Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor:                          
Dátum vloženia: 2. 8. 2023

Dobrý deň,

incident, ktorý uvádzate, som osobne konzultoval s predsedom MFK (Mestský futbalový klub), ktorý prevádzkuje areál ihriska na základe Zmluvy o výpôžičke. Ten bol už informovaný o tejto konfrontácií ku ktorej došlo práve od človeka, ktorý na mieste pracoval, aj keď opis tejto situácie bol z jeho pohľadu úplne iný. Ťažko je preto urobiť z toho záver, keďže tu ide o tvrdenie proti trvdeniu. Verím, že do budúcna sa už takéto incidenty opakovať nebudú. 

Rád by som ešte uviedol pripravované aktivity v rámci opráv a rekonštrukcie futbalového areálu. V prvom rade to bude dobudovanie kompletného oplotenia, čo znamená osadenie novej vstupnej brány, odstránenie tzv. starých šatní a dorobenia plotu. Taktiež bude vyspravená príjadová cesta za hlavnou bránou. Plánujeme osadiť solárne osvetnie, ktoré zabezpečí prehľad a kontrolu ihriska aj počas nočných hodín, kedy bude areál uzatvorený. Toto všetko plánujeme realizovať v termíne do konca roka.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 14. 8. 2023
Autor:                  
Dátum vloženia: 4. 8. 2023

Dobrý deň,

uvedený elektický kábel nie je a nikdy ani nebol "živý", to znamená pod napätím. V každom prípade urobíme opatrenie tak aby nezavadzal. Ďakujeme za podnet.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 14. 8. 2023
Autor:       
Dátum vloženia: 11. 8. 2023

Dobrý deň,

máte pravdu, mesto Ilava zakúpilo nové vozidlo na zber komunálneho odpadu (KO) aj s vážiacim systémom. Bolo tomu tak aj v súvislosti s pripravovanou legislatívou, na základe ktorej mali mať samosprávy od roku 2023 povinnosť KO vážiť. Neskôr bol však tento termín posunutý.

Mesto Ilava má naďalej ambíciu zaviesť adresný zber KO, s následným benefitom pre tých, ktorí dôsledne separujú a tak vytvárajú nemej KO. Problém máme iba s bytovými domami, kde je potrebné vybudovať uzamykateľné stojiská zberu. 

V rámci prípravy nového VZN o odpadovom hospodárstve mesta na rok 2024, pracujeme aj na pilotnom projekte zberu KO, o ktorom budeme verejnosť včas informovať.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 14. 8. 2023
Autor:      
Dátum vloženia: 26. 6. 2023

Dobrý deň,

čo sa týka schodov, ktoré vedú k TS z prístupového chodníka na ŽS, tak tie sú naplánované na rekonštrukciu na jeseň tohoto roka. Naskôr bude prevedená oprava vstupného vestibulu, schodov a chodieb v budove TS, s následnou vysprávkou parkiet v MC Dubáčik. Tieto opravy budú financované z bežného rozpočtu mesta.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 14. 7. 2023
Autor:            
Dátum vloženia: 7. 7. 2023

Dobrý deň,

NsP Ilava je samostatný právny subjekt, ktorý kompetenčne spadá pod Ministerstvo zdravotníctva. Mesto Ilava preto nemá žiadnu kompetenciu ani vplyv na dianie v nemocnici. Môže byť len nápomocné a súčinné (tak ako bolo aj v minulosti) v rámci stavebných konaní. Či využijú možnosť čerpania eurofondov a do akých výziev sa reálne aj zapoja je už na rozhodnutí vedenia nemocnice. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 14. 7. 2023
Autor:       
Dátum vloženia: 8. 6. 2023

Dobrý deň,

na prevádzku fontány v malom parku sme sa tento rok "nevykašlali", momentálne sa však zamestnanci TSM venujú naplno koseniu trávy. Fontánka spolu s vodnou hmlou bude sprevádzkovaná v priebehu pár dní tak, aby mohli slúžiť občanom počas nasledujúcich horúcich letných mesiacov. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 16. 6. 2023
Autor:
Dátum vloženia: 29. 5. 2023

Dobrý deň,

s pánom poslancom Filom som túto záležitosť konzultoval a povedal mi, že iba zisťoval predbežný záujem obyvateľov Sihote o vybudovanie nových parkovacích plôch. Mesto Ilava, zatiaľ v uvedenej časti bytového domu č.178, nemá vypracovanú žiadnu štúdiu ani projekt, ktorý by túto situáciu riešil. Evidujeme však naďalej záujem zo strany obyvateľov ( a to nielen mestskej časti Sihoť ale aj ďalších mestských častí) o dobudovanie ďalších parkovacích plôch, nakoľko vzhľadom na zvyšujúci sa počet automobilov, tie existujúce už nestíhajú uspokojiť dopyt zo strany vodičov. Potom práve vznikajú situácie, že šoféri parkujú svoje vozidlá na odstavných plochách, ktoré na to nie sú určené (trávnate plochy, chodníky ...). 

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 31. 5. 2023
Autor:                         
Dátum vloženia: 29. 5. 2023

Dobrý deň,

k téme fungovania mestského rozhlasu som sa už viackrát vyjadroval  v zmysle, že celé toto naše zariadenie má už svoje najlepšie roky za sebou a že bude potrebné vyčleniť, v rámci nového rozpočtu, väčšiu finančnú čiastku (predbežne cca 50.000 €) na jeho kompletnú rekonštrukciu. Doposiaľ boli už vymenené niektoré reproduktory, avšak práve problém je v zosúladení a nastavení intenzity zvuku na celom mestskom rozhlase (niekde hrá príliš nahlas, niekde neni počuť).  Túto tému komunikujeme aj s poslancami mestského zastupiteľstva, ktorí predbežne vyjadrili súhlas s jeho komplexnou rekonštrukciou a zapracovaním potrebného investičného nákladu do rozpočtu na budúci rok.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 31. 5. 2023
Autor:                          
Dátum vloženia: 11. 5. 2023

Dobrý deň,

v reakcií na Vašu otázku chcem uviesť, že mesto Ilava má ambíciu po zavedení parkovacej politiky v CMZ mesta, riešiť aj parkovanie v jednotlivých mestských častiach. Momentálne sa zameriavanie na "nájdenie" a hlavne vytvorenie dostatočných parkovacích kapacít, prioritne na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Vždy pritom zohľadňujeme verejnú mienku, napr. nedávnu štúdiu parkovania na ul. SNP medzi panelákmi, občania týchto bytoviek odmietli. 

A čo sa týka Sihote, mesto momentálne nemá vypracovanú žiadnu štúdiu ani projekt parkovania pred garážami na ul.kpt. Nálepku. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 19. 5. 2023
Autor:                          
Dátum vloženia: 16. 5. 2023

Dobrý deň,

čo sa týka výstavby mosta ponad Vážsky kanál, tak táto je plne v kompetencií TSK, ktoré dielo zhotovuje na základe zmluvy s realizátorom stavby. Termín ukončenia je stanovený na koniec roka 2023 (400 dní od podpisu zmluvy). Na základe informácií, ktoré mám k dispozícií, realizátor stavby doposial nepožiadal o predĺženie lehoty na ukončenie výstavbu mosta. Pre mňa stále platí informácia, ktorú som dostal od riaditeľa SC TSK a na včerajšom stretnutí (18.5.) ju potvrdil aj predseda TSK pán Baška, že "realizátor diela momentálne zhotovuje konštrukciu mosta, ktorá bude následne po odstránení tej starej osadená a upevnená na betónové piliere". 

Chcem ešte zdôrazniť, že všetky aktuálne informácie ohľadom výstavby mosta, ktoré máme k dispozícii, ihneď zverejňujeme na našich mestských stránkach. Nedávno som odpovedal aj na otázky redaktorky RTVS - Štúdio Regina, ohľadom prác na moste ale aj o celkovej dopravnej situácií v našom meste. Keď bude reportáž odvysielaná, následne bude zverejnená a dostupná aj na našich web a fcb stránkach.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 19. 5. 2023

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Dedina Iliavka

SPOLKY A ORGANIZÁCIE