Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

¤ Knižnica-projekt v roku 2021

Nové knihy nakúpené z grantu Fondu na podporu umenia 2021
Názov projektu: Do nových políc-nové atraktívne tituly

Populárno-náučná, odborná: /dospelí/

Luther D.: Ťažké časy
Zuskinová I.: Ovčiarstvo na Slovensku
Bajcurová K.: Palo Macho /umelec-sklár/
Roháč D.: Hľadanie kotvy
Kolektív: Bez súhlasu /sexuálne násilie/
Dvořáková D.: Stopy dávnej minulosti 10
Kotian R.: 30 rokov po
Hansen A.: Dobehni svoj mozog
Sitár B.: Vesmír, hmota a my
Mikolaj D.: Šťastné okolnosti Jána Zoričáka /umelec-sklár/
Varoufakis, Janis.: Dospeláci v miestnosti
Vašš M.: Zmenení Parížom
Nádvorníková H.: Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání
Tyson Neil deGrasse.: Listy od astrofyzika
Bull J.: Hladko obratko
Meunierová E.: Poetické rostlinné dekorace
Dovcová J.: Háčkované motivy
Tiefenbacherová A.: Filozofia
Valden M.: 100 českých knih, které si musíte přečíst
Mattanza A.: Banksy
Mattanza A.: Street Art
Kironská K.: Superveľmoc? /súčasná Čína/
Kunte L.: Kaktusy
Nagy M.: Farmakognózia. Biogenéza prírodných látok
Kolář P.: Labyrint pohybu
Applebaum A.: Súmrak demokracie
Jeseňák M.: Vrodené poruchy imunity
Javorka K.: Lekárska fyziológia
Ozorovský V.: Sociálne lekárstvo
Legáth Ľ.: Pracovné lekárstvo
Dobrota D.: Lekárska biológia
Hrivnáková D.: Materiálografia
Burjan V.: Pedagóg v galérii
Stanislavová M.: Rada školy. Školská Samospráva
Thomas D.: Vláda módy
Bárta M.: Sedm zákonů
Mann Ch. C. : Prorok a čarodejník
Bittner J.: Malý atlas lokomotív
Courtois S.: Čierna kniha komunizmu
Petlák E.: Inovácie v edukácii
Šturdíková J.: Chateaux po našom
Jurgová O.: Mak na našom stole
Jurgová O.: Tekvica na našom stole
Ebner J.: Do tmy
Lacko A.: Vnútorné lekárstvo a ošetrov.
Gazdíková K .: Vnútorné lekárstvo pre zdrav. 
Blac Ian.: Mossad
Kolektív: Slovensko a Slováci vo víre II. sv. vojny
Zubov A.: Rusko 1917 katastrofa
Straub D.: Vtáky našich záhrad
Riotte L.: Mrkva ľúbi paradajky
Ljadov I.: Minimum práce, maximum úrody
Remišová Z.: Mongolsko a Sibír
Kim Soo.: Toto je Kórea
Čížková F.: To jsem já, Františka
Antošík J.: Dejiny značiek
Hof Wim.: Metóda Wima Hofa
Kosturková.: Stratégie rozvoja kritického myslenia
Mattanza A.: Môj Paríž
Kodíček M.: Biochemie
Kovár B.: Sila zániku
Knitl M.: Pacifická hrebeňovka
Berová Z.: Umenie byť učiteľom
Fecko M.: Diferenciálna geometria
Tarábek J.: Geometria v príkladoch
Sandausová A.: Biológia
Vegrichtová B.: Gangy vězenské...
Pastoureau M.: Dějiny symbolů v kultuře...
100 fotografií které změnili svět
Kraus I.: Fyzika v kulturních dějinách Evropy1-5
100 Ilustrators /top svetoví ilustrátori/
Stanfield L.: Pleteme
Green D.: Horniny, minerály, drahokamy
Hruboň A.: Za Slovenský štát, za novú Európu

Populárno-náučná, odborná: /deti a mládež/

Kučera M.: Slovensko v dobách stredovekých
Kellö Žačoková A.: Vitaj v múzeu
Liptáková Ľ.: Encyklopédia slovenského jazyka
Lopez A.. Vynálezkyne a ich vynálezy
Kosánová K.: Ako umelci vidia svet
Digmanová K.: Flórin prírodný ateliér
Woodward J.: Geografia
Oceán v kocke - encyklopédia
Matúšková R.: Milan Rastislav Štefánik
Atkinson S.: Časopédia
Ako sa vyznať vo vede, technike ...
Frith A.: Politika pre začiatočníkov
Hlušíková M.: Starovek pod lupou
Legg G.: Ako to funguje – Život hmyzu
Sparrow G.: Detská encyklopédia o vesmíre
Prošková D.: Kde rastú peniaze?
Beutelhauser R.: Zbohom monarchia, vitaj republika
Fabisinska L.: Origami pre deti

Beletria:

Hybenová K.: Malé jablko
Balassi B.: Si palác, kde chcem byť doma /poézia 16 stor./
Batthyany S.: Čo to má spoločné so mnou?
Jachina G.: Děti Volhy
Ruder J.: Země nomádů
Torkington D.: Pustovník
Herbert F.: Duna
Spievanky a hádanky pre deti
Duffková M.: Zápisník alkoholičky
Hosseini K.: Morská modlitba
Ciglerová J.: Americký denník
Steinmetz G.: Najbohatší muž všetkých čias
Lenčo G.: Cesta za horizont - poézia
Binet L.: Civilizace
Forró T.: Zlatá horúčka
Gott K.: Má cesta za štěstím
 

Do nových políc – nové atraktívne tituly

Takmer deväťdesiat percent zaujímavých knižiek, ktoré nám v roku 2021 pribudli vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia tvorí populárno-náučná a odborná literatúra. Spolu ich je 112. Na svojich čitateľov čakajú v nových policiach, kúpených taktiež z grantu.

Na knihy sme v roku 2021 dostali 1 500 €, mesto v rámci povinného spolufinancovania prispelo sumou 166,70 €.

V našej, aj keď neveľkej knižnici, chceme zabezpečiť knižničný fond, ktorý uspokojí potreby čitateľov rôznych vekových skupín, či už ide o deti v predškolskom a školskom veku, študentov a hlavne ľudí v produktívnom veku so širokým spektrom záujmov.

Vyberali sme (aj v úzkej spolupráci s čitateľmi) literatúru z rôznych oblastí. Z umenia spomeniem atraktívne tituly Street Art a ďalšiu o populárnom Banksym, výpravné knihy o ilustrátoroch či sklárskych výtvarníkoch, monografiu Karla Gotta atď.

Z oblasti spoločenských a prírodných vied je to napr. kompletná séria Fyzika v kulturních dějinách Evropy (od najstarších čias po súčasnosť). Knihy z našej i svetovej histórie, ďalšie pre zdravotníkov, lekárov  i záujemcov o politické dianie - Dospeláci v miestnosti, Súmrak demokracie a iné.

Detskí čitatelia ocenia zaujímavé encyklopédie napr. Ako sa vyznať vo vede, Politika pre začiatočníkov, Kde rastú peniaze. Ako vznikajú múzeá sa dozvedia v knihe Vitaj v múzeu, tvorivých určite zaujme Flórin prírodný ateliér či Origami pre deti.

Z beletrie upúta Země nomádů (predloha k výbornému filmu), Malé jablko - o Slovenke, ktorá sa presadila v brooklynskej štvrti Bushwick, autobiografická kniha To jsem já Františka o uznávanej českej módnej kritička a novinárke. Kompletný zoznam všetkých kníh nájdete na webe mesta.

Peniaze z dotačného Fondu na podporu umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR sú pre našu knižnicu reálnym prínosom. Pomáhajú nám poskytovať čitateľom kvalitnejšie služby. Na záver, ako vždy chcem poďakovať, kolegom z mestského úradu, ktorí vždy pomôžu s prípravou dokladov k žiadosti i kolegyniam z domu kultúry, ktorí pre vás knihy obalili.

Múdre knihy ako v bavlnke /dotácia 2021 z FPU na nové police/

Knižnica je zase trocha krajšia. Police s náučnou literatúrou v strede miestnosti žiaria novotou. Dvadsať kusov regálov, opotrebovaných minimálne štyridsaťročným používaním sme vymenili. Už niekoľko rokov, okrem príspevkov na knihy, aj s obnovou interiérového vybavenia knižnici pomáhajú granty z Fondu na podporu umenia.

V roku 2021 knižnica vypracovala žiadosť o dotáciu s názvom Múdre knihy ako v bavlnke a na tento účel fond v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry prispel sumou 2 000 €. K získanej dotácii pridalo 640 € mesto Ilava. Z tejto sumy sme plánovali dať zhotoviť 12 kusov regálov, nakoniec ich máme viac.

Na zhotovenie sa totiž podujala stolárska dielňa v ilavskej väznici. Za celkovú sumu 2 640 € nám vyrobili spolu 20 kusov knižničných políc, v ktorých je uložená odborná a populárno-náučná literatúra. Ich moderný vzhľad osviežil a presvetlil priestor knižnice, svedčia o tom aj veľmi pozitívne reakcie návštevníkov.

Naše poďakovanie tak patrí Fondu na podporu umenia a mestu Ilava, ÚVTOS a ÚVV Ilava, vedúcemu drevovýroby Ing. Ľubomírovi Ďurišovi a tiež kolegom z TSM Ilava, ktorí nové zariadenie vynosili do knižnice a pôvodné staré, ťažké kusy odniesli na zberný dvor. Ďalšie plány na vylepšenie a skrášlenie priestorov knižnice už sa rodia, aby sa v prívetivom prostredí naši čitatelia a ostatní návštevníci dobre cítili.

Oľga Tomášová

 

 

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

SPOLKY A ORGANIZÁCIE