Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Bartolomejský jarmok 2024 - informácie pre predajcov

Bartolomejský jarmok 2024 - informácie pre predajcov

OZNÁMENIE PRE PREDAJCOV - Bartolomejský jarmok sa uskutoční v dňoch 23.- 24.8.2024.

 

Bartolomejský jarmok sa uskutoční v dňoch 23.-24.8.2024

 

 

Oznámenie pre predajcov

 

Predaj trhových miest záujemcom bude LEN na základe osobného zakúpenia miesta v dňoch na to určených, a to:

 • 10.7.2024 (streda) od 7,00 h – 15.00 h na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31
 • 11.7.2024 (štvrtok) od 8,00 h – 14.00 h na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31
 • 18.7.2024 (štvrtok) od 8,00 h – 14.00 h na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31

V mesiaci august, každý štvrtok od 8,00 h – 11,00 h na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31.

Na zakúpenie trhového miesta je každý predajca povinný predložiť požadované doklady.

 

Zakúpenie miesta v iný deň ako je na to určený nie je možné.

Dopredu zaslané prihlášky bežného predajcu neakceptujeme

a neodpovedáme na ne.

 

!!! Vopred prijímame len prihlášky predajcov, ktorí nutne potrebujú elektrickú energiu potrebnú pre svoj predaj napr. gastro – rýchle občerstvenie a nápoje, trdelníky, cukrová vata a pod., nakoľko je obmedzená kapacita pripojenia do elektr. siete.

Každému predajcovi nemôže byť pridelená elektrická prípojka. Z tohto dôvodu je potrebné si najskôr poslať prihlášku s požiadavkou na odber elektrickej energie.

Vybraní gastro predajcovia budú vyzvaní na kúpu miesta v mesiaci jún.

 

Trhové miesta budú prideľované na základe spokojnosti kupujúcich a kladných skúseností z predchádzajúcich akcií.

A taktiež podľa kapacity miest a odberu el. energie.

 

Prednosť na zakúpenie miest majú predajcovia, ktorí si prídu vybrať voľné miesto osobne v deň na to určený.

 

Výber voľného miesta a jeho zakúpenie cez účet bude možné až v mesiaci august.

 

Oznámenie pre predajcov s rýchlym občerstvením

 

Predajcovia s rýchlym občerstvením sú povinní poslať prihlášku do 30.4.2024 na mail: jarmila.dusickova@ilava.sk.

Z dôvodu obmedzenej kapacity miest na jarmoku a snahe ponúknuť kupujúcim čo najširší sortiment, si usporiadateľ vyhradzuje právo na výber a prideľovanie trhových miest pre rýchle občerstvenie. 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude každému záujemcovi doručené na mail, ktorý uviedol v prihláške,  a to do 15.6.2024.

 

 

Predajcovia, ktorí potrebujú odber elektrickej energie sú povinní do prihlášky uviesť:

 • akú prípojku potrebujú (380V, 220V) a počet ks
 • revízie ku káblom a spotrebičom, ktoré budú zapojené do el.prípojky

 

Elektrické káble nesmú byť poškodené a neodborne pospájané a polepené páskou.

 

 

Doklady potrebné k zakúpeniu miesta:

 

 1. Živnostenské oprávnenie - živnostenský list, výpis z obchodného registra
 2. Čestné vyhlásenie:
 •  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
 • alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve,
 • alebo čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou podľa autorského zákona.
 1. Doklad o vlastníctve alebo prenájme poľnohospodárskej pôdy alebo lesa, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť
 2. Fotokópia strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej  pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice. 
 3. Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením, s potravinami).

 

Kupujúci, ktorí nie sú povinní používať pokladnicu:

 • doložiť čestné vyhlásené s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (podpis nemôže byť fotokópia, preto čestné vyhlásenie nie je možné doručiť ako mailovú prílohu).

Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, mesto povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj nevydá.

Remeselní predajcovia

 

Remeselní predajcovia, ktorí prezentujú svoju prácu a sú umiestnení v sekcii určenej  pre remeselníkov (sekcia K) majú nárok do 6m2 na zníženie  poplatku za trhové miesto vo výške 15€ (t.j. stánok 3x2m), každý ďalší začatý meter šírky stánku bude spoplatnený sumou 18,75€.

POZOR!!! Počet miest pre remeselných predajcov (s ukážkou svojej práce a so zníženým nárokom na miesto), je v rámci sekcie K obmedzený.  Títo predajcova  musia najskôr poslať prihlášku, na základe ktorej sa rozhodne či budú na dané miesto vybraní.

Pokiaľ bude kapacita v sekcii K naplnená, budú predajcovia umiestnení v inej sekcii a tým pádom strácajú nárok na miesto v zníženej sume.

Pokiaľ chce remeselný predajca iné miesto ako v sekcii K, je potrebné aby si ho prišiel zakúpiť v dni na to určené.

Parkovanie

 

Parkovanie za stánkom nie je povolené vopred.

Parkovanie za stánkom bude možné len so súhlasom organizátora až v deň konania jarmoku, a to za dodržania všetkých nasledovných podmienok súčasne:

 •  dĺžka vozidla je rovnaká alebo menšia ako dĺžka stánku, avšak dĺžka stánku musí byť minimálne 6 m,
 • svojim vozidlom nesmiete obmedziť pohyb chodcov po chodníku,
 • vozidlom nesmiete obmedziť vstup do prevádzok a bytov,
 • vozidlom nemsiete zasahovať do priestoru vedľajšieho pradajcu.

Záchytné parkovisko sa nachádza na železničnej stanici, cca 3 minúty pešo. 

 

Mesto má výhradné právo výberu, určenia a rozmiestnenia stánkov.

 

 

Organizátor: Jarmila Dušičková

E-mail: jarmila.dusickova@ilava.sk

    

Prílohy

prihláška - gastro / EE

Prihláška Bartolomejský jarmok - gastro predajcovia 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,3 kB

Mapka sekcií

Mapka sekcii Jarmok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,17 kB

Prihláška pre remeselných predajcov

prihláška pre remeselných predajcov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB

Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Dátum vloženia: 13. 2. 2024 12:18
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 5. 2024 9:13
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Dolný hrad po rekonštrukcii

SPOLKY A ORGANIZÁCIE