sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor: Anna Flochová
Dátum vloženia: 16. 10. 2020
 Dobrý deň. Vážená pani občianka po Vašom dotaze na neporiadok boli zamestnanci, ktorí v daný deň vyprázdňovali nádoby na sklo opätovne poučení o tom, že v prípade úniku odpadov pri vyprázdňovaní nádoby sú povinný dané miesto aj patrične očistiť. Častokrát sa však stáva, že za neporiadok na stojisku a v jeho blízkosti nie je sú zodpovední zamestnanci oddelenia TSM. Veríme však, že sa daná situácia už nebude opakovať. Do budúcna v prípade pochybenia, resp. iných nezrovnalostí a žiadostí je potrebné kontaktovať priamo administratívnych pracovníkov TSM, či už telefonicky alebo e-mailom na kontakty zverejnené na stránke mesta samosprava/mestsky-urad/oddelenie-technickych-sluzieb/. Čo sa týka skládky odpadov pri zvonici, tá by sa k dnešnému dňu už na danom mieste nemala nachádzať, podobne ako aj drevené rampy po letnej akcií.  S pozdravom 
Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL, 26. 10. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 25. 9. 2020

Dobrý deň,

podľa informácie, ktorú mám zo Železníc Slovenskej republiky, kompletnú opravu čerpacích zariadení a aj opravu cestnej komunikácie v podjazde bude realizovať firma Doprastav, počas mesiaca október.

Čo sa týka druhej otázky ohľadom zberu vrchnáčikov do veľkého železného srdca, túto informáciu prednesieme na najbližšej porade poslancov.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 2. 10. 2020
Autor:      
Dátum vloženia: 28. 9. 2020

Dobrý deň,

o aktuálnej situácií ohľadom výstavby nového mosta cez Vážsky kanál som informoval dňa 29.9. na mimoriadnom zasadnutí MsZ (záznam zo zasadnutia je na našich stránkach): 

1/ výstavba mosta je plne v kompetencií Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Stavebné povolenie na výstavbu mosta nie je právoplatné, nakoľko v rámci majetkovo-právneho vysporiadania nebola podpísaná Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi TSK a Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP). Táto zmluva je na schválení (od mája 2020!) na Ministerstve životného prostredia ale doposiať nebola schválená. 

2/ výberové konanie na realizátora výstavby mosta stále prebieha. Mesto Ilava k dnešnému dňu nedostalo oficiálnu informáciu o tom, ktorá firma bude projekt realizovať, ani kedy sa s odstránením starého a výstavbou nového mosta začne. 

Čo sa týka podjazdu pod železničnú trať, informácia zo ŽSR (Železnice Slovenskej republiky) je taká, že kompletná oprava čerpacích zariadení a oprava poškodenej cestnej komunikácie prebehne v mesiaci október. Realizovať ju bude firma Doprastav.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 2. 10. 2020
Autor:          
Dátum vloženia: 30. 9. 2020

Dobrý deň.

Problém s verejným osvetlením registrujeme na viacerých lokalitách, nakoľko v súčasnosti jeho nastavenie nezabezpečuje priamo oddelenie TSM, problém riešime s dodávateľom softvéru riadenia VO. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

S pozdravom
 

Mgr. Stanislav Rendek., 1. 10. 2020
Autor:                    
Dátum vloženia: 10. 9. 2020

Dobrý deň.

Tak ako píšete v dané dátumy bol plánovaný zber predmetných druhov odpadov. Nakoľko je zber jednotlivých druhov odpadov časovo a personálne náročný najmä pri objemnom odpade sa stáva, že sa zbiera celý týždeň. Preto je aj v kalendári zberu uvedená podstatná informácia a to v nasledovnom znení ,,Upozorňujeme občanov, že zber odpadu môže pokračovať aj nasledujúci deň (napr. pre veľké množstvo odpadu, porucha vozidla, iná neodkladná práca). Preto je potrebné ponechať odpad vyložený. V prípade, že Váš odpad nebude odvezený ani nasledujúci deň, kontaktujte nás na telefónnom čísle 042/4465056, 0918 899 216". Nakoľko po termíne objemného odpadu bol plánovaný hneď zber BRO jeho zber sa realizoval až v nasledujúcich dňoch. Pracovníci oddelenia TSM teda súčasne nezbierajú objemné odpady aj BRO. Pri objemných odpadoch sa zbierajú aj použité jedlé oleje a tuky preto Vám boli odobrané najskôr iba flašky s olejom a až následne vrecia s BRO.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek- vedúci oddelenia TSM, 30. 9. 2020
Autor:         
Dátum vloženia: 28. 8. 2020

Harmonogram zebru odpadu je zverejnený na internetovej stránke mesta. Pre triedený zber je to nasledovný link:

e_download.php?file=data/faq/odpoved111_1.pdf&original=V%C3%9DVOZ%20ODPADOV%202020.pdf

Preplnenosť kontajnerov pri bytových domoch zaznamenávame najmä v posledných dňoch pred uskutočnením vývozu. Čo sa týka odpadov obalov z kovov v prípade, že budeme pre daný druh odpadu plniť štandardy zberu plánujeme v letných mesiacoch pre rok  2021 zvýšenie frekvencie zberu najmä na stojiskách pri bytových domoch. Čo sa týka poskytovaných služieb v oblasti odpadového hospodárstva poskytujeme našim občanom viacero nadštandardov. (zvoz objemného odpadu každý prvý pondelok v mesiaci, zvoz BRO v jarných a jesenných mesiacoch, zberný dvor otvorený každý deň aj v poobedňajších hodinách, po novom aj každú párnu sobotu od 8:00 do 12:30h). Pre rok 2021 pripravujeme malú kompostáreň, zvoz BRKO z bytových domov a už viac krát spomínanú evidenciu zberných nádob, od kt. očakávame postupné zefektívnenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom ako aj jednotlivými triedenými zložkami komunálnych odpadov.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek, 4. 9. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 2. 9. 2020

Dobrý deň,

pri príležitosti otvorenia Mestskej polície v Ilave (2.9.), ktorej sa zúčastnil aj predseda TSK pán Baška, som sa ho spýtal aj na ďalší postup ohľadom výstavby mosta cez Vážsky kanál. Pán predseda ma informoval, že verejné obstarávanie na realizátora výstavby je ukončené a momentálne prebieha vyhodnotenie ponúk. Výsledok by sme sa mali dozvedieť už čoskoro.

S pozdravom

V.Wiedermann 

Primátor, 4. 9. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 14. 8. 2020

Dobrý deň,

na ostatnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo na 25.8. v Klobušiciach, poslanci schválili II.etapu rekonštrukcie chodníkov a komunikácií v našom meste. Momentálne je už vyhlásené verejné obstarávanie na realizátora s tým, že predpokladaný termín ukončenia prác je do konca mesiaca október. V rámci II. etapy sa budú riešiť tieto chodníky a cesty:

1. chodník od ulice Košecká po objekt č.475 (bývalé OSP)

II. chodník od rohu parcely č.137/1 smerom k cintorínu

III. chodník od ulice Farská po semafor

IV. úprava povrchu cesty na Mierovom námestí

V. úprava cesty pred materskou škôlkou na ulici Medňanská

VI. chodník na ulici Pivovarská od zberných surovín po odbočku na sídlisko Skala

Zároveň sa bude v tomto roku pripravovať projektová dokumentácia na vybrané komunikácie jednotlivých mestských častí. Táto III. etapa bude realizovaná v budúcom roku 2021. Výtlky a drobné poškodenia mestských komunikácií, opravy realizujú Technické služby mesta priebežne.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

 

Primátor, 31. 8. 2020
Autor:       
Dátum vloženia: 22. 8. 2020

Dobrý deň,

tento projekt obchvatu mesta je stále aktuálny. Máme ho zakomponovaný aj v územnom pláne mesta. Obchvat bude začínať na kruháči dialničného privádzača pri vstupe do mesta, pokračovať po ceste okolo Kauflandu s tým, že by mal vyústiť na cestu Pivovarská približne v mieste kde sa nachádzjú zberné suroviny. Celý projekt treba ešte spracovať a taktiež je potrebné majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod cestou. Samozrejme dôležité bude aj zabezpečenie financovania obchvatu, kedže sa jedná o projekt v hodnote niekoľko miliónov euro. V súčasnosti prebieha nastavenie nového spôsobu čerpania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), v rámci nového programového obdobia 2021-2027. Ambíciou mesta je uchádzať sa o takýto príspevok a realizovať výstavbu tohto obchvatu najneskôr do roku 2030. 

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 31. 8. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 22. 8. 2020

Dobrý deň,

cesta ktorú uvádzate je ulica Pivovarská. Je to komunikácia II. triedy a tá je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. V budúcom roku 2021 je na tejto ulici naplánovaná spoločnosťou SPP rekonštrukcia plynových prípojek. Mesto s SPP komunikuje ohľadom spolupráce pri následnej rekonštrukcií chodníkov na tejto ceste. Na TSK budeme požadovať taktiež opravu povrchu tejto cesty.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 31. 8. 2020

Rýchle odkazy

Koronavírus


Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

STU Dubnica n/V

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 195
TÝŽDEŇ: 1955
CELKOM: 453842

AKTUÁLNA TEPLOTA

27.10.2020 07:10

Aktuálna teplota:

14.1 °C

Vlhkosť:

84.3 %

Rosný bod:

11.4 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Obraz

SPOLKY A ORGANIZÁCIE