sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dom kultúry

Budova domu kultúry slúži obyvateľom mesta od roku 1988. V súčasnosti v nej sídli aj mestská knižnica a redakcia Ilavského mesačníka. Dom kultúry usporadúva podujatia pre deti, výstavy, divadelné predstavenia, koncerty atď. Každoročne sa tu koná bohatá plesová sezóna. V dome kultúry je možnosť prenajatia miestností na vzdelávacie kurzy, výchovné podujatia, plesy, stužkové slávnosti, firemné večierky, rodinné oslavy, svadby, kary a podobne.

KONTAKTY:

Poverená vedúca oddelenia kultúry - Anna Riecka: anna.riecka@ilava.sk, 042/44 555 63   

 

Ilavský mesačník - Mgr. Veronika Klobučníková: veronika.klobucnikova@ilava.sk 042/44 555 64, 0948 094 341

 

Kultúrny referent - Janette Šedová Janušková: janette.sedova@ilava.sk , 042/44 555 65

 

Vyhlásenie v rozhlase -Anna Riecka: anna.riecka@ilava.sk, 042/44 555 63

 

Knižnica - Oľga Tomášová: olga.tomasova@ilava.sk, 042/44 555 62. Prevádzkovanie múzea bližšie v podstránke "Mestské múzeum"
 

Prenájom priestorov v dome kultúry - poplatky:

Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Dome kultúry Ilava /vzn 3 - 2018/
I.  Za užívanie miestností v Dome kultúry Ilava (ďalej len DK) sa stanovuje nájomné a úhrady za poskytovanie služieb nasledovne:
1.  Za prenájom sály DK: 30€/hod.
2.  Za prenájom sály neziskovým organizáciám a lesným alebo pozemkovým spoločenstvám na  členské schôdze max. na 3 hod.:
-  jedna výročná členská schôdza na základe písomnej žiadosti – zdarma        
-  druhá a nasledujúce za poplatok:  5€/ sedenie
3.  Za prenájom sály na predajnú akciu: 300€/deň  (7.00 hod. – 17.00 hod.) 
4.  Za prenájom sály, vestibulu, šatní a baru na usporiadanie tanečnej zábavy, plesu, svadby  alebo  diskotéky: 450€       
5.  Za prenájom kuchynky: 20€/posedenie
6.  Za prenájom  a)  veľkej zasadačky: 4€/posedenie - pri príležitosti životného jubilea pre obyvateľov Ilavy: 30€/posedenie
b)  malej zasadačky: 30€/posedenie -  pri príležitosti životného jubilea pre obyvateľov Ilavy: 20€/posedenie
- pre spoločenské organizácie zriadené na území mesta Ilava na výborové schôdze 1x do   roka zdarma, každá ďalšia schôdza 5€/hod. 
-  pre politické strany a hnutia 10€/hod. - pre politické strany a hnutia, nezávislých kandidátov 1x predvolebný míting v jednej nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava zdarma, ostatné 10€/hod.      
- kar: 5€/hod.                                                       
7. Za prenájom vestibulu: 15€/hod.
8. Na jednotlivých akciách sa bude vyberať nájomné za prenájom obrusov:         
- do 20 ks: 1€/ks         
- nad 20 ks: 50€/akcia Pri prenájme hnuteľných vecí (poháre, obrusy, taniere, príbory,) je nájomca povinný zložiť aj kauciu vo výške 20€. V prípade veľkej akcie ako ples, tanečná zábava s veľkým počtom osôb kauciu vo výške 50€. Kaucia sa nájomcovi vráti po odovzdaní predmetu nájmu. Pri strate alebo znehodnotení veci zaplatí nájomca jeho plnú hodnotu.
9. Za prenájom priestorov DK na humánne, charitatívne a vzdelávacie účely nekomerčného charakteru  sa úhrady nebudú vyberať. (ide o vzdelávacie programy škôl, karnevaly, programy CVČ)
10. V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta na základe písomnej žiadosti znížiť nájomné  najviac do  výšky 50% pôvodnej sumy.   
II.  Za úpravu stolov a aranžérske práce
1.  Výzdoba a úprava stolov v sále DK: 70€
2.  Výzdoba a úprava stolov vo veľkej zasadačke MZ, vestibule: 34 € Materiál na výzdobu si uhrádza objednávateľ.
III. Prenájom zvukovej techniky
1. Malý set 15 €/24 hod.  (zahŕňa 1x reproduktor RH-sound aktívny, 1x statív na reproduktory, 1x mikrofón dynamický/bezdrôtový)
2. Stredný set  30 €/24 hod. (zahŕňa 2x reproduktor RH-sound aktívny, 2x statív na reproduktory, 1x mixážny pult Behringer, 4x mikrofón + stojany + kabeláž, 1x CD prehrávač)
3. Veľký set  100 €/24 hod. (zahŕňa 2x reproduktor RH-sound aktívny, 2x statív na reproduktory, 1x mixážny pult Behringer,  1x multikábel, 10x mikrofón + stojany + kabeláž, 1x CD prehrávač, 1x reproduktor HK-Elias aktívny)
                  
 
 
 

 

               PARKOVANIE

parkovanie

Parkovanie - Oficiálna stránka mesta Ilava

AKTUÁLNA TEPLOTA

29.5.2022 01:14

Aktuálna teplota:

10.9 °C

Vlhkosť:

66.4 %

Rosný bod:

4.9 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Pri Mestskom úrade

SPOLKY A ORGANIZÁCIE