Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Výbory mestských častí - Zápisnice

Zápisnice zasadnutí Výborov mestských častí

MsV Klobušice                 
MsV Iliavka
MsV Sihoť
MsV Medňanská, Skala
MsV Kukučínova, SNP, Stred
MsV NsP

(1)  Mesto môže zriaďovať v mestských častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím výbory. Členmi výborov

sú   všetci   poslanci   mestského   zastupiteľstva  zvolení  v mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom.

(2)  Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

(3)  Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie  potrebné veci upraví štatút mesta.


Zákonodarca v záujme prepojenia úloh mestskej časti a úloh mesta vytvoril osobitné relatívne samostatné subjekty - tzv. výbory.

Ako opodstatnená sa javí ich existencia najmä v nadväznosti na možnost' nezohľadnenia, resp. nezohľadňovania podmienok tej-ktorej relatívne samostatnej mestskej časti.

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Krstiteľnica

SPOLKY A ORGANIZÁCIE