Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Čerpadlá pod železničným podjazdom prešli revíziou

Čerpadlá pod železničným podjazdom prešli revíziou

MIMORIADNY STAV V LOKALITE SIHOŤ JE UKONČENÝ. V článku nájdete genézu posledných udalostí v súvislosti s železničným podjazdom a mostom ponad Vážsky kanál.

Obyvatelia mestskej časti Sihoť už tri roky dennodenne fungujú s veľkým otáznikom, ktorý visí nad ich hlavami. Nevedia, či sa ráno dostanú do práce, do školy, k lekárovi... A ani to, či sa naopak záchranári dostanú k nim, keď to budú potrebovať. S okolitým svetom ich ich totiž spájajú dve prístupové cesty - jedna je zatvorená už tri roky kvôli havarijnému stavu mosta a druhú pod železničným podjazdom pravidelne zatápa. 

Dôvodom opakujúceho zatápania podjazdu je zlý technický stav čerpadiel. Železničný podjazd bol postavený v roku 2014, Železnice SR sa však nedohodli so Správou ciest Trenčianskeho samospráveho kraja a kraj, hoci je správcom tejto cestnej komunikácie, čerpadlá do svojho majetku neprevzal. V nasledujúcom období tak pokrivkávala najmä údržba, čo vyvrcholilo v roku 2018 veľkou záplavou podjazdu a jeho uzavretím. Ani po oprave poškodenej vozovky a čerpadiel však nedošlo k prevzatiu diela a opakovane je podjazd pri prívalových dažďoch pod vodou.

 

Primátor Ilavy vyhlásil mimoriadnu situáciu pre lokalitu Sihoť

 

Stalo sa tak naposledy v polovici februára. Oteplenie so sebou prinieslo zrážky a s nimi znovu aj zaplavenú vozovku. Primátor Viktor Wiedermann 18. februára zvolal zasadnutie krízového štábu a o tri dni neskôr vyhlásil v lokalite Sihoť mimoriadnu situáciu. „Nevyhlásili sme ju kvôli samotnému zatopeniu, čiže ako povodňový stav. Ale práve kvôli poruche na zariadeniach Železníc Slovenskej republiky, ktorá stále nebola odstránená. Preto každý dážď, hoci aj malý, môže znovu spôsobiť zatopenie podjazdu, nakoľko čerpadlá nefungujú tak, ako by mali. My ako samospráva preto ostávame v pohotovosti, každé ráno a večer nahlasujeme aktuálny stav krízovému riadeniu okresného úradu. Podjazd kontroluje naša mestská polícia, pracovníci technických služieb a zároveň sú v pohotovosti obidva dobrovoľné hasičské zbory z Ilavy a Iliavky," uviedol v tom čase primátor Viktor Wiedermann dôvody, prečo mimoriadnu situáciu nehodlá odvolať. Ako ďalej dodal, mesto bude naďalej dôrazne apelovať na železnice ako aj na samosprávny kraj, ktorí jediní môžu konečne po rokoch definitívne vyriešiť túto situáciu. „Obyvatelia sídliska sú nahnevaní a nahnevaní sú oprávnene. Veď večer, keď idú spať, nevedia, či sa ráno dostanú do práce, do školy... kamkoľvek. Na oboch koncoch sídliska sú obkľúčení. Na jednej strane nám Trenčiansky samosprávny kraj zatvoril most a už tri roky s ním nepohol. Na druhej strane máme podjazd, ako jedinú prístupovú cestu, ktorý neustále zatápa. A prečo? Lebo sa TSK a ŽSR od roku 2014 nevedia dohodnúť na prevzatí poruchových čerpadiel a tým pádom ani na tom, kto sa bude starať o ich údržbu. Je to osem rokov (!) od postavenia podjazdu a štyri roky od najväčšej záplavy, kedy bol podjazd celý uzavretý. Pýtam sa, koľko ešte máme čakať?!" rázne objasnil situáciu primátor.  

 

Otvorené listy pre trenčianskeho župana a riaditeľa železníc

 

Ilavská samospráva, hoci nie je ani správcom cesty, ani majiteľom čerpadiel, musí neustále situáciu riešiť za tých, ktorí by mali. Vedenie mesta sa preto rozhodlo podniknúť ďalšie kroky, otvorené listy s apelom na riešenie situácie primátor adresoval generálnemu riaditeľovi ŽSR, županovi Trenčianskeho samosprávneho kraja a samozrejme aj Správe ciest TSK. Preposlal ich aj krajským poslancom za okres Ilava, ktorí by sa mali o túto problematiku zaujímať. V liste, ktorý adresoval železniciam, podrobne opísal genézu situácie, odkedy bol v rámci modernizácie trate podjazd vybudovaný. Zaspomínal v ňom aj na rok 2018, kedy dokonca podjazd museli uzavrieť. „V tom čase však obyvatelia Ilavy mohli ako alternatívnu obchádzkovú trasu využiť cestu cez most ponad Vážsky kanál. Tu chcem zdôrazniť, že most je kompletne uzavretý od 27.11.2018 kvôli jeho havarijnému stavu a v prípade, že je opäť zatopený podjazd, táto trasa už nie je k dispozícii,“ uviedol V. Wiedermann. „Napriek tomu, že ŽSR ako vlastník čerpadiel niekoľkokrát pristúpili k oprave, prípadne výmene ističov, evidentne to nepomohlo a nedošlo k trvalému sfunkčneniu zariadení. Havarijná situácia čerpadiel a následné zatápanie spôsobuje ohrozenie bezpečnosti a zdravia obyvateľov na sídlisku Sihoť a taktiež ohrozenie majetku a podnikateľskej činnosti právnických osôb sídliacich v priemyselnej zóne v tejto lokalite. V prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie v čase zaplavenia podjazdu môže dôjsť k nezvrátiteľným škodám na živote a majetku, keďže ide toho času o jedinú prístupovú cestu pre motorové vozidlá do lokality Sihoť, ktorá má asi 1200 obyvateľov. Stávajú sa tak rukojemníkmi niekoľkoročnej neschopnosti ŽSR a TSK, ktorí sa od roku 2014 nevedia dohodnúť na prevzatí diela a tým pádom ani na tom, kto sa bude starať o údržbu čerpadiel,“ popisuje niekoľkoročný problém s čerpadlami.

V liste pre predstaviteľov Trenčianskej župy sa okrem podjazdu zameral najmä na všetkým veľmi dobre známu situáciu ohľadom mosta ponad Vážsky kanál. Prístupovú cestu zatvorila Správa ciest TSK kvôli havarijnému stavu mosta pred tromi rokmi, pričom už takmer dva roky prebieha verejné obstarávanie. „Vláda SR v roku 2020, aj vďaka Vášmu úsiliu, uvoľnila na tento účel pre Trenčiansky samosprávny kraj finančné prostriedky vo výške 3,66 mil. eur. Je však potrebné vyčerpať ich do konca roka 2022. Pokiaľ nebudú tieto prostriedky vyčerpané, budú musieť byť vrátené do rozpočtu vlády. Preto ma zaujíma, aké kroky podniknete na to, aby sa v tomto roku reálne začalo s výstavbou nového mosta,“ pýta sa v liste V. Wiedermann Jaroslava Bašku. „Zdôrazňujem, že dlhodobo a opakovane apelujeme na všetky dotknuté inštitúcie, avšak bez adekvátnej odpovede, a preto žiadame kompetentných, aby sa postarali o trvalé odstránenie príčiny ohrozenia, t.j. o doriešenie majetkovoprávneho odovzdania technológie Správe ciest TSK a o zhotovenie nového mostného objektu ponad Vážsky kanál do konca roku 2022,“ zhrnul požiadavky mesta primátor. Zároveň všetkých kompetentných pozval na verejné zhromaždenie v utorok 15. marca v Dome kultúry Ilava. 

 

Železnice SR medzitým zabezpečili servis čerpadiel

 

Krátko po vyhlásení mimoriadnej situácie železnice zabezpečili kontrolu čerpadiel, pričom identifikovali chybu v elektrickej časti jedného z dvoch čerpadiel, ktoré následne zaslali na servis. Po jeho oprave zobrali na kontrolu a prípadnú opravu aj druhé čerpadlo. Podľa slov hovorkyne ŽSR prebehlo aj čistenie kanalizácie a odlučovača ropných látok. Ako ďalej uviedla, ešte pred vznikom aktuálnej situácie na žiadosť TSK objednali revíznu správu. Po jej vyhotovení chcú vyzvať Trenčiansky samosprávny kraj k prebratiu projektu. „Železnice nás kontaktovali s tým, že obe čerpadlá už sú opravené a funkčné a prebehne ich montáž. Dohodli sme sa na ostrej skúške ich funkčnosti v kooperácii s našimi dobrovoľnými hasičmi,“ uviedol primátor mesta Ilava V. Wiedermann.

Takéto cvičné zaplavenie podjazdu prebehlo v utorok 15. marca o 14.00 hod. Hasiči nasimulovali dážď a na vozovku pustili tri cisterny vody. Na také množstvo postačilo aj jedno čerpadlo, no skúškou funkčnosti prešli obe.

 

Verejné zhromaždenie obyvateľov neuspokojilo

 

Následne sa všetci kompetentní presunuli do domu kultúry, kde prebehla otvorená diskusia medzi všetkými stranami za účasti verejnosti. V prvej časti sa venovali problematike železničného podjazdu, kde Július Oláh za Železníc SR deklaroval, že po výmene filtrov a dokončení potrebnej agendy nič nebráni tomu, aby si Trenčiansky samosprávny kraj tieto objekty prevzal do správy. „Predpokladáme, že nás v najbližších dňoch Železnice SR vyzvú na prevzatie spomínaných objektov s tým, že ak doložia všetky doklady a ak technológia bude plne funkčná, tak TSK tieto objekty prevezme. Následne sa o ne budeme starať, aby boli funkčné,“ uviedol Radovan Hladký z TSK. Ako uviedol krátko po verejnom zhromaždení primátor mesta Ilava, po oprave a revízii čerpadiel nič nebráni tomu, aby bola odvolaná mimoriadna situácia, k čomu zvolá zasadnutie krízového štábu. „Zo strany Správy ciest TSK očakávame pravidelnú údržbu a servis. Za mesto sme vyslovili požiadavku, že by sme počas vykonávania údržby chceli byť prítomní. Budeme nápomocní, ale samozrejme chceme mať aj prehľad o tom, v akom stave čerpadlá sú, doplnil V. Wiedermann.

V druhej polovici stretnutia bol hlavnou témou most ponad Vážsky kanál, čo rozprúdilo živú diskusiu. Vedenie mesta, mestských i krajských poslancov, zástupcov Správy ciest TSK pri mikrofóne striedalo niekoľko obyvateľov predovšetkým zo sídliska Sihoť. Jasne dali najavo svoju nespokojnosť s aktuálnou situáciou, ktorú, žiaľ, merajú nie na týždne, či mesiace, ale na roky. Nepáčilo sa im, že ani na tomto stretnutí nepočujú nič iné, než dookola sa opakujúcu odpoveď – „všetko závisí od výsledkov verejného obstarávania“.

A čo je horšie – termín, kedy by obstarávanie mohlo byť ukončené, nevie naozaj nikto. Tak ako aj v prvom kole, aj teraz môžu nastať rôzne obštrukcie zo strany uchádzačov. Zástupcovia TSK, žiaľ, v tomto momente nevedia zodpovedať ani otázku, čo nastane v prípade, ak sa finančné prostriedky vyčlenené na rekonštrukciu mosta nestihnú vyčerpať. Na stretnutí sa zúčastnili aj poslanci krajského zastupiteľstva – Juraj Hort, Eva Bočincová a Peter Marušinec, ktorí sa predbežne dohodli na spoločnom stretnutí s tým, že požiadajú, aby táto téma bola pri najbližšom Zastupiteľstve TSK samostatným bodom rokovania.

 

Reportáž TA3 k téme si môžete pozrieť TU: Podjazd v Ilave opakovane vytápalo, mesto sa opravy dočkalo po rokoch čakania - TA3

 

 

-verk-

*uverejnené v IM 3/2022 (ilava-marec-web (1).pdf)

Dátum vloženia: 21. 3. 2022 10:52
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2022 11:21
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Administratívna budova

SPOLKY A ORGANIZÁCIE