Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

VKM -viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)

- sa zberajú do určených nádob z bytových domov a vriec z rodinných domov oranžovej farby

- pred vhodením do nádoby je potrebné VKM stlačiť

- do zbernej nádoby, vreca patria: neznečistené viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a  

   iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

- do zbernej nádoby, vreca nepatria: znečistené VKM potravinami, viacvrstvové obaly od

   kávy, polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, kakaa a pod.

- oranžové vrecia s VKM je potrené vyložiť v deň zberu o 6,00 hod. pred bránu domu, vrecia

  musia byť plné, VKM stlačené, za plné vrecia sa dávajú v rovnakom počte prázdne oranžové

  vrecia pre nasledujúci zber

- do zberných nádob a vriec na VKM je zakázané ukladať iné druhy odpadov

- zber VKM sa vykonáva podľa kalendára zberu

- vytriedené VKM je možné odovzdať aj na zbernom dvore

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Časť iluzívnej architektúry

SPOLKY A ORGANIZÁCIE