odovzdať aj na zbernom dvore

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE