sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor:                    
Dátum vloženia: 10. 9. 2020

Dobrý deň.

Tak ako píšete v dané dátumy bol plánovaný zber predmetných druhov odpadov. Nakoľko je zber jednotlivých druhov odpadov časovo a personálne náročný najmä pri objemnom odpade sa stáva, že sa zbiera celý týždeň. Preto je aj v kalendári zberu uvedená podstatná informácia a to v nasledovnom znení ,,Upozorňujeme občanov, že zber odpadu môže pokračovať aj nasledujúci deň (napr. pre veľké množstvo odpadu, porucha vozidla, iná neodkladná práca). Preto je potrebné ponechať odpad vyložený. V prípade, že Váš odpad nebude odvezený ani nasledujúci deň, kontaktujte nás na telefónnom čísle 042/4465056, 0918 899 216". Nakoľko po termíne objemného odpadu bol plánovaný hneď zber BRO jeho zber sa realizoval až v nasledujúcich dňoch. Pracovníci oddelenia TSM teda súčasne nezbierajú objemné odpady aj BRO. Pri objemných odpadoch sa zbierajú aj použité jedlé oleje a tuky preto Vám boli odobrané najskôr iba flašky s olejom a až následne vrecia s BRO.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek- vedúci oddelenia TSM, 30. 9. 2020
Autor:         
Dátum vloženia: 28. 8. 2020

Harmonogram zebru odpadu je zverejnený na internetovej stránke mesta. Pre triedený zber je to nasledovný link:

e_download.php?file=data/faq/odpoved111_1.pdf&original=V%C3%9DVOZ%20ODPADOV%202020.pdf

Preplnenosť kontajnerov pri bytových domoch zaznamenávame najmä v posledných dňoch pred uskutočnením vývozu. Čo sa týka odpadov obalov z kovov v prípade, že budeme pre daný druh odpadu plniť štandardy zberu plánujeme v letných mesiacoch pre rok  2021 zvýšenie frekvencie zberu najmä na stojiskách pri bytových domoch. Čo sa týka poskytovaných služieb v oblasti odpadového hospodárstva poskytujeme našim občanom viacero nadštandardov. (zvoz objemného odpadu každý prvý pondelok v mesiaci, zvoz BRO v jarných a jesenných mesiacoch, zberný dvor otvorený každý deň aj v poobedňajších hodinách, po novom aj každú párnu sobotu od 8:00 do 12:30h). Pre rok 2021 pripravujeme malú kompostáreň, zvoz BRKO z bytových domov a už viac krát spomínanú evidenciu zberných nádob, od kt. očakávame postupné zefektívnenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom ako aj jednotlivými triedenými zložkami komunálnych odpadov.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek, 4. 9. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 2. 9. 2020

Dobrý deň,

pri príležitosti otvorenia Mestskej polície v Ilave (2.9.), ktorej sa zúčastnil aj predseda TSK pán Baška, som sa ho spýtal aj na ďalší postup ohľadom výstavby mosta cez Vážsky kanál. Pán predseda ma informoval, že verejné obstarávanie na realizátora výstavby je ukončené a momentálne prebieha vyhodnotenie ponúk. Výsledok by sme sa mali dozvedieť už čoskoro.

S pozdravom

V.Wiedermann 

Primátor, 4. 9. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 14. 8. 2020

Dobrý deň,

na ostatnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo na 25.8. v Klobušiciach, poslanci schválili II.etapu rekonštrukcie chodníkov a komunikácií v našom meste. Momentálne je už vyhlásené verejné obstarávanie na realizátora s tým, že predpokladaný termín ukončenia prác je do konca mesiaca október. V rámci II. etapy sa budú riešiť tieto chodníky a cesty:

1. chodník od ulice Košecká po objekt č.475 (bývalé OSP)

II. chodník od rohu parcely č.137/1 smerom k cintorínu

III. chodník od ulice Farská po semafor

IV. úprava povrchu cesty na Mierovom námestí

V. úprava cesty pred materskou škôlkou na ulici Medňanská

VI. chodník na ulici Pivovarská od zberných surovín po odbočku na sídlisko Skala

Zároveň sa bude v tomto roku pripravovať projektová dokumentácia na vybrané komunikácie jednotlivých mestských častí. Táto III. etapa bude realizovaná v budúcom roku 2021. Výtlky a drobné poškodenia mestských komunikácií, opravy realizujú Technické služby mesta priebežne.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

 

Primátor, 31. 8. 2020
Autor:       
Dátum vloženia: 22. 8. 2020

Dobrý deň,

tento projekt obchvatu mesta je stále aktuálny. Máme ho zakomponovaný aj v územnom pláne mesta. Obchvat bude začínať na kruháči dialničného privádzača pri vstupe do mesta, pokračovať po ceste okolo Kauflandu s tým, že by mal vyústiť na cestu Pivovarská približne v mieste kde sa nachádzjú zberné suroviny. Celý projekt treba ešte spracovať a taktiež je potrebné majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod cestou. Samozrejme dôležité bude aj zabezpečenie financovania obchvatu, kedže sa jedná o projekt v hodnote niekoľko miliónov euro. V súčasnosti prebieha nastavenie nového spôsobu čerpania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), v rámci nového programového obdobia 2021-2027. Ambíciou mesta je uchádzať sa o takýto príspevok a realizovať výstavbu tohto obchvatu najneskôr do roku 2030. 

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 31. 8. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 22. 8. 2020

Dobrý deň,

cesta ktorú uvádzate je ulica Pivovarská. Je to komunikácia II. triedy a tá je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. V budúcom roku 2021 je na tejto ulici naplánovaná spoločnosťou SPP rekonštrukcia plynových prípojek. Mesto s SPP komunikuje ohľadom spolupráce pri následnej rekonštrukcií chodníkov na tejto ceste. Na TSK budeme požadovať taktiež opravu povrchu tejto cesty.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 31. 8. 2020
Autor:           
Dátum vloženia: 23. 8. 2020

Dobrý deň,

na ostatnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo dňa 25.8. v Klobušiciach, poslanci odsúhlasili II. etapu rekonštrukcie chodníkov a komunikácií v našom meste. V rámci tejto II. etapy je naplánovaná aj rekonštrukcia cesty výjazdu z ulíc Medňaskej a SNP, okolo MŠ po napojenie na ulicu Pivovarská. V rámci rekonštrukcie bude vymenený asfaltový povrch komunikácie a taktiež bude na ceste vyznačené nové dopravné značenie. Momentálne je vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa s tým, že predpoklad ukončenia prác je koniec mesiaca október. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 31. 8. 2020
Autor:              
Dátum vloženia: 13. 8. 2020

Dobrý deň,

toto parkovisko je v súkromnom vlastníctve. Preto treba v tejto záležitosti kontaktovať vlastníka parkoviska a tým je spoločnosť Lidl.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 13. 8. 2020
Autor:     
Dátum vloženia: 17. 7. 2020

Dobrý deň.

Komunikácia III. triedy č. 1928 spájajúca mesto Ilava a miestnu časť Iliavka nie je v správe mesta Ilava. Podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sú cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa vyjadrenia správcu predmetnej komunikácie sa orez drevín v cestnom profile ciest II. a III. triedy realizuje v pravidelných intervaloch.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

Vedúci TSM, 22. 7. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 11. 7. 2020

Dobrý deň,

odpoviem na druhú časť otázky. V súvislosti s výstavbou nového mosta cez Vážsky kanál som sa nedávno (6.7.) zúčastnil zasadnutia poslancov VÚC Trenčín, kde som okrem iného apeloval na skoré začatie prác, t.j. odstránenie starého mosta a výstavbu nového. Momentálne stále prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa s tým, že predpokladaný termín začatia prác je v druhej polovici tohoto roka. O tejto téme podrobne informujeme na našich webových stránkach aj vo vydaní Ilavského mesačníka. Záverom chcem ešte zdôrazniť, že výstavba nového mosta cez Vážsky kanál je plne v kompetencií VÚC Trenčín, kde mesto Trenčín nemá s touto výstavbou nič spoločné.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 17. 7. 2020

Rýchle odkazy

Celoštátne testovanie
Celoštátne testovanie
KoronavírusSmútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 104
TÝŽDEŇ: 9638
CELKOM: 660794

AKTUÁLNA TEPLOTA

6.3.2021 05:29

Aktuálna teplota:

-1.2 °C

Vlhkosť:

74.2 %

Rosný bod:

-5.2 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Barokový pilaster na priečelí hradu

SPOLKY A ORGANIZÁCIE