Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Štefan Raus

Spomienka na Štefana Rausa

Ilavčania si 10. augusta 2018 pripomenuli 60. výročie od okamihu, kedy sa Štefan Raus – ich učiteľ, riaditeľ školy, organista, vedúci spevokolu Ilavčan, starosta, vládny komisár, miestny historik a  kronikár narodil pre Božie kráľovstvo.

Štefan Raus, ktorý pôsobil v  Ilave v  rokoch 1906-1958, prišiel na svet 7. decembra 1880 v  Malej Hradnej. Jeho detstvo tvrdo poznačila skutočnosť, že ako päťročný osirel. O  jeho výchovu sa potom starali milosrdné sestry v  žilinskom sirotinci. Keďže bol dobrým žiakom, mohol študovať v  učiteľskom ústave v Ostrihome, kde v roku 1900 získal učiteľský titul. Ako učiteľ nastúpil najskôr do školy v  Neporadzi, kde pôsobil tri roky. Neskôr prestúpil do Vysočan a  od roku 1906 pôsobil v  Ilave, kde dostal miesto učiteľa a  neskôr riaditeľa cirkevnej rímskokatolíckej meštianskej školy.

V  roku 1925 prevzal i  vedenie a  dirigentskú funkciu speváckeho krúžku, ktorý vystupoval aj pri rôznych slávnostiach v meste. z ktorého neskôr vznikol spevokol Ilavčan, Popri svojom poslaní učiteľa slúžil farnosti pri bohoslužbách ako organista a  nacvičoval s  veriacimi nové piesne. Funkciu organistu vykonával až do roku 1947. Keď v  roku 1950 zostal ilavský farský kostol bez organistu, znovu ako dôchodca vykonával túto službu až do roku 1957.

Osoba Štefana Rausa však bola spojená nielen s  činnosťou speváckeho zboru, ktorý viedol až do roku 1957, ale aj divadelného súboru, keďže zaktivizoval divadelných ochotníkov, vďaka čomu sa pod jeho vedením odohrali viaceré divadelné predstavenia.

V roku 1920 sa stal spoluzakladateľom Telocvičnej jednoty OROL. Bol i dlhoročným členom predsedníctva Potravného družstva pre Ilavu a okolie, ktorého sa neskôr stal predsedom.

V roku 1932 ho Ilavčania zvolili za svojho starostu. Tejto funkcie sa v  roku 1938 dobrovoľne vzdal, no v  rokoch 1942-1944 bol opäť starostom. Taktiež bol vymenovaný za vládneho komisára obce Ilava. Tento úrad zastával až do skončenia druhej svetovej vojny.

Po smrti ilavského farára a  regionálneho historika ThDr. Jozefa Chorényiho, ktorý sa zaujímal o  históriu Ilavy, nadviazal Štefan Raus na jeho prácu a po roku 1945 viedol i kroniku Ilavy. Štefan Raus bol všestranne nadaným človekom, ktorý pre Ilavu predstavoval mimoriadne aktívneho verejného činiteľa.

Za svoju nezištnú prácu a  angažovanosť bol dokonca poctený pápežským vyznamenaním: Záslužnou medailou - Bene merenti. Zomrel v  Ilave 10.8.1958 ako 78-ročný a je pochovaný na miestnom cintoríne. Starší obyvatelia Ilavy na neho dodnes s  láskou, úctou a  vďačnosťou spomínajú ako na človeka, ktorý celý život (až na roky 1915-1918, kedy bol povolaný do vojenskej služby a  poslaný na ruský front, kde padol do zajatia) slúžil cirkvi a  občanom Ilavy, hoci nebol ich rodákom.

Jeho účinkovanie a  život si obyvatelia Ilavy verejne uctili v  roku 1991, kedy park pri kostole pomenovali menom tohto muža, ktorý mestu Ilava zasvätil svoju pozemskú púť, aby si tak pripomenuli, že tu kedysi žil človek, ktorý šíril lásku, porozumenie, spolupatričnosť a dobro.

Mgr. Patrik Sojčák, dekan farnosti

Štefan_Raus_1880_1958

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ilava, 1930

SPOLKY A ORGANIZÁCIE