sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor:        
Dátum vloženia: 11. 6. 2020

Dobrý deň,

minulý týždeň bolo úspešne ukončené výberové konanie na príslušníka mestskej polície. Termín zriadenia MP (nástupu jej dvoch členov) v Ilave je naplánovaný na 1.9.2020. Keďže je tento deň štátny sviatok, reálne ich uvidíte v akcií až 2.9.(streda).   

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 2. 7. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 25. 6. 2020

Dobrý deň,

áno, tento obchvat je naplánovaný aj v našom územnom pláne mesta. V súčasnosti prebieha jeho aktualizácia, s tým, že doplnený UPM bude hotový v druhej polovici budúceho roku.

S pozdravom

V.Wiedermann 

Primátor, 2. 7. 2020
Autor:      
Dátum vloženia: 2. 7. 2020

Dobrý deň,

najskôr k tomu zaplavenému podjazdu. O tomto probléme informujeme na našich stánkach mesta (www.ilava.sk, fb - Aktuality mesta Ilava) a taktiež je táto téma podrobne rozobratá v najnovšom vydaní nášho Ilavského mesačníka. Z vyjadrenia správy ciest TSK (je správcom tejto cestnej komunikácie) zo dňa 12.6. vyplýva, že príčinou zaplavovania podjazdu je "závada na prívode elektrického prúdu do elektrického ovládania pre čerpadlá. Je nutná výmena ističa z pôvodného 32A na 50A istič." Preto mesto Ilava žiada o urýchlenú realizáciu tejto výmeny. 

Čo sa týka výstavby nového mosta ponad Vážsky kanál, momentálne prebieha verejné obstarávanie s tým, že predpokladaný dátum začatia prác na moste bude august/september 2020. (Toto je informácia z vyjadrenia pána župana Bašku). 

Dňa 6.7. sa uskutoční zasadnutie poslancov TSK. Na tomto stretnutí plánujem vystúpiť a upozorniť na problémy, ktoré nám úplná uzávierka mosta spôsobuje a zároveň požiadať o maximálne možné urýchlenie výstavby nového mosta.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 2. 7. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 5. 6. 2020

Dobrý deň,

k danej otázke uvádzam nasledovné stanoviská oddelenia výstavby mesta Ilava a taktiež investora stavby:

Stavovisko oddelenia výstavby:

Výstavbou IBV "Pod lesom" nedôjde k zamedzeniu prístupu majiteľom chatiek do záhradkárskej osady „Lašteky“, navrhovaná miestna obslužná komunikácia bude z časti riešená ako verejná s pripojením na existujúcu poľnú cestu, t.z., časť poľnej cesty, ktorá prechádza cez súkromné pozemky bude odklonená za hranicu záujmového územia a bude plynule pokračovať po existujúcej poľnej ceste. Prebiehajúce územné konanie o umiestnení predmetnej stavby  bude prerušené a navrhovateľ bude vyzvaný okrem iného aj na doplnenie projektovej dokumentácie dopravného riešenia o nové trasovanie poľnej cesty.

Stanovisko investora stavby:

Vystavbou IBV "Pod lesom" nedojde k zamedzeniu prístupu majiteľom chatiek do záhradkárskej osady „Lašteky“.
Nakolko časť súčasnej polnej cesty vedie cez súkromný pozemok, na ktoreho pouzitie majitel nedal suhlas, musíme jej trasovanie v casti pri spodnej zákrute jemne odklonit. Výsledkom vsak bude aj uplne nová cesta v dĺžke cca 200m od Jesenského ulice.
 
 
Primátor, 17. 6. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 10. 6. 2020

Dobrý deň,

Správca dane doručuje písomnosti elektronickými prostriedkami, nie e-mailom.

Pokiaľ fyzická osoba nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, správca dane doručí písomnosť v listinnom rovnopise elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb, príp. ak je to možné, vlastnými zamestnancami. V našom meste a jeho  mestských častiach doručovali zamestnanci správcu dane rozhodnutia občanom nad 65 rokov.

Mesto neposiela rozhodnutia, ktorými  sa vyrubuje daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad v jednej obálke, pretože nie všetci daňovníci sú zároveň aj poplatníkmi, a naopak (príklad: rozhodnutie na poplatok za komunálny odpad je vystavené na manžela, rozhodnutie na daň z nehnuteľností na manželku; rodinný dom vlastnia deti – im sa vyrubuje daň z nehnuteľností, ale bývajú v ňom rodičia – platia za kom. odpad).

Keby mali všetci elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, správca dane by nemusel rozhodnutia, alebo akékoľvek iné písomnosti posielať poštou, a nevznikalo by Vami nazvané plytvanie finančnými prostriedkami , t.j. výdavky  spojené s doručovaním.

S pozdravom

J.Hoštáková

Referat dani a poplatkov, 15. 6. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 10. 6. 2020

Dobrý deň,

zverejňujeme reakciu občianky na predchádzajúcu tému separovania odpadov.

V.Wiedermann

Primator, 15. 6. 2020
Autor:                
Dátum vloženia: 28. 4. 2020

Dobrý deň.

 

Papier spred bytových domov, resp. z 1100 l nádob sa vyváža 2 x za mesiac. Samozrejme sa stáva, že na niektorých lokalitách sa kontajner naplní skôr ako inde. Nakoľko práve dnes máme zvoz papiera mohla sa Vám javiť ich preplnenosť na viacerých stojiskách. Častejší vývoz predmetného druhu odpadu z 1100 l nádob nateraz nie je aktuálny. Situáciu priebežne monitorujeme a tam, kde vidíme častú preplnenosť, sa skôr snažíme posilniť kapacitu ďalším kontajnerom, ak je to priestorovo možné. Vývoz kontajnerov mimo stanovený termín nie je efektívny. Resp. museli by sa mimoriadne zozbierať všetky 1100 l nádoby na papier a takýto mimoriadny vývoz nie je krytý fin. prostriedkami zo strany OZV. V neposlednom rade je to aj o užívateľoch systému zberu, kde v nejednom prípade preplnenosť spôsobujú najmä užívatelia a to nezmenšovaním objemu daného druhu odpadu.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM Ilava

 

Vedúci TSM, 9. 6. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 28. 5. 2020

Dobrý deň,

nepriaznivá situácia ohľadom parkovania v centrálnej mestskej zóne (CMZ) pretrváva už niekoľko rokov. Predchádzajúce vedenie mesta ju chcelo vyriešiť pomocou "závorového systému", čo by reálne znamenalo, že na vstupných a výstupných jednosmerných cestách na/z námestia by boli osadené rampy. Tento spôsob má však viacero nevýhod a podľa môjho názoru je pre riešnie parkovania v CMZ absolútne nevhodný. 

Ako som už avizoval, v súčasnosti pripravujeme zriadenie a zavedenie mestskej polície v našom meste, čo predstavuje prvý krok k tomu, aby mohlo byť zavedené regulované parkovanie v CMZ. Termín zriadenia MP sa z dôvodu jej personálneho obsadenia posunul na 1.9.2020.

Súbežne so zriadením MP je pripravovaný aj projekt regulovaného parkovania v meste. K spoplatneniu parkovania museli pristúpiť už vo viacerých mestách na Slovensku. Na základe ich skúseností so zavedením parkovacej politiky do praxe, chceme nastaviť a implementovať taký systém, ktorý bude najviac vyhovovať potrebám našich obyvateľov. Cieľom je, aby sme vodičov automobilov "neodrádzali" od návštevy námestia, ale aby sme im ponúkli komfort dostupného parkovania. Taktiež by sme týmto chceli obmedziť dlhodobé státie automobilov na námestí, najmä počas dopravnej špičky (tj. 8:00 - 14:00).

Všetky náležitosti parkovacej politiky sú v stave príprav a rozpracovania. Ešte pred samotným spustením parkovacej politiky budú komunikované s občamni mesta. Predpokladaný termín zavedenia regulovaného parkovania v CMZ je začiatok roka 2021.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primator, 8. 6. 2020
Autor:      
Dátum vloženia: 5. 6. 2020

Dobrý deň,

k uvedenej žiadosti Vám oznamujeme nasledovné informácie :

 Počet zvierat hovädzieho dobytka je obmedzený kapacitou jednotlivých objektov v Klobušiciach.

V blízkej dobe neplánujeme zvyšovať stavy hovädzieho dobytka, to znamená ani rozširovanie objektov.

Teraz prebieha v hospodárskom dvore Klobušice  rekonštrukcia pôrodne  pre kravy, rekonštrukcia ustajnenia  teliat  a spevnenie plôch pod senážne vaky.

Chov ošípaných je umiestnený v hospodárskom dvore Prejta. V Klobušiciach chov ošípaných neplánujeme.

S pozdravom, Ing. Anton Rebro, predseda družstva

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom

Primator, 6. 6. 2020
Autor:           
Dátum vloženia: 29. 5. 2020

Dobrý deň,

o znovuotvorení ZUŠky sme už informovali na stránkach mesta. Posun termínu otvorenia na 10.06. bôl spôsobený tým, že v budove prebiehali rekonštrukčné práce a bolo náslene potrebné miestnosti upratať a dôsledne vydenzifikovať. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 5. 6. 2020

Rýchle odkazy

Koronavírus


Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

STU Dubnica n/V

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11
1
12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 704
TÝŽDEŇ: 4352
CELKOM: 363785

AKTUÁLNA TEPLOTA

10.7.2020 19:56

Aktuálna teplota:

28.5 °C

Vlhkosť:

43.6 %

Rosný bod:

15 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Vysoké múry

SPOLKY A ORGANIZÁCIE