Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Folklórny festival "V TEJ ILAVE PRI VÁHU" sa bude konať 15.júla 2022.

 

Sprievodným podujatím budú opäť aj REMESELNÉ TRHY

v čase od 10.00 - 19.00 hod.

 

remeselné trhy

 Informácie pre predajcov:

anna.riecka@ilava.sk / 042 44 555 63  ; 0947 940 241

janette.sedova@ilava.sk / 042 44 555 65  

 

Folklórny festival

 

Oznámenie pre predajcov s rýchlym občerstvením

Oznámenie pre predajcov s rýchlym občerstvením

 

 

Predajcovia s rýchlym občerstvením sú povinní poslať  prihlášku

 

e-mail: anna.riecka@ilava.skjanette.sedova@ilava.sk do 20.6.2022. Z dôvodu obmedzenej kapacity miest na jarmoku a snahe ponúknuť kupujúcim čo najširší sortiment, si usporiadateľ vyhradzuje právo na výber a prideľovanie trhových miest pre rýchle občerstvenie.

 

Mesto má výhradné právo výberu, určenia a rozmiestnenia stánkov.

 

  • Oznamujeme všetkým, ktorí písomne zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Remeselné trhy 2022, že na základe týchto žiadostí sa predajné miesto neprideľuje, t.j. na ich základe sa nebudú predajné miesta rezervovať.

 

  Dátum zakúpenia trhových miest na základe osobného zakúpenia miesta podľa platného cenníka bude

dňa 21.júna 2022 v utorok od 8.00 - 11.30 hod.

na MsÚ Ilava v pokladni. 

 

V prípade stánkov s rýchlym občerstvením budeme vopred kontaktovať vybraných predajcov.

Iba tí potom prídu v stanovený deň osobne zaplatiť trhové miesto na MsÚ Ilava.

 

V prípade potreby pripojenia na elektrické vedenie je toto potrebné nahlásiť vopred. JE ZAKÁZANÉ SVOJVOĽNÉ PRIPOJENIE SA!

 


Doklady potrebné k zakúpeniu miesta:

 

  • živnostenské oprávnenie
  • doklad o vlastníctve alebo prenájme poľnohospodárskej pôdy alebo lesa, na ktorom
    uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť
  • fotokópia strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.  
  • rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením)

          

Kupujúci, ktorí nie sú povinní používať pokladnicu:

 

  • doložiť čestné vyhlásené s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (podpis nemôže byť fotokópia, preto čestné vyhlásenie nie je možné doručiť ako mailovú prílohu).

 

Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, mesto povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj nevydá.

 


Cenník za predajné miesto (1m šírka x 2m hĺbka) :    

  • 1m občerstvenie                   - 12,50 € + spotreba el. energie
  • 1m2                                          -   2,50 € za každý začatý m2/deň pri umiestnení stolov so                                                            stoličkami pri poskytovaní občerstvenia

 


 

Mesto Ilava ako organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Podujatie sa bude riadiť vyhláškou ÚVZ SR platnou v čase jeho konania.

 

Mesto má výhradné právo výberu, určenia a rozmiestnenia stánkov.

 


 

Každý vstupujúci predajca v dňoch predajných trhoch je povinný sa preukázať:

 

1. povolenkou vydanou pri zakúpení si predajného miesta
2. dokladom o zaplatení za predajné miesto
 

Bez predloženia týchto dokladov, nie je možný vstup na trhovisko v čase konania remeselných trhov.

Prílohy:

Čestné prehlásenie

Prihláška Remeselné trhy 2022

Rýchle odkazy

Bartolomejský jarmok 2024

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanieIM 04/2024
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:1316
TÝŽDEŇ:1316
CELKOM:2049596

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Hrad

SPOLKY A ORGANIZÁCIE