sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor: Dasko Stefan
Dátum vloženia: 19. 9. 2023

Dobrý deň,

čo sa týka predmetnej správy z kontroly MŠ Klobušice, tak tá bola prerokovávaná na zasadnutí plánovaného MsZ dňa 20.7. (v časti požiadavky MF komisie) a následne aj na zasadnutí mimoriadneho MsZ dňa 8.8. (kedy to bol samostatný bod rokovania). Záznamy sú k dispozícií na našich mestských stránkach.  

Na nedávnom zasadnutí MsZ v Klobušiciach som sa vyjadril, že správa z kontroly MŠ Klobušice bude aj jedným z bodov najbližšieho mimoriadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa bude konať v októbri.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 25. 9. 2023
Autor:                          
Dátum vloženia: 31. 8. 2023

Dobrý deň,

Technické služby počas konania Bartolomejského jarmoku priamo na námestí zabezpečovali zvoz odpadu na zberný dvor. Následne bol odpad triedený  na zbernom dvore.

Používanie zálohových pohárov počas jarmoku je vzhľadom na veľké množstvo stankárov a taktiež ponúkaný sortiment veľmi problematické, ak nie nemožné. Predajcov sa však snažíme motivovať k používaniu ekologických a nie plastových pohárov.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 8. 9. 2023
Autor:                 
Dátum vloženia: 5. 9. 2023

Dobrý deň,

Klobušický potok je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku Ružomberok, povodie stredného Váhu, Nimnica. 

Pošleme im list s upozornením a žiadosťou o vyčistenie potoka.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 8. 9. 2023
Autor:                  
Dátum vloženia: 15. 8. 2023

Dobrý deň,

ako bývalý zamestnanec MsU  a ako bývalý vedúci oddelenia výstavby, máte určite vedomosť o tom, že staré budovy MŠ Klobušice mali v minulosti problém s výpadkami elektrického prúdu, ktorých príčinou bola zastaralá elektrická prípojka. V rámci realizácie prístavby dvoch tried MŠ bola spravená nová prípojka (uvedený elektrický kábel), ktorá bude pripojená až po realizácií nového napojenia do siete. Tento projekt je v procese prípravy a po schválení SSD a vyčlenení finančných prostriedkou v rámci rozpočtu mesta, bude aj realizovaný.

V.Wiedermann

Primátor, 16. 8. 2023
Autor:                          
Dátum vloženia: 2. 8. 2023

Dobrý deň,

incident, ktorý uvádzate, som osobne konzultoval s predsedom MFK (Mestský futbalový klub), ktorý prevádzkuje areál ihriska na základe Zmluvy o výpôžičke. Ten bol už informovaný o tejto konfrontácií ku ktorej došlo práve od človeka, ktorý na mieste pracoval, aj keď opis tejto situácie bol z jeho pohľadu úplne iný. Ťažko je preto urobiť z toho záver, keďže tu ide o tvrdenie proti trvdeniu. Verím, že do budúcna sa už takéto incidenty opakovať nebudú. 

Rád by som ešte uviedol pripravované aktivity v rámci opráv a rekonštrukcie futbalového areálu. V prvom rade to bude dobudovanie kompletného oplotenia, čo znamená osadenie novej vstupnej brány, odstránenie tzv. starých šatní a dorobenia plotu. Taktiež bude vyspravená príjadová cesta za hlavnou bránou. Plánujeme osadiť solárne osvetnie, ktoré zabezpečí prehľad a kontrolu ihriska aj počas nočných hodín, kedy bude areál uzatvorený. Toto všetko plánujeme realizovať v termíne do konca roka.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 14. 8. 2023
Autor:                  
Dátum vloženia: 4. 8. 2023

Dobrý deň,

uvedený elektický kábel nie je a nikdy ani nebol "živý", to znamená pod napätím. V každom prípade urobíme opatrenie tak aby nezavadzal. Ďakujeme za podnet.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 14. 8. 2023
Autor:       
Dátum vloženia: 11. 8. 2023

Dobrý deň,

máte pravdu, mesto Ilava zakúpilo nové vozidlo na zber komunálneho odpadu (KO) aj s vážiacim systémom. Bolo tomu tak aj v súvislosti s pripravovanou legislatívou, na základe ktorej mali mať samosprávy od roku 2023 povinnosť KO vážiť. Neskôr bol však tento termín posunutý.

Mesto Ilava má naďalej ambíciu zaviesť adresný zber KO, s následným benefitom pre tých, ktorí dôsledne separujú a tak vytvárajú nemej KO. Problém máme iba s bytovými domami, kde je potrebné vybudovať uzamykateľné stojiská zberu. 

V rámci prípravy nového VZN o odpadovom hospodárstve mesta na rok 2024, pracujeme aj na pilotnom projekte zberu KO, o ktorom budeme verejnosť včas informovať.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 14. 8. 2023
Autor:      
Dátum vloženia: 26. 6. 2023

Dobrý deň,

čo sa týka schodov, ktoré vedú k TS z prístupového chodníka na ŽS, tak tie sú naplánované na rekonštrukciu na jeseň tohoto roka. Naskôr bude prevedená oprava vstupného vestibulu, schodov a chodieb v budove TS, s následnou vysprávkou parkiet v MC Dubáčik. Tieto opravy budú financované z bežného rozpočtu mesta.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 14. 7. 2023
Autor:            
Dátum vloženia: 7. 7. 2023

Dobrý deň,

NsP Ilava je samostatný právny subjekt, ktorý kompetenčne spadá pod Ministerstvo zdravotníctva. Mesto Ilava preto nemá žiadnu kompetenciu ani vplyv na dianie v nemocnici. Môže byť len nápomocné a súčinné (tak ako bolo aj v minulosti) v rámci stavebných konaní. Či využijú možnosť čerpania eurofondov a do akých výziev sa reálne aj zapoja je už na rozhodnutí vedenia nemocnice. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 14. 7. 2023
Autor:       
Dátum vloženia: 8. 6. 2023

Dobrý deň,

na prevádzku fontány v malom parku sme sa tento rok "nevykašlali", momentálne sa však zamestnanci TSM venujú naplno koseniu trávy. Fontánka spolu s vodnou hmlou bude sprevádzkovaná v priebehu pár dní tak, aby mohli slúžiť občanom počas nasledujúcich horúcich letných mesiacov. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 16. 6. 2023

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE