sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor:             
Dátum vloženia: 2. 5. 2021

Dobrý deň,

čo sa týka ulice Štefánikova, plánovaná rekonštrukcia mala prebehnúť už tento rok. Predpokladané náklady na opravu tejto komunikácie sú aj vyčlenené v rámci rozpočtu 2021. Do toho nám však vstúpila Považská vodárenská spoločnosť (PVS)s tým, že na uvedenom úseku plánuje výmenu vodovodného a kanaližačného potrubia. Momentálne komunikujeme s PVS o tom, aby v rámci prípravy na tento projekt spustili proces obstarania projektovej dokumentácie a následne vydania stavebného povolenia ešte v tomto roku tak, aby začiatkom budúceho roka mohlo dôsť k realizácií projektu a taktiež ku komplexnej rekonštrukcií tejto cesty.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 7. 5. 2021
Autor:                         
Dátum vloženia: 4. 5. 2021

Dobrý deň,

v rámci jarnej údržby a opravy komunikácií, plánujeme v mesiaci máj opraviť okolo 500 m2 výtkov. Týka sa to aj opravy prepadnutej vozovky na Medňaskej ulici.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 7. 5. 2021
Autor:      
Dátum vloženia: 5. 5. 2021

Dobrý deň,

Mesto Ilava doručuje rozhodnutie do vlastných rúk v zmysle osobitných predpisov podľa § 29 ods. 1 zákona o e-Governmente. Na komunikáciu s mestom môžete využiť e-schránku na portáli slovensko.sk, ktorá musí byť v prípade fyzických osôb a právnických osôb aktivovaná na doručenie. Poplatníkom a daňovníkom, ktorí nemajú aktivovanú schránku na www.slovensko.sk sa rozhodnutia za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti zasielajú poštou doporučene do vlastných rúk v zmysle § 31 a  §32 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta.

Podľa vyššie uvedeného nie je možné zasielať rozhodnutia do mailových schránok, ktoré sú vytvorené mimo www.slovensko.sk, nakoľko ku každému e-rozhodnutiu musí byť e-doručenka. Elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia, identifikátor osoby prijímateľa, identifikátor osoby odosielateľa a identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú.

S pozdravom

D.Srncova

Referát dani a poplatkov, 7. 5. 2021
Autor:      
Dátum vloženia: 5. 5. 2021

Dobrý deň,

na základe telefonickej informácie, ktorú som obdržal od Správy ciest TSK, v rámci prebiehajúceho verejného obstarávania výstavby mosta bola podaná ďalšia námietka jedného z účastníkov konania, o ktorej bude rozhodovať Úrad pre verejné obstarávanie, v lehote do 60 dní. Termín je koncom mesiaca jún.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 7. 5. 2021
Autor:          
Dátum vloženia: 13. 4. 2021

Dobrý deň.

Tak ako píšete pôvod materiálu je z výkopových prác na ul. Pivovarská, ktorý vzniká pri realizácií rekonštrukcie plynovodov na predmetnej ulici. Podľa dostupných informácií sa nejedná o skládku, ale o dočasné ukladanie materiálu v predmetnej lokalite, ktorý sa využije na spätný zásyp a prebytočný materiál bude po ukončení prác odvezený.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL, 13. 4. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 9. 4. 2021

Dobrý deň,

na základe analýzy, ktorú vypracovala spoločnosť zabezpečujúca spracovanie projektu parkovacej politiky v CMZ mesta, bolo zistené, že až 80% automobilov stojacich v CMZ sú dlhodobo parkujúci. To znamená, že sú to najmä vozidlá zamestnacov nielen mestského alebo okresného úradu alebo spoločností, firiem a taktiež väznice, nášho najväčšieho zamestnávateľa v meste. V prípade, keby sme povolili výnimky všetkým týmto zamestnancom, situácia s parkovaním v CMZ by sa nezlepšila.

Zamestnanci úradov a firiem budú mať možnosť využívať dve záchytné parkoviská, ktoré nebudú spoplatnené.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 9. 4. 2021
Autor:                   
Dátum vloženia: 9. 4. 2021

Dobrý deň,

mesto Ilava ako zriaďovateľ MŠ, na zasadnutí krízového štábu dňa 8.4. rozhodol o otvorení tried pre všetky deti ako v Ilave, tak aj v Klobušiciach a to v termíne od 12.4.

Teší nás, že krátko na to prišla i tlačová správa z ministerstva školstva, v ktorej sa hovorí o plošnom otvorení materských škôl a prvého stupňa základných škôl pre všetky deti, t.j. nielen pre kritickú infraštruktúru a deti pracujúcich rodičov.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 9. 4. 2021
Autor:                
Dátum vloženia: 20. 3. 2021

Dobrý deň,

preverovali sme možnosť zasielania výsledkov antigenových testov formou SMS priamo u poskytovateľa tejto služby. Dostali sme nasledujúcu odpoveď:

"Bohužiaľ zasielanie sms nie je zatiaľ možné z toho dôvodu, že MOM zriadené v DK Ilava nie je stále mobilné odberové miesto zriadené Ministerstvom zdravotníctva. Je to dočasné MOM zriadené mestom, pre občanov mesta Ilava ,kvôli zabezpečeniu lepšej dostupnosti testovania."

Pokiaľ by došlo k zmene alebo úprave legislatívy, budeme sa snažiť túto službu pre občanov v budúcnosti zabezpečiť.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 25. 3. 2021
Autor:                         
Dátum vloženia: 2. 3. 2021

Dobrý deň, 

na ostatnom mimoriadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré sa konalo v utorok 16. marca 2021, informoval primátor poslancov i verejnosť o ďalšom vývoji situácie ohľadom výstavby mosta ponad Vážsky kanál. Snažíme sa pravidelne o tejto téme informovať tu na webovej stránke mesta, na FB Aktuality mesta Ilava, ako aj v Ilavskom mesačníku. 

V tejto súvislosti primátor mesta Ing. Viktor Wiedermann adresoval žiadosť o poskytnutie informácie o ďalšom postupe ohľadom verejného obstarávania na realizátora výstavby mostu cez Vážsky kanál Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V žiadosti opakovane upozornil na skutočnosť, že tento most je viac ako dva roky kompletne uzatvorený pre automobilovú dopravu, cyklistov a chodcov. To spôsobuje jednak problémy v dynamickej doprave mesta, ale hrozí aj ohrozenie bezpečnosti obyvateľov mestskej časti Sihoť, pre ktorých je momentálne jedinou alternatívou prístupu na túto mestskú časť cesta popod železničný podjazd. 

Tu nájdete celý článok: mesto/aktuality/sprava-ciest-tsk-informuje-o-dalsom-vyvoji-vystavby-mosta-cez-vazsky-kanal-765sk.html

A tu je oficiálna odpoveď od p. Karkuša zo Správy ciest TSK: evt_file.php?file=3674&original=Spr%C3%A1va%20ciestTSK%20V%C3%A1%C5%BEsky%20kan%C3%A1l.pdf

 

S prianím pekného dňa, 

V. Klobučníková 

(vedúca oddelenia kultúry)

V. Klobučníková, 23. 3. 2021
Autor:                    
Dátum vloženia: 8. 3. 2021

Dobrý deň.

Z Vášho opisu stavu je daná situácia komplikovaná, ale nie neriešiteľná. Nakoľko ako opisujete sa v korune stromov nachádza el. vedenie je v prvom rade potrebné spraviť opatrenia k splneniu požiadaviek vlastníka el. siete a zabezpečiť podmienky BOZP. Najlepšie na začiatok bude potrebné overiť skutkový stav a prípadne ozrejmiť a nájsť aj ďalšie možnosti riešenia Vašej požiadavky priamo na mieste. Preto ma prosím kontaktujte na tel. č. 0905 932 342, ak nebudem náhodou dvíhať napíšte SMS ozvem sa späť.

Ďakujem za pochopenie.

  
S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL, 9. 3. 2021

Rýchle odkazy

parkovanie

projektySmútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanie

IM1_2023
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:865
TÝŽDEŇ:2366
CELKOM:1464540

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Erb Ostrožičovcov z r.1652 na hradnom múre

SPOLKY A ORGANIZÁCIE