sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor: Peter Antala
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

na včerajšom (15.10.) zasadnutí MsZ bolo poslancami prijaté uznesenie, ktorým bola schválená realizácia výstavby nového detského ihriska v mestskej časti Klobučice, v celkovej výške 17.656,20 € s DPH (4 detské prvky + dopadová plocha). Chcem zdôrazniť, že napriek tvrdeniu niektorých poslancov MsZ, nedošlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách a nedošlo ani k "neštandartnému" procesu verejného obstarávania. S firmou, ktorá bude detské ihrisko realizovať, bude zajtra (17.10.) podpísaná zmluva o dielo č.52/216/2019 s tým, že samotná realizácia prebehne v nasledujúcich týždňoch (cca do 14 dní od podpisu zmluvy). Verím, že toto ihrisko splní svoj účel a mamičky s deťmi ho budú môcť plnohodnotne využívať.

Prajem pekný deň

VW

Primátor, 16. 10. 2019
Autor: Jan Zachar
Dátum vloženia: 7. 10. 2019

Dobrý deň.

 

Dnes chlapi asfaltovali výtlky na ulici Kalinčiakova, Medňanská a Jesenského. Jama pred bytovkou 517 je každoročný problém z dôsledku predpokladanej poruchy kanalizácie. Nakoľko jama bola min rok vybetónovaná je tam zase badať pokles o cca 10 cm, čo je spôsobené odsunom materiálu podložia komunikácie v danej časti. Uvedený problém budeme riešiť v spolupráci s PVS a.s. Obdobný problém je aj jama pred ZŠ. Túto však vieme operatívne opraviť bez väčších investícií nakoľko je povrch chodníka zo zámkovej dlažby. Ulicu Hollého plánujeme doriešiť v priebehu budúceho týždňa v prípade priaznivých poveternostných podmienok.

 

S pozdravom

 

Mgr. Stanislav Rendek

16. 10. 2019
Autor: Mária Hírešová
Dátum vloženia: 5. 10. 2019

Vážená pani občianka, uvedenej pracovníčke bolo na základe príkazu vedúceho nariadené vyčistenie chodníka od buriny. Vzhľadom na ochranu životného prostredia a ochrany povrchových a podzemných vôd vedenie mesta nie je naklonené odstraňovaniu buriny chemickými prípravkami. Postup práce, ktorý zvolila pracovníčka bol plne v jej rozhodnutí a týmto jej patrí poďakovanie, za príkladné plnenie pokynov nadriadeného, ktoré u Vás vzbudilo pohoršenie. Do budúcna je ambíciou mesta v čo najväčšej miere zabezpečiť odstraňovanie nečistôt z verejných komunikácií a chodníkov komunálnou technikou, a tým zefektívniť údržbu mesta a prácu zamestnancov TSM. V súčasnosti je však spôsob mechanického odstraňovania nečistôt povereným pracovníkom plne v jeho rozhodnutí za dodržania platných právnych predpisov.

 

Za porozumenie ďakujeme.

 

Dúfam, že odpoveď bude postačujúca.

 

S pozdravom Rendek

 

Vedúci TSM, 14. 10. 2019
Autor: peter
Dátum vloženia: 6. 10. 2019

Dobrý deň,

áno, vianočné trhy tento rok budú. Momentálne pripravujeme program, ktorý bude zverejnený na našich stránkach a v novinách. S pozdravom. W

Primátor, 14. 10. 2019
Autor: Barbora
Dátum vloženia: 9. 10. 2019

Dobrý deň p. primátor,

 

na otázku nakladania s nepoužitými hlasovacími lístkami z volieb odpovedám nasledovne. Podľa usmernenia MV SR č. SVS-OVR-2019/011843 zo dňa 12. apríla 2019, ktorým bola upravená úschova hlasovacích lístkov a iných volebných dokument z volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, sme nepoužité hlasovacie lístky po 30. júni 2019 bez vyraďovacieho konania odovzdali Oddeleniu technických služieb na likvidáciu. Je to bežná prax po skončení volieb v Ilave. Určite nepoužitých hlasovacích lístkov bolo u nás podstatne menej ako v Dubnici nad Váhom. Presný počet Vám ani odhadom nepoviem, nakoľko som ešte vtedy bola rodičovskej dovolenke. Môj názor je, že ak by mesto malo záujem takéto nepoužité hlasovacie lístky v budúcnosti využiť, môžeme tak urobiť napr. do materskej škôlky, kde deti maľujú tiež na darované použité papiere (syn nosí obrázky namaľované na papieroch z Hanon, Daejung atď.) Počkajme na najbližšie parlamentné voľby a ja osobne Vás potom oslovím, čo urobíme s nepoužitými hlasovacími lístkami.

Prajem pekný deň

SH 

VO matriky, 14. 10. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 30. 9. 2019

Včerajšie výpadky elektriny boli zaznamenané na viacerých miestach Slovenska, z dôvodu silného vetra. Častou príčinou býva prerastanie stromov do elektrického vedenia, čo pri silnejších nárazoch vetra spôsobuje výpadky prúdu. Podrobnejšie by mohli situáciu vysvetliť pracovníci elektrárne.

Admin, 1. 10. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 28. 9. 2019

Dobrý deň, áno mesto plánuje zaradiť do rozpočtu na ďalší rok aj výmenu niektorých informačných tabúľ. Tie staré sú už opotrebované a nepôsobia vkusne. Máme pripravené nové fotografie mesta, ktoré by sa mohli využiť práve na tento účel. S pozdravom

Primátor, 30. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 13. 9. 2019

Dobrý deň,

začnem najskôr s nevhodnými obchodnými prístreškami pred nemocnicou. Súhlasím s Vami, že tieto nefunkčné prístrešky treba odstrániť. Nedávno sme mali na túto tému stretnutie s pánom riaditeľom nemocnice a zhodli sme sa na tom, že chceme túto situáciu riešiť. Pozemky, na ktorých tieto prístrešky stoja, však nie sú vo vlastníctve mesta ani nemocnice. Preto bude potrebné rozprávať s ich majiteľmi o možnostiach riešenia.

Čo sa týka realizovaných a pripravovaných projektov v meste, v najbližšom čísle Ilavského mesačníka bude podrobný článok o všetkých aktivitách, ktoré mesto urobilo a ktoré plánuje realizovať v budúcom roku. Spomeniem tu tie, ktoré budú financované s podporou eurofondov: rekonštrukcia dvoch budov DHZ Ilava a Iliavka a rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Medňanská. Taktiež pripravujeme verejné obstarávanie na rekoštrukcie chodníkov a niektorých ciest v meste. Realizácia bude prebiehať pravdepodobne začiatkom budúceho roka. 

Primátor, 19. 9. 2019
Autor:   
Dátum vloženia: 18. 9. 2019

Dobrý deň,

semafor pri NC Idea schválil dopravný inšpektoriát a bol vybudovaný na náklady investora. Dva "dopytové" semafory prechodov pre chodcov (pri potravinách a modrom dome) sú v správe mesta. Pred spustením prevádzky NC Idea sme mali stretnutie, (za účasti mesto Ilava, investor a dopravný inšpektor) na ktorom sme riešili koordináciu semafórov tak, aby nedochádzalo ku kolíznym situáciam.  Myslím, že prejazdnosť cez mesto je v rámci možností v poriadku. Dopravné zápchy, ktoré vznikajú počas frekventovaných hodín, sú spôsobené zvýšeným počtom automobilov na cestách. Tento problém majú však už takmer všetky mestá na Slovensku, nielen Ilava.

Primátor, 19. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 18. 9. 2019

Váž. pán Marcel Bagín.

Dovoľte mi, aby som Vám odpovedala na Váš list.

Do zborovní ZŠ sa nemôžete dovolať, lebo ani jedna zborovňa nemá telefón.

Odhlasovanie z obeda robíte tak ako aj doposiaľ.

S ústrižkami a šekmi máte pravdu, ja by som tiež bola, podobne ako Vy, za platbu elektronicky.

Vnímam to ako vhodný návrh na zavedenie spôsobu platieb v budúcnosti.

 

Dcéra sa čipu báť nemusí, pri dochádzkovom termináli je pedagogický zamestnanec, ktorý dohliada na to, aby  žiaci správne použili čip, nie je tam hluk, takže pípnutie čipu počuje a dokonca aj vidí. Ja osobne som stála pri dochádzkovom termináli a žiaci si pekne pípnutím čipu označili svoj príchod do školy. Všetkým sa to úspešne podarilo. Vzhľadom na to, že sa vytvorila pri „čipovaní“ rada, dala som ešte v ten deň nainštalovať druhý terminál na dochádzku. Žiaci sú veľmi spokojní.

V septembri ideme v skúšobnom režime a označovanie dochádzky pípnutím čipu u žiakov funguje a  je v poriadku.

Vážený pán Bagín. Ak svoje dieťa (v pondelok) odhlásite - deň vopred zo stravy (na utorok), tak je na vami uvedený deň (utorok) odhlásené. Vaša dcéra môže prísť v utorok do školy, na termináli dochádzka si označí pípnutím čipu príchod, ale je odhlásená z obeda. Všetko ste stihli a je to v poriadku. Obed nemá, lebo ste ju odhlásili a vedúca jedálne o tom už vie.

V druhom prípade spomínate „záškoláka“, ktorý príde na tretiu hodinu,...

Záškolák nepípol čipom do 7:35 svoju dochádzku do školy, t. j.  nie je prihlásený na obed. Obed sa pre neho nevarí a nepreberie si ho, lebo rodič ho neprihlásil na obed do 7:35 hod.

Ak príde žiak neskoršie do školy (min.  na1 vyučujúcu hodinu) a chce obed, rodič ho musí do 7:35 hod. na obed prihlásiť.  Má dotáciu.

Prepojenie dochádzky a odberu obeda v jedálni je výhodné pre poctivých žiakov. Tí spokojní budú a aj ich rodičia, lebo budú mať dotované obedy.

Z mojej strany len jedna prosba: dajte tomu do konca septembra čas. Všetko bude vyriešené k Vašej spokojnosti a k spokojnosti rodičov našich žiakov.

V prípade ďalších otázok uvítam osobné stretnutie. Ďakujem.

Mgr. Dana Škultétyová

Primator, 19. 9. 2019

AKTUÁLNA TEPLOTA

16.10.2019 21:46

Aktuálna teplota:

9.4 °C

Vlhkosť:

93.9 %

Rosný bod:

8.5 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Rekonštrukcia hradu a kostola

SPOLKY A ORGANIZÁCIE