Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Sklo

- odpadové sklo  z rodinných domov bytových domov sa zberá do určených nádob zelenej

  farby, ktoré sú rozmiestnené na území mesta

- sklo sa netriedi na farebné a biele, zberá sa do jednej nádoby

- do nádob určených na zber skla je zakázané vhadzovať iný druh odpadu

- do zbernej nádoby na sklo patria neznečistené: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety

   zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, a pod.
- do nádob na sklo nepatria : vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované

  sklo,  žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory, obrazovky a pod.

- sklo je možné bezplatne odovzdať aj na zbernom dvore

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Rodina Ivanovicz z Klobušíc

SPOLKY A ORGANIZÁCIE