sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor: Rastislav
Dátum vloženia: 13. 4. 2021

Dobrý deň.

Tak ako píšete pôvod materiálu je z výkopových prác na ul. Pivovarská, ktorý vzniká pri realizácií rekonštrukcie plynovodov na predmetnej ulici. Podľa dostupných informácií sa nejedná o skládku, ale o dočasné ukladanie materiálu v predmetnej lokalite, ktorý sa využije na spätný zásyp a prebytočný materiál bude po ukončení prác odvezený.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL, 13. 4. 2021
Autor: ladislav Molitor
Dátum vloženia: 9. 4. 2021

Dobrý deň,

na základe analýzy, ktorú vypracovala spoločnosť zabezpečujúca spracovanie projektu parkovacej politiky v CMZ mesta, bolo zistené, že až 80% automobilov stojacich v CMZ sú dlhodobo parkujúci. To znamená, že sú to najmä vozidlá zamestnacov nielen mestského alebo okresného úradu alebo spoločností, firiem a taktiež väznice, nášho najväčšieho zamestnávateľa v meste. V prípade, keby sme povolili výnimky všetkým týmto zamestnancom, situácia s parkovaním v CMZ by sa nezlepšila.

Zamestnanci úradov a firiem budú mať možnosť využívať dve záchytné parkoviská, ktoré nebudú spoplatnené.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 9. 4. 2021
Autor: Elena Martinisková
Dátum vloženia: 9. 4. 2021

Dobrý deň,

mesto Ilava ako zriaďovateľ MŠ, na zasadnutí krízového štábu dňa 8.4. rozhodol o otvorení tried pre všetky deti ako v Ilave, tak aj v Klobušiciach a to v termíne od 12.4.

Teší nás, že krátko na to prišla i tlačová správa z ministerstva školstva, v ktorej sa hovorí o plošnom otvorení materských škôl a prvého stupňa základných škôl pre všetky deti, t.j. nielen pre kritickú infraštruktúru a deti pracujúcich rodičov.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 9. 4. 2021
Autor:                
Dátum vloženia: 20. 3. 2021

Dobrý deň,

preverovali sme možnosť zasielania výsledkov antigenových testov formou SMS priamo u poskytovateľa tejto služby. Dostali sme nasledujúcu odpoveď:

"Bohužiaľ zasielanie sms nie je zatiaľ možné z toho dôvodu, že MOM zriadené v DK Ilava nie je stále mobilné odberové miesto zriadené Ministerstvom zdravotníctva. Je to dočasné MOM zriadené mestom, pre občanov mesta Ilava ,kvôli zabezpečeniu lepšej dostupnosti testovania."

Pokiaľ by došlo k zmene alebo úprave legislatívy, budeme sa snažiť túto službu pre občanov v budúcnosti zabezpečiť.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 25. 3. 2021
Autor:                         
Dátum vloženia: 2. 3. 2021

Dobrý deň, 

na ostatnom mimoriadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré sa konalo v utorok 16. marca 2021, informoval primátor poslancov i verejnosť o ďalšom vývoji situácie ohľadom výstavby mosta ponad Vážsky kanál. Snažíme sa pravidelne o tejto téme informovať tu na webovej stránke mesta, na FB Aktuality mesta Ilava, ako aj v Ilavskom mesačníku. 

V tejto súvislosti primátor mesta Ing. Viktor Wiedermann adresoval žiadosť o poskytnutie informácie o ďalšom postupe ohľadom verejného obstarávania na realizátora výstavby mostu cez Vážsky kanál Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V žiadosti opakovane upozornil na skutočnosť, že tento most je viac ako dva roky kompletne uzatvorený pre automobilovú dopravu, cyklistov a chodcov. To spôsobuje jednak problémy v dynamickej doprave mesta, ale hrozí aj ohrozenie bezpečnosti obyvateľov mestskej časti Sihoť, pre ktorých je momentálne jedinou alternatívou prístupu na túto mestskú časť cesta popod železničný podjazd. 

Tu nájdete celý článok: mesto/aktuality/sprava-ciest-tsk-informuje-o-dalsom-vyvoji-vystavby-mosta-cez-vazsky-kanal-765sk.html

A tu je oficiálna odpoveď od p. Karkuša zo Správy ciest TSK: evt_file.php?file=3674&original=Spr%C3%A1va%20ciestTSK%20V%C3%A1%C5%BEsky%20kan%C3%A1l.pdf

 

S prianím pekného dňa, 

V. Klobučníková 

(vedúca oddelenia kultúry)

V. Klobučníková, 23. 3. 2021
Autor:                    
Dátum vloženia: 8. 3. 2021

Dobrý deň.

Z Vášho opisu stavu je daná situácia komplikovaná, ale nie neriešiteľná. Nakoľko ako opisujete sa v korune stromov nachádza el. vedenie je v prvom rade potrebné spraviť opatrenia k splneniu požiadaviek vlastníka el. siete a zabezpečiť podmienky BOZP. Najlepšie na začiatok bude potrebné overiť skutkový stav a prípadne ozrejmiť a nájsť aj ďalšie možnosti riešenia Vašej požiadavky priamo na mieste. Preto ma prosím kontaktujte na tel. č. 0905 932 342, ak nebudem náhodou dvíhať napíšte SMS ozvem sa späť.

Ďakujem za pochopenie.

  
S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL, 9. 3. 2021
Autor:                         
Dátum vloženia: 28. 2. 2021

Dobrý deň

V prvom rade Vám ďakujeme, že Vám vaše okolie a čistota prostredia nie je ľahostajná. Ako píšte v prípade, že takto vyzbieraný odpad vhodíte do svojej zbernej nádoby zvyšujete produkciu ZKO vo svojej domácnosti. Je preto potrebné dané druhy odpadov doviesť na zberný dvor v čase otváracích hodín, kt. sme upravili s prihliadnutím na komfort jednotlivých užívateľov mesto/aktuality/otvaracie-hodiny-zberneho-dvora-739sk.html

Pracovník na zbernom dvore je schopný posúdiť druhy odpadov a následne Vás usmerní kam odpady umiestniť. Pracovníci vykonávajúci vyprázdňovanie smetných nádob nemajú priestor na posudzovanie uložených druhov odpadov do smetných nádob a automaticky sa Vám dané druhy odpadov teda prirátajú k vašej celkovej produkcií.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL, 8. 3. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 28. 2. 2021

Dobrý deň,

čo sa týka Vašej otázky: ulica Holého - momentálne sa spracováva projektová dokumentácia s tým, že chceme túto ulicu (od odbočky pri pohostinstve Koza, cez ulicu Medňanská až po napojenie za odbočkou na cestu Slnečná)  zaradiť do rekonštrukcie na jeseň tohto roka. Ulica Kalinčiakova - tú by sme chceli riešiť výmenou asfaltového povrchu, pričom termín zatiaľ nie je stanovený.

Potreba opráv a rekonštrukcií ciest ale aj chodníkov v meste presahuje momentálne finančné možnosti mesta (napr. dnes som mal telefonát od občana Klobušíc, ktorý už od roku 2006 rieši zlý stav komunikácie pred svojim domov). Chcem zdôrazniť, že mesto tomuto problému venuje pozornosť a postupne rieši jednotlivé mestské časti. Doteraz boli zrealizované 2 etapy rekonštrukcie ciest a chodníkov. Čoskoro spustíme verejné obstarávanie na ďalšie cesty (ul.Štefánikova a ul.Kpt.Nálepku), pričom termín realizácie je predbežne máj-jún 2021. Zároveň pripravujeme ďalšiu jesennú etapu opravy ciest. Záleží to na poslaneckej zhode a dohode, ktoré úseky ciest budú vybrané a realizované v tejto etape.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 5. 3. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 28. 2. 2021

Vážená pani občianka, mesto v minulom roku pristúpilo po dlhšej dobe k odbornému ošetreniu všetkých stromov na Mierovom námestí vrátane chránenej lipy „Trinitárov" čo si vyžiadalo nemalé finančné prostriedky. Dreviny, ktoré sme nedávno vyrezali za pamätníkom SNP žiaľ boli už po dobe svojej životnosti a ohrozovali život a zdravie okoloidúcich ako aj majetok nášho mesta a iných osôb. Výrub bol realizovaný v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, súčasťou ktorého je okrem iných náležitostí a povinností nariadená aj adekvátna náhradná výsadba, ktorú v stanovenom termíne aj zrealizujeme. S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL, 2. 3. 2021
Autor:   
Dátum vloženia: 17. 2. 2021

Dobrý deň,

návrh parkovacej politiky bude predmetom rokovania neplánovaného zasadnutia MsZ v marci tohoto roku. Ešte predtým ako bude parkovacia politika prezentovaná občanom, bude jej návrh konzultovaný a pripomienkovaný poslancami MsZ. Termín spustenia novej parkovacej politiky v centrálnej mestskej zóne je naplánovaný v prvom pólroku 2021.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 23. 2. 2021

Rýchle odkazy

Celoštátne testovanie
Celoštátne testovanie
KoronavírusSmútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 157
TÝŽDEŇ: 3631
CELKOM: 725629

AKTUÁLNA TEPLOTA

14.4.2021 06:51

Aktuálna teplota:

6 °C

Vlhkosť:

77.4 %

Rosný bod:

2.4 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Nárožie s rokom

SPOLKY A ORGANIZÁCIE