sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dotácia na stravu pre školský rok 2021/2022

ilu

Informácia pre zákonných zástupcov detí o podmienkach nároku na dotáciu na stravu.

Dňa 1. augusta 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu nasledovne:

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 €/deň majú nárok deti, ktoré/ktorých:

a) žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  („ďalej len HN“),
b) žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima („ďalej len ŽM“),
c) zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia (neuplatňuje si nárok na daňový bonus).

Pre urýchlený proces posúdenia informujeme zákonných zástupcov oprávnených detí - v prípade, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií pod písmenom a) alebo b), aby najneskôr do 30.07.2021 predložili na oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok /Odbor sociálnych vecí a rodiny v Ilave /

  • nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM

Deti bez daňového bonusu (písmeno c )

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukáže (odovzdá) čestným vyhlásením najneskôr do 30.07.2021 na ZŠ -  Medňanská 514/5 Ilava že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom bezodkladne informovať Základnú školu / Materskú školu s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Bližšie informácie:  www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti                                                                

                      

-ZŠ Ilava, Medňanská-


 

Dátum vloženia: 22. 7. 2021 19:58
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 7. 2021 20:17
Autor: Veronika Klobučníková

AKTUÁLNA TEPLOTA

24.9.2021 16:37

Aktuálna teplota:

19.2 °C

Vlhkosť:

55.1 %

Rosný bod:

10 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhrobok Trinitára

SPOLKY A ORGANIZÁCIE