Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Voľby prezidenta 2024

MESTO ILAVA - VÝSLEDKY HLASOVANIA
volieb prezidenta SR
 6. apríla 2024 (2. kolo)

 

 

výsledky za mesto Ilava

 

Výsledky v jednotlivých okrskoch mesta Ilava:

 

Zápisnica okrsok č. 1 Okresný úrad Ilava 2.kolo

Zápisnica okrsok č. 2 ZŠ Ilava 2.kolo

Zápisnica okrsok č. 3 ZUŠ Ilava 2.kolo

Zápisnica okrsok č. 4 Technické služby mesta Ilava 2.kolo

Zápisnica okrsok č. 5 Kultúrny dom Klobušice 2.kolo

Zápisnica okrsok č. 6 Dom kultúry Iliavka

 

 

Súhrnné výsledky za Slovenskú republiku:

https://www.volbysr.sk/sk/suhrnne_vysledky_kolo2.html

prezident

 

MESTO ILAVA - VÝSLEDKY HLASOVANIA
volieb prezidenta SR
 23. marca 2024 (1. kolo)

 

 

 

 

Výsledky v jednotlivých okrskoch mesta Ilava:

 

Zápisnica okrsok č. 1 Okresný úrad Ilava

Zápisnica okrsok č. 2 ZŠ Ilava

Zápisnica okrsok č. 3 ZUŠ Ilava

Zápisnica okrsok č. 4 Technické služby mesta Ilava

Zápisnica okrsok č. 5 Dom kultúry Klobušice

Zápisnica okrsok č. 6 Dom kultúry Iliavka

 

Podrobné výsledky za SR:

https://www.volbysr.sk/sk/vysledky_hlasovania_kolo1.html

 

 

Informácie pre voliča

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre mesto Ilava:

 

Číslo okrsku

 

Volebná miestnosť

 

 

Adresa

 

Vymedzenie územného obvodu

 

1

 

POZOR ZMENA:

Budova sídla Okresného úradu Ilava

 

Mierové námestie 81/18, Ilava

 

Mierové námestie, ulice Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova,

 

občania s trvalým pobytom Ilava

 

2

 

Základná škola Ilava

 

Medňanská 514/5, Ilava

 

ulice Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I

 

3

 

Základná umelecká škola

 

Pivovarská 662/81, Ilava

 

ulice Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova

 

4

 

Technické služby mesta Ilava

 

Hurbanova 132/26, Ilava

 

ulice Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L .Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom

 

5

 

 

Dom kultúry Klobušice

 

Okružná 55/1, Ilava

 

mestská časť Klobušice

 

6

 

 

Dom kultúry Iliavka

 

Iliavka 8, Ilava

 

mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy

   

 

Spôsob voľby

 

Volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

 

Volič môže voliť NA ÚZEMÍ  Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácie pre voliča),

alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz), t.j. volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Hlasovací preukaz

 

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

 

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

 

O vydanie hlasovacieho preukazu pre 2. kolo je možné požiadať  osobne na adrese:

Referát evidencie obyvateľstva - prízemie vpravo – č.d.115 

(vybavuje  Mgr. Darina Gašparová, tel 042 44 555 48)

Mierové námestie 18/81, 019 01 Ilava

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, t.j.  do piatku  5. 4. 2024 v úradných hodinách.

 

 

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

 

 

 

 

Informácie pre kandidátov, politické strany, koalíciu a petičné výbory


 
Oznámenie - volebné plagáty

 

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ
 

 

Okrsková volebná komisia

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Podľa výsledkov ostatných volieb do NR SR z roku 2023, sú v NR SR zastúpené tieto

  a)  politické strany a politické hnutia:

HLAS - sociálna demokracia

Kresťanskodemokratické hnutie

Progresívne Slovensko

Sloboda a Solidarita

Slovenská národná strana

SMER - sociálna demokracia

b) koalícia:

SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).

pre mesto Ilava nasledovne:

 

1.    v listinnej forme

na adresu Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

 

2.    alebo elektronicky (e-mailom)

na emailovej adrese volby@ilava.sk.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

 

 

 

 

zdroj: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

Rýchle odkazy

Bartolomejský jarmok 2024

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanieIM 04/2024
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:170
TÝŽDEŇ:5346
CELKOM:2094996

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Barokové lavice

SPOLKY A ORGANIZÁCIE