sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

Dobrý deň od 27.07.2020  do 07.08.2020 budem čerpať dovolenku. Na Vaše otázky a dotazy budem následne odpovedať priebežne. 

Ing. Viktor Wiedermann


Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor: Marko Holosko
Dátum vloženia: 13. 8. 2020

Dobrý deň,

toto parkovisko je v súkromnom vlastníctve. Preto treba v tejto záležitosti kontaktovať vlastníka parkoviska a tým je spoločnosť Lidl.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 13. 8. 2020
Autor:     
Dátum vloženia: 17. 7. 2020

Dobrý deň.

Komunikácia III. triedy č. 1928 spájajúca mesto Ilava a miestnu časť Iliavka nie je v správe mesta Ilava. Podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sú cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa vyjadrenia správcu predmetnej komunikácie sa orez drevín v cestnom profile ciest II. a III. triedy realizuje v pravidelných intervaloch.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

Vedúci TSM, 22. 7. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 11. 7. 2020

Dobrý deň,

odpoviem na druhú časť otázky. V súvislosti s výstavbou nového mosta cez Vážsky kanál som sa nedávno (6.7.) zúčastnil zasadnutia poslancov VÚC Trenčín, kde som okrem iného apeloval na skoré začatie prác, t.j. odstránenie starého mosta a výstavbu nového. Momentálne stále prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa s tým, že predpokladaný termín začatia prác je v druhej polovici tohoto roka. O tejto téme podrobne informujeme na našich webových stránkach aj vo vydaní Ilavského mesačníka. Záverom chcem ešte zdôrazniť, že výstavba nového mosta cez Vážsky kanál je plne v kompetencií VÚC Trenčín, kde mesto Trenčín nemá s touto výstavbou nič spoločné.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 17. 7. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 11. 7. 2020

Dobrý deň,

V súčasnosti prebiehajú prípravné  práce na výmene chladiacich zariadení, zadané je vypracovanie projektovej dokumentácie prístavby zadnej časti domu smútku, v ktorej bude umiestnený samostatný chladiaci box, následne prebehne verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Súčasťou rekonštrukcie zadnej časti domu smútku je oprava prístupovej komunikácie a manipulačnej plochy pre autá pohrebných služieb a TSM. Následne po  týchto úpravách  budú vykonané ďalšie rekonštrukčné práce a opravy interiéru a exteriéru  domu smútku Ilava.

S pozdravom

Mgr. Viera Bagínová

VFMO, 17. 7. 2020
Autor:            
Dátum vloženia: 8. 7. 2020
Dobrý deň.
Predmetná lokalita, t.j. pozemok, na ktorý poukazujete nie je majetkom mesta Ilava. Nateraz sme kontaktovali vlastníka pozemku, aby zabezpečil jeho údržbu a bolo prisľúbené, že v dohľadnej dobe bude pokosený.
S pozdravom 
Mgr. Stanislav Rendek - TSM Ilava, 16. 7. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 11. 7. 2020
Dobrý deň.
Tak ako Vám bolo povedané, v prvom rade nás stálo nemalo úsilia, aby správca toku zabezpečil úpravu časti Porubského potoka od železničného mosta po zaústenie do Podhradského potoka. Následne Vám bolo vysvetlené, že správca nedisponuje technikou, ktorá sa pod daný železničný most dostane. Jediná možnosť je dno vyčistiť manuálne. V druhom rade za daný úsek správca ani nie je zodpovedný. Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní okrem iného na vlastné náklady odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
Vlastníkom stavby železničného mosta sú Železnice Slovenskej republiky, š.p., Bratislava, kde budeme interpelovať na daný problém.
S pozdravom
Mgr. Stanislav Rendek - TSM Ilava, 14. 7. 2020
Autor:        
Dátum vloženia: 12. 7. 2020

Dobrý deň.
V súčasnosti sa v  miestnej časti Iliavka kontajnery na predmetné druhy odpadov nenachádzajú a doposiaľ tam umiestnené ani neboli. Nakoľko začíname realizovať evidenciu smetných nádob a našim cieľom je komplexná zmena systému nakladania s KO a DSO na území nášho mesta s dôrazom na zvyšovanie miery triedenia komunálnych odpadov od 01. 01. 2021 plánujeme zaviesť vrecový zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov aj pre predmetnú mestskú časť vrátane teda kovov a tetrapakov. Nateraz je možnosť doviesť vytriedené zložky predmetných druhov odpadov na zberný dvor alebo vhodiť tieto druhy odpadov do príslušného kontajnera na území mesta.
S pozdravom 
Mgr. Stanislav Rendek - TSM Ilava, 14. 7. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 11. 6. 2020

Dobrý deň,

minulý týždeň bolo úspešne ukončené výberové konanie na príslušníka mestskej polície. Termín zriadenia MP (nástupu jej dvoch členov) v Ilave je naplánovaný na 1.9.2020. Keďže je tento deň štátny sviatok, reálne ich uvidíte v akcií až 2.9.(streda).   

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 2. 7. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 25. 6. 2020

Dobrý deň,

áno, tento obchvat je naplánovaný aj v našom územnom pláne mesta. V súčasnosti prebieha jeho aktualizácia, s tým, že doplnený UPM bude hotový v druhej polovici budúceho roku.

S pozdravom

V.Wiedermann 

Primátor, 2. 7. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 2. 7. 2020

Dobrý deň,

najskôr k tomu zaplavenému podjazdu. O tomto probléme informujeme na našich stánkach mesta (www.ilava.sk, fb - Aktuality mesta Ilava) a taktiež je táto téma podrobne rozobratá v najnovšom vydaní nášho Ilavského mesačníka. Z vyjadrenia správy ciest TSK (je správcom tejto cestnej komunikácie) zo dňa 12.6. vyplýva, že príčinou zaplavovania podjazdu je "závada na prívode elektrického prúdu do elektrického ovládania pre čerpadlá. Je nutná výmena ističa z pôvodného 32A na 50A istič." Preto mesto Ilava žiada o urýchlenú realizáciu tejto výmeny. 

Čo sa týka výstavby nového mosta ponad Vážsky kanál, momentálne prebieha verejné obstarávanie s tým, že predpokladaný dátum začatia prác na moste bude august/september 2020. (Toto je informácia z vyjadrenia pána župana Bašku). 

Dňa 6.7. sa uskutoční zasadnutie poslancov TSK. Na tomto stretnutí plánujem vystúpiť a upozorniť na problémy, ktoré nám úplná uzávierka mosta spôsobuje a zároveň požiadať o maximálne možné urýchlenie výstavby nového mosta.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 2. 7. 2020

Rýchle odkazy

Koronavírus


Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

STU Dubnica n/V

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14
1
15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 121
TÝŽDEŇ: 4362
CELKOM: 391525

AKTUÁLNA TEPLOTA

15.8.2020 06:40

Aktuálna teplota:

17.9 °C

Vlhkosť:

91.9 %

Rosný bod:

16.6 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Dolný hrad

SPOLKY A ORGANIZÁCIE