Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky poslancom

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

Autor:        
Dátum vloženia: 5. 3. 2022

Dobrý deň,

mesto Ilava nedisponuje na svojom území krytmi civilnej ochrany (ani vo svojom vlastníctve ani v správe). V našom meste je možné využiť ako úkryt individuálne podzemné a pivničné priestory budov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. 

Kryty civilnej ochrany boli vybudované väčšinou v mestách s niekoľkodesiatkami tisíc obyvateľmi a informácie o ich počte, umiestnení, príp. kapacite má v evidencii Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá celá civilná ochrana.

V prípade potreby evakuácie obyvateľov v našom meste by boli na tento účel využité budovy s väčšou kapacitou, t.j. kultúrne domy, telocvične, budovy školských zariadení, prípadne ich pivničné priestory.

Mgr. Jana Pučeková, Organizačno správne oddelenie

8. 3. 2022
Autor:                          
Dátum vloženia: 10. 5. 2021

Dobrý deň.

Dňa 7.5.2019  pri transformovaní starej stránky na novú sa Ilavský mesačník rok 2017 zobrazuje až na konci všetkých záložiek (t.z. nachádza sa na strane 7) za rokom 1996. Vymazaný nebol.

Požiadame správcu webu o úpravu a zaradenie podľa časovej línie.

 

S pozdravom

 

Ing. Anton Bajzík, 10. 5. 2021
Autor:                 
Dátum vloženia: 9. 11. 2020

Dnes /11.11.2020/  som  bol spolu so zástupcom primátora sa pozrieť na mieste autobusovej zastávky, dopravné značenie ja v poriadku, na ľavej strane komunikácie nie je dovolené parkovanie a je tam dostatok priestoru na obchádzanie autobusov, to že niektorí vodiči nedodržujú dopravné predpisy nie ja problém dopravného značenia, ale disciplinovanosti vodičov.

S pozdravom

Ing. Pavol Čiernik
Vedúci rozvoja - Mestský úrad Ilava

 

PS: Na pokyn primátora mesta Ilava bude mestská polícia kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov. 

ciernik, 13. 11. 2020
Autor:      
Dátum vloženia: 19. 10. 2020

Dobrý deň

Daná ulica by sa mala realizovať na jar 2021, nakoľko sa tento rok nenašli dostatočné finančné prostriedky v rozpočte mesta. Opravy miestnych komunikácii máme v požiadavkách za mestkú časť Sihoť každý rok. Tento rok sa dal vypracovať projekt a na jar by sa malo začať s realizáciou. Do priorít na rok 2021 dávame aj ostatné bočné ulice, ktoré potrebujú opravu a dúfam, že sa budúci rok podarí zrealizovať okrem spomínanej ulice aj nejaká ďaľšia.

S pozravom

Ing. Pavol Filo

Ing. Pavol Filo, 25. 10. 2020
Autor: Magda
Dátum vloženia: 15. 6. 2020
Autor:        
Dátum vloženia: 15. 2. 2020

Dobrý deň p. Vargová,

Na MsZ, konanom  dňa 11.2.2020 som predniesol, že predmetnú správu som obdržal 10.2.2020 o 19:41. Doporučil som poslancom, aby sa správa od HK zobrala na vedomie, nakoľko sme správu dostali neskoro,  nemáme vyjadrenie kontrolovaného subjektu a vrátili sa k správe po dôkladnom oboznámení sa.

S pozdravom

Ing. Vladimír Bagín, poslanec

Vladimír Bagín, 18. 2. 2020
Autor: Mgr. Jana Pavlovičová
Dátum vloženia: 13. 1. 2020
Autor: Dana Schmiedlova
Dátum vloženia: 10. 1. 2020
Autor: Mario Hrubý
Dátum vloženia: 2. 1. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 22. 11. 2019

Dobrý deň.

Chatári, ktorí majú trvalý pobyt v meste Ilava tak, ako píšete platia poplatok podľa trvalého pobytu, t.j. ak si budú chcieť umiestniť zbernú nádobu aj pri svojej chatke a budú ju chcieť vysýpať (samozrejme popri ceste, resp. tam kde sa dostane smetiarske vozidlo), budú si musieť zbernú nádobu zabezpečiť (od mesta, alebo po vlastnej línií) a zaplatiť za odvoz odpadu zo zbernej nádoby nad rozsah stanovený VZN, t.j.v30 eur/rok zo 110l nádoby a takúto nádobu si nechať označiť. Tí, ktorí si nebudú chcieť priplatiť za odvoz odpadu zo zbernej nádoby nad rozsah stanovený VZN, sú povinný si odpad doniesť domov a vhodiť ho do nádoby patriacej k nehnuteľnosti, kde platí poplatok za komunálny odpad. Obdobné platí aj pre triedené zložky komunálneho odpadu. Samozrejme informácie plánujeme zverejniť a to v najbližšom čísle Ilavského mesačníka a na stránke mesta. Harmonogram zberu bude doručený do každej domácnosti tak, ako po minulé roky, taktiež bude zverejnený na stránke mesta v časti Technické služby => vývoz odpadu rok 2020.

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 3. 12. 2019

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ilava okolo 1922

SPOLKY A ORGANIZÁCIE