sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Aké sú výnimky pri zákaze vychádzania a pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest?

Aké sú výnimky pri zákaze vychádzania a pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest?

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil nové opatrenia pri povinnosti nosiť rúško, pričom stanovil presne vymedzené výnimky.
Aktualizované sú aj podmienky povinnej karantény a zverejnili nové opatrenia na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil nové opatrenia a zároveň aktualizoval už niektoré pôvodné zo skoršieho dátumu. Prinášame vám sumár tých najdôležitejších. 

 
Mimo svojej domácnosti je povinné nosenie rúšok, platia však nové výnimky

 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • deti do 2 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osobe v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost' od iných osôb minimálne 20 metrov,
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

 

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:

 • umyt'ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
 • pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

 

Opatrenie pre nosenie rúšok v plnom znení z 20. apríla 2020 si môžete prečítať TU.

 

Zákaz organizovať hromadné podujatia sa netýka zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 23. marca nariadil všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Toto opatrenie dňa 20. apríla 2020 doplnil nasledovne (platnosť nadobúda 22. apríla 2020 až do odvolania): 

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. 

Súčasne sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 pism. e) zákona č. 355/2007 Z. z. povinnosť:

 • Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov 

- zákaz podávania rúk

 •  v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia. V praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky. Výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba. Príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov.
 • dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 m,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: klučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné médiá, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucidným účinkom.

Opatrenie o schôdzach štátnych orgánov v plnom plnom znení z 20. apríla 2020 si môžete prečítať TU.

 
Podmienky karantény a izolácie v štátnych zariadeniach sa doplnili

 

Od 20. apríla 2020 sa upravujú aj podmienky karantény, resp. izolácie v zariadeniach určených štátom  a domácej izolácie. ÚVZ SR určil výnimky, ktorých sa netýka povinnosť ísť do  izolácie v štátnych zariadeniach, avšak musia doložiť doklad o negatívnom výsledku testovania. Všetky podrobnosti o nariadeniach, postupoch a výnimkách, si môžete prečítať v Opatrení o karanténe zo 16. apríla 2020, pričom aktualizácia platí od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. do odvolania TU

 

Sumár opatrení nájdete tu: Opatrenia vydané ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

 

 

 

Zdroj: ÚVZ SR

-verk-

Dátum vloženia: 20. 4. 2020 15:37
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 4. 2020 16:58
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE