sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky poslancom

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor: Mgr. Jana Pavlovičová
Dátum vloženia: 13. 1. 2020
Autor: Dana Schmiedlova
Dátum vloženia: 10. 1. 2020
Autor: Mario Hrubý
Dátum vloženia: 2. 1. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 22. 11. 2019

Dobrý deň.

Chatári, ktorí majú trvalý pobyt v meste Ilava tak, ako píšete platia poplatok podľa trvalého pobytu, t.j. ak si budú chcieť umiestniť zbernú nádobu aj pri svojej chatke a budú ju chcieť vysýpať (samozrejme popri ceste, resp. tam kde sa dostane smetiarske vozidlo), budú si musieť zbernú nádobu zabezpečiť (od mesta, alebo po vlastnej línií) a zaplatiť za odvoz odpadu zo zbernej nádoby nad rozsah stanovený VZN, t.j.v30 eur/rok zo 110l nádoby a takúto nádobu si nechať označiť. Tí, ktorí si nebudú chcieť priplatiť za odvoz odpadu zo zbernej nádoby nad rozsah stanovený VZN, sú povinný si odpad doniesť domov a vhodiť ho do nádoby patriacej k nehnuteľnosti, kde platí poplatok za komunálny odpad. Obdobné platí aj pre triedené zložky komunálneho odpadu. Samozrejme informácie plánujeme zverejniť a to v najbližšom čísle Ilavského mesačníka a na stránke mesta. Harmonogram zberu bude doručený do každej domácnosti tak, ako po minulé roky, taktiež bude zverejnený na stránke mesta v časti Technické služby => vývoz odpadu rok 2020.

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 3. 12. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 18. 11. 2019

Odpoveď:

Efektívnosť zberu zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ,,ZKO")  prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov pri súčasnom tlaku na efektívnosť  a  adresnosť  systému nakladania so ZKO zmysel  nemá  v dôsledku   toho  práve schválené nové VZN č. 9/2019  o  nakladaní s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými  odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na  území  mesta Ilava, účinné od 01. 01. 2020 nepozná pre systém zberu ZKO používanie veľkokapacitných kontajnerov, tento  systém  sa nahrádza systém zberu prostredníctvom zberných nádob pre jednotlivé  nehnuteľnosti  (tam, kde  je prístup  so  smetiarskym vozidlom) systémom  určených vriec (pre majiteľov chát s trvalým pobytom mimo mesta Ilava) a individuálnym systémom zberu ZKO (určený zástupca najmenej 10 poplatníkov dohodne s TSM systém zberu ZKO). Samozrejme pre predchádzanie vzniku nelegálnych  skládok na miestach, kde sú v súčasnosti umiestnené veľkokapacitné kontajnery bude zabezpečené ich zvýšené monitorovanie.

Taktiež aj touto cestou prosíme občanov MČ Iliavka, aby  nahlasovali  nelegálnu  činnosť,  či  už  na  tel. číslapracovníkov oddelenia TSM alebo priamo na políciu SR.
 
S pozdravom
 
Mgr. Stanislav Rendek, 21. 11. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 17. 10. 2019
Dobrý deň.
Ako som už spomenul v prvotnej reakcií, čistenie chodníkov nožíkom nebolo mojím
 rozhodnutím ani príkazom,  ale  spôsob  práce  si  zvolila  sama  pracovníčka.
 Pracovníčka dostala úkol vyčistiť chodník od buriny, ktorý  plnila a bolo iba
 na jej rozhodnutí, ktorý  spôsob je  pre  ňu  najvhodnejší.  Samozrejme  boli
 následne všetci  pracovníci starajúci sa  o  údržbu  komunikácií a  chodníkov
 usmernení, že TSM disponuje  aj  ručným  náradím,  kt. môžu  pri svojej práci
 vyžívať.
 
 
Mgr. Stanislav Rendek, 18. 10. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

na detské ihrisko bolo pôvodne rozpočtovaných 7.000EUR. Na základe požiadavky poslancov MČ Klobušice (zdôvodnená žiadosťami občanov - mamičiek, na výbavu detského ihriska konkrétnymi detskými prvkami) bola suma navýšená o ďalších 7.800 EUR. Teda celková narozpočtovaná a odsúhlasená suma je 14.800EUR. Bohužiaľ, došlo pri procese verejného obstarávania zodpovedným zamestnancom mesta Ilava k navýšeniu o ďaľších 2.900EUR, čo nebolo prejednané v zmysle pravidiel zákona o rozpočtových pravidlách. Na poslednom MsZ sa jasne dohodlo, že suma 14800EUR je finálna a konečná.
Osobne si myslíme, že 15tis EUR s DPH na vybudovanie detského ihriska je postačujúca suma aj vzhľadom na zverejnené obstarania iných detských ihrísk v mestách SR.

S pozdravom,
poslanci Filo a Bartošová

Filo, Bartošová, 6. 10. 2019
Autor: Adriana
Dátum vloženia: 7. 9. 2019
Autor: Adriana
Dátum vloženia: 3. 9. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 1. 9. 2019

Dobrý deň,

táto forma komunikácie bola prebratá z okolitých miest a obcií (kde v mnohých určite funguje a sú s ňou spokojní aj občania). U nás to však funguje asi tak ako vidíte. Niektorí poslanci majú záujem komunikovať a niektorí asi nie. Ja za seba to považujem za moju povinnosť odpovedať, kedže som dostal od občanov dôveru a zvolili si ma za svojho zástupcu príslušnej mestskej časti. Ale nemôžem odpovedať za svojich kolegov, ktorí majú na starosti svoje mestské časti. Takže niektoré otázky možno zostanú nezodpovedané tak, ako to bolo vo vašom prípade.

Ďakujem 

Ing. Pavol Filo

 

 

Pavol Filo, 2. 9. 2019

AKTUÁLNA TEPLOTA

28.1.2020 20:29

Aktuálna teplota:

1.7 °C

Vlhkosť:

90.6 %

Rosný bod:

0.3 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Okresný súd

SPOLKY A ORGANIZÁCIE