Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dom kultúry v Ilave dostane k svojim 35. narodeninám špeciálny darček - ROZSIAHLU REKONŠTRUKCIU

Dom kultúry v Ilave dostane k svojim 35. narodeninám špeciálny darček - ROZSIAHLU REKONŠTRUKCIU

Téma rekonštrukcie Domu kultúry Ilava rezonovala aj na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14. februára 2023.

O fungovaní Domu kultúry v Ilave od februára do mája - počas tzv. úsporného režimu, radnica občanov informovala prostredníctvom rozhlasu, webstránky a sociálnych sietí. Ako mnohí vedia, ide o budovu, ktorá bola postavená v akcii “Z” v roku 1988. Niet sa čo čudovať, že spotrebou energií patrí v meste k tým najnáročnejším. A práve to je dôvod nielen na jej “utlmenie” vo vykurovacej sezóne, ale hlavne na prípravu a zahájenie jej rekonštrukcie. Práve na tomto projekte v tomto období Mesto Ilava intenzívne pracuje.  

 

Téma rekonštrukcie Domu kultúry Ilava rezonovala aj na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14. februára 2023. Poslancov i verejnosť o projekte rekonštrukcie kultúrno-spoločenskej budovy mesta Ilava informoval najskôr zástupca primátora Anton Bajzík. Ako uviedol, financovanie rekonštrukcie je prioritne zamerané na zníženie spotreby tejto budovy a bude zabezpečené z dvoch zdrojov - úverom a dotáciou z Environmentálneho fondu. ,,Aby sme mohli požiadať o tieto dva zdroje financovania, je pripravené uznesenie, ktoré požaduje Environmentálny fond. Prvé sa týka schválenia investície a druhé prijatia úveru. Na porade poslancov som vás informoval, že prebieha aktualizácia rozpočtu tohto projektu, ktorá vám bola doručená dnes ráno. S rozpočtom, ktorý máme od projektantov, pôjdeme samozrejme do verejnej súťaže. V prípade schválenia dotácie sa celková výška úveru zníži,” povedal na rokovaní MsZ Ilava A. Bajzík. Mesto tak na základe schválenia od poslancov požiada Environmentálny fond na financovanie investície na projekt: "Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Ilava" úver vo výške 1 650 000 eur. Zároveň pre tento účel podá aj žiadosť o dotáciu.  

 

,,Znižovanie energetickej náročnosti budov je teraz témou číslo jeden. Aj dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná v KSD Klobušice aj z toho dôvodu, aby sme zbytočne nevykurovali Dom kultúry v Ilave, ktorý ako viete je teraz v úspornom režime. Náklady na energie sa ročne pohybovali v rozpätí 60 až 80-tisíc eur,” povedal poslancom i verejnosti primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann. ,,Kulturák už má nejaké to desaťročie za sebou a zub času sa na ňom podpísal. Do pôvodného projektu sme doplnili aj výmenu podláh vstupného vestibulu aj sály,” doplnil primátor a požiadal o stanovisko hlavného kontrolóra mesta. 


,,Pri skúmaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa príslušného zákona konštatujem, že boli splnené zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania,” skonštatoval hlavný kontrolór mesta Vladimír Leško. ,,Celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zároveň suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,” doplnil príslušné podmienky. Ako ďalej dodal, záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí.

 

Priebeh a obsah rekonštrukcie verejnosti a poslancom priblížil vedúci oddelenia rozvoja Pavol Čiernik: ,,Poslanci dostali technickú správu, kde si môžu detaily rekonštrukcie pozrieť. Zateplíme obvodové plášte, strechu a podlahy. Vymeníme všetky otvory (okná a dvere), spravia sa nové rozvody kúrenia a teplej vody, elektriky a vzduchotechniky, pričom pribudne aj rekuperácia vzduchu. Dôležitá bude aj hydroizolácia zadnej časti budovy.” Okrem už spomenutého v dome kultúry pribudne nové osvetlenie, na streche fotovoltické panely a návštevníkov určite poteší aj nový výťah.

 

Ako sme už viackrát uviedli, cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti domu kultúry. Výsledkom rekonštrukcie bude okrem toho aj zníženie nákladov na energie, ako aj zníženie emisií. Budova sa stane bezbariérovou, tým pádom dostupnou aj pre pohybovo znevýhodnené osoby. Za pravidelné mesačné finančne úspory za energie, môže Mesto Ilava poskytnúť obyvateľom a širšej verejnosti kvalitnejšie a rozsiahlejšie služby. Momentálne sú však na programe dňa potrebné “papierovačky”, vrátane žiadostí o úver i dotáciu, ako aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Ak všetko pôjde podľa plánov a bez komplikácií, radnica avizuje začiatok rekonštrukcie domu kultúry na jeseň. O priebehu vás budeme informovať.

 

-verk-


 

Dátum vloženia: 21. 3. 2023 8:48
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2023 8:58
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE