sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dobrý deň Vám želám.

Od 24.02 - 28.02.2020 čerpám dovolenku. Na Vaše otázky budem odpovedať priebežne v budúcom (10-tom) týždni.

Ďakujem a prajem pekný deň. 

Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta

_________________________________________________________________________________________________
 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor:                          
Dátum vloženia: 18. 9. 2019

Váž. pán Marcel Bagín.

Dovoľte mi, aby som Vám odpovedala na Váš list.

Do zborovní ZŠ sa nemôžete dovolať, lebo ani jedna zborovňa nemá telefón.

Odhlasovanie z obeda robíte tak ako aj doposiaľ.

S ústrižkami a šekmi máte pravdu, ja by som tiež bola, podobne ako Vy, za platbu elektronicky.

Vnímam to ako vhodný návrh na zavedenie spôsobu platieb v budúcnosti.

 

Dcéra sa čipu báť nemusí, pri dochádzkovom termináli je pedagogický zamestnanec, ktorý dohliada na to, aby  žiaci správne použili čip, nie je tam hluk, takže pípnutie čipu počuje a dokonca aj vidí. Ja osobne som stála pri dochádzkovom termináli a žiaci si pekne pípnutím čipu označili svoj príchod do školy. Všetkým sa to úspešne podarilo. Vzhľadom na to, že sa vytvorila pri „čipovaní“ rada, dala som ešte v ten deň nainštalovať druhý terminál na dochádzku. Žiaci sú veľmi spokojní.

V septembri ideme v skúšobnom režime a označovanie dochádzky pípnutím čipu u žiakov funguje a  je v poriadku.

Vážený pán Bagín. Ak svoje dieťa (v pondelok) odhlásite - deň vopred zo stravy (na utorok), tak je na vami uvedený deň (utorok) odhlásené. Vaša dcéra môže prísť v utorok do školy, na termináli dochádzka si označí pípnutím čipu príchod, ale je odhlásená z obeda. Všetko ste stihli a je to v poriadku. Obed nemá, lebo ste ju odhlásili a vedúca jedálne o tom už vie.

V druhom prípade spomínate „záškoláka“, ktorý príde na tretiu hodinu,...

Záškolák nepípol čipom do 7:35 svoju dochádzku do školy, t. j.  nie je prihlásený na obed. Obed sa pre neho nevarí a nepreberie si ho, lebo rodič ho neprihlásil na obed do 7:35 hod.

Ak príde žiak neskoršie do školy (min.  na1 vyučujúcu hodinu) a chce obed, rodič ho musí do 7:35 hod. na obed prihlásiť.  Má dotáciu.

Prepojenie dochádzky a odberu obeda v jedálni je výhodné pre poctivých žiakov. Tí spokojní budú a aj ich rodičia, lebo budú mať dotované obedy.

Z mojej strany len jedna prosba: dajte tomu do konca septembra čas. Všetko bude vyriešené k Vašej spokojnosti a k spokojnosti rodičov našich žiakov.

V prípade ďalších otázok uvítam osobné stretnutie. Ďakujem.

Mgr. Dana Škultétyová

Primator, 19. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 3. 9. 2019

Dobrý deň, zverejňujem reakciu pána Sojku ohľadom správy cintorínov v Ilave.

Primator, 5. 9. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 3. 9. 2019

Dobrý deň, problém s mestským rozhlasom pretrváva už dlhšiu dobu nakoľko je staršej výroby. Niektoré reproduktory sa už nedajú, čo sa týka hlasitosti, správne nastaviť. Preto sme pristúpili k nákupu 20 ks nových reproduktorov, ktoré budú postupne vymenené za tie, ktoré už stratili funkčnosť. 

Primator, 4. 9. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 1. 9. 2019

Dobrý deň, čo sa týka Domu smútku v Klobušiciach, bola na ňom realizovaná oprava vonkajšej fasády a náter okenných rámov. V ďalšom kroku pristúpime k riešeniu opravy vnútorného zariadenia a k vymalovaniu interiéru DS. Udržiavanie poriadku bude zabezpečené cez TSM. 

V prípade Ilavy, bude potrebné riešiť komplexne interiér aj exteriér DS. Myslím, že to bude vyžadovať väčší rozsah prác ako v prípade Klobušíc, preto bude potrebné zaradiť to do plánu opráv až na budúci rok.

Do budúcna plánujeme v rámci TSM vyčleniť pracovníka, ktorý by mal na starosti údržbu a správu všetkých troch cintorínov (Ilava, Klobušice, Iliavka).

Prajem pekný deň.

Primator, 2. 9. 2019
Autor:      
Dátum vloženia: 20. 8. 2019

Dobrý deň,

na základe oslovenia vaším mestom ohľadom diskusie pod článok posielame dané vyjadrenie:

Diskusie  a vyjadrovanie bez autorizácie k obsahu na webe mesta je smer, ktorým ako profesionálna firma pre obce a mestá nechceme ísť. Tento spôsob komunikácie sa hodí pre iné komunikačné kanály a nie webové stránky. Príspevky často skĺznu do vulgarizmov a ohovárania, zverejňovania osobných údajov .... bez kontroly mesta! V minulosti takéto diskusie boli možné (mali sme moduly diskusia pod článkom a diskusné fórum), ale s pribúdajúcim vplyvom sociálnych sietí a ľahkej anonymity na internete je nereálne pre mesto ustrážiť vhodnosť príspevkov. Mesto má zodpovednosť za dáta, ktoré sú na jeho webe.  Na základe vyššie uvedeného odporúčame moduly, kde je autorizácia príspevkov (FAQ), ktoré aj využívate, alebo diskusiu premiestniť na iné komunikačné kanály ako je napr. facebook.

Ďakujem a prajem príjemný deň.

 

 

logo R

M.M

regionálny manažér

Galileo Corporation s.r.o.

 

20. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 14. 8. 2019

Dobrý deň, reagujem na Vaše otázky:

1/ kruhový objazd pri Slovnaftke je majetkom Slovenskej správy ciest a spoločnosti Immo-Log-Sk Alpha s.r.o. Jedná sa o cestu 1 triedy, ktorá je v správe TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Aby boli možné akékoľvek stavebné úpravy kruháča, musia byť odsúhlasené vlastníkmi pozemkov a realizované cez TSK. Momentálne sa snažíme s TSK riešiť situáciu ohľadom rekonštrukcie kanálskeho mosta v čo najkratšom termíne. Jeho uzavretie nám značne komplikuje kinetickú dopravu v meste pričom otvorenie nového mosta by kruhovému objazdu odľahčilo premávku.

2/ jednosmerné komunikácie v mestskej časti Sihoť boli zavedené z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy. Keďže parkovanie bolo chaotické a často vznikali kolízne situácie, vedenie mesta na podnet výboru mestskej časti Sihoť dalo spracovať projekt nového dopravného značenia. Po vydaní záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne a následnom verejnom obstarávaní, mesto Ilava pristúpilo k jeho realizácií.

Otázky 2a: jednosmerky v "parčíku" nezodpovedajú svojimi parametrami (šírkou) norme a nie je možné, aby sa tam protiidúce vozidlá bezpečne vzájomne vyhli, v prípade nesprávne zaparkovaného auta sa stávajú dokonca nepriechodné.

2b: zmena smeru ktorejkoľvek cesty by vyvolala potrebu zmeny ďalšej

2c: asfaltovanie uvedenej cesty nie je v pláne na tento rok, do budúcna by sme ju chceli realizovať, záleží to však na dohode poslancov MsZ

2d: obnovenie jednosmernej premávky zo Sihote pod železničný most je otázkou vyvolania jednania dotknutých inštitúcií - Železnice SR, Správa ciest TSK, správca toku Povodia Váhu a mesta Ilava. Momentálne však nevieme predpokladať s akým výsledkom.

Pri realizácií tohoto projektu sú možné zmeny, ak to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

3/ obchodná zóna Idea sa bude podľa investora stavby otvárať v postupných etapách, pričom prvá je naplánovaná na 22.8. štvrtok.

4/ čo sa týka trúbenia vlakov, tento podnet treba poslať na ŽSR. 

S prianím pekného dňa.

 

Primator, 19. 8. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 17. 8. 2019

Dobrý deň, mesto už z billboardovym smogom pracuje, nedávno boli na základe vyjadrenia Okresného dopravného inšpektoriátu v Trenčíne zanietnuté dve žiadosti o umiestnenie nových boardových tabúť. Uvidíme aké máme možnosti pri riešení situácie na ceste medzi Košecou a Ilavou. Pekný deň.

Primator, 19. 8. 2019
Autor:       
Dátum vloženia: 14. 8. 2019

Dobrý deň, celý projekt rekonštrukcie kanálskeho mostu rieši a zabezpečuje TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Zúčastnil som sa na TSK niekoľkých stretnutí, na ktorých som vždy upozorňoval a zdôrazňoval, aby bola výstavba nového kanálskeho mosta vyriešená v čo najkratšom čase, nakoľko sa tu jedná o dôležitú komunikačnú a dopravnú tepnu mesta. Momentálne sa finalizuje príprava projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude nový most postavený. Následne musí prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa a samotná realizácia. "Optimistický variant" dĺžky trvania celého procesu je 2 roky od doby uzavretia mostu. 

Primator, 15. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 1. 8. 2019

Dobrý deň, povolenie na čiastočnú uzávierku cesty, v súvislosti s rekonštrukciou križovatky na ceste 1. triedy, vydal Okresný úrad v Ilave. Bola plánovaná v termíne 29.-31.7. (v závislosti od počasia). Mesto Ilava o tejto uzávierke informovalo na svojej webovej stránke mesta (www.ilava.sk) dňa 29.7.

Primator, 5. 8. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 30. 7. 2019

Dobrý deň, Váš podnet bol odovzdaný (31.7.) zodpovednému pracovníkovi mesta, ktorý zabezpečí vyzvanie majiteľov pozemkov listom k vyriešeniu problému nepokosenej trávy. S pozdravom.

Primátor, 1. 8. 2019

AKTUÁLNA TEPLOTA

25.2.2020 15:49

Aktuálna teplota:

12.2 °C

Vlhkosť:

59.3 %

Rosný bod:

4.5 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Klobušický kaštieľ

SPOLKY A ORGANIZÁCIE