sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dva nové multifunkčné traktory technickým službám uľahčia nielen zimnú údržbu

traktory

Obnova vozového parku Oddelenia technických služieb mesta Ilava po obstaraní nového vozidla na zber a zvoz odpadu pokračuje. V novembri im na dvore pribudla ďalšia nová technika.

Najskôr to boli traktorová vlečka, posýpač, predná radlica na odhŕňanie snehu a zametacia metla na cesty. Najdôležitejším však bol príchod dvoch úplne nových traktorov značky ZETOR – modelovej rady Proxima, pričom jeden z nich sa podarilo získať vďaka úspešnému grantu z ministerstva životného prostredia.

 

Nová technika bola najskôr iba obrovským prianím

 

Pred novým vedúcim oddelenia technických služieb mesta v minulom roku stála ako jedna z úloh aj príprava stávajúcej techniky na zimnú údržbu. „Po zistení, že na oddelení technických služieb je k dispozícií iba jeden „bojaschopný“ traktor s poháňanou prednou nápravou, ktorý spĺňa náročné technické predpoklady aj na vyššiu snehovú nádielku a komplikovaný terén, bolo jasné, že realizácia zimnej údržby opäť iba v rámci nášho oddelenia nebude reálna. Našťastie nám počasie minulú zimu moc síl neubralo a spoločne aj s externými spoločnosťami sme zimnú údržbu ako tak zvládli. Avšak bolo jasné, že vzhľadom na náročnosť obyvateľov sa naše mesto s jedným traktorom nedá reálne stíhať odhrnúť v prijateľnom časovom intervale,“ opísal stav jestvujúcej techniky vedúci oddelenia TSM Stanislav Rendek. „Do boja“ sa minulú zimu pýtal aj menší traktor Zetor. Avšak len dovtedy, kým sa zistilo, že je poháňaný iba zadnou nápravou a jeho obsluha si opäť vyžadovala nemalé zručnosti pracovníkov. „Na zadnej náprave nefungovala uzávierka diferenciálu a na traktore nebola poriadne funkčná ani hydraulika. Jednoznačne sme rozhodli, že traktor musí prejsť väčšou opravou aj vzhľadom na blížiaci sa termín technickej kontroly,“ pokračoval v spomienkach na starú techniku S. Rendek. O generálnu opravu traktora sa postarali priamo pracovníci technických služieb. Ako ďalej vedúci oddelenia dodáva, nebolo väčšej radosti, keď sa oba traktory vrátili po technickej kontrole na dvor s kladným výsledkom. „Avšak bolo jasné, že tieto stroje už dlho nevydržia, resp. ich technické vybavenie a funkčnosť nezapovedajú náročnosti a potrebám nášho mesta. Preto sa jedným zo strednodobých cieľov stalo obstaranie, resp. obnova techniky aj na zimnú údržbu,“ dodal.

 

Nielen jeden, ale vďaka grantu z Environmentálneho fondu rovno dva traktory

 

Odpoveď na otázku – čo z techniky najviac potrebuje oddelenie technických služieb mesta, bola teda jasná - nový traktor s komplexnou výbavou, ktorý by uľahčil a zefektívnil prácu. Podarilo sa ho zabezpečiť z prebytku hospodárenia za rok 2019. Vo verejnom obstarávaní vzhľadom na zadané technické parametre uspela spoločnosť AGRA s.r.o, Martin s traktorom ZETOR – PROXIMA GP 100 so sumou približne 84-tisíc eur. Na zbernom dvore sa už všetci tešili na príchod nového traktora, keď v priebehu mesiaca október prišla ďalšia potešujúca správa v podobe oznámenia o rozhodnutí ministra životného prostredia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt ,,Triedený zber komunálneho odpadu v meste Ilava“ vo výške 59 460 eur, v ktorom mesto žiadalo o dotáciu na traktor s čelným nakladačom. „Po doručení oznámenia sme kontaktovali zodpovednú pracovníčku Environmentálneho fondu, či je možné danú dotáciu zúčtovať na už vysúťažený traktor. Nakoľko neprišla kladná odpoveď bol by hriech dotáciu nevyužiť a celé verejné obstarávanie sme v hraničnom termíne museli stihnúť opakovane aj s dodaním a prihlásením techniky do 30. novembra 2020. Spojili sme sily a podarilo sa, 13. novembra 2020 zaparkovali na dvore TSM dva novučičké traktory továrenskej značky ZETOR. Oba modelovej rady PROXIMA. Traktor vysúťažený v rámci projektu je ZETOR PROXIMA HS 100, ktorý sa od obstaraného traktora z mestského rozpočtu líši najmä vnútorným vybavením, synchronizovanou, automatickou reverzačnou prevodovkou a väčším čelným nakladačom. Na prvý pohľad ich však laik rozpozná iba podľa modelového označenia,“ objasnil S. Rendek.

 

Zimná údržba bude jednoduchšia, nové traktory pomôžu svojou multifunkčnosťou

 

Nové traktory bude možné využívať počas celého roku a to či už na údržbu miestnych komunikácií, alebo na pomoc pri zvoze separovaného odpadu. Pokiaľ ide o blížiacu sa zimu, vedúci oddelenia TSM otvorene priznal, že mu padol kameň zo srdca. O zimnú údržbu sa vďaka novým traktorom totiž bude môcť mesto postarať na 90 percent vo vlastnej réžii. „Predná hydraulická radlica umožní odhŕňanie snehu a následne zadný posýpač vykoná posyp komunikácie. Jednou cestou obsluha vykoná oba potrebné úkony. Doposiaľ sme vykonávali zimnú údržbu tak, že traktor odhrnie a ďalšia posádka na aute V3S vykoná posyp komunikácie. Za pomoci nových traktorov sa čelný nakladač využije na odber snehu z lokalít, kde tvorí prekážku v prejazde, resp. efektívnejšie využije miesto ukladania snehu. V extrémnych prípadoch je následne možný aj jeho odvoz. V súčasnosti by sme na nakládku snehu museli zabezpečiť externou spoločnosťou,“ objasnil výrazné rozdiely medzi starou a novou technikou. Jednoznačne hrá prím multifunkčnosť, možnosť aj v budúcnosti dopĺňať ďalšie kompatibilné nadstavby ako aj omnoho lepšia efektivita práce a úspora ľudskej pracovnej sily.

 

V lete traktory nebudú oddychovať. Práve naopak, nájdu sa im mnohé formy využitia

 

Veľkou pomocou budú traktory v letnom období pri odvoze trávy po vykonaní kosby mesta. „Dnes vykonávame nakládku pokosenej trávy ručne na nákladné vozidlo IVECO, čo si vyžaduje nemalé fyzické nasadenie našich pracovníkov nehovoriac o časovej náročnosti naloženia vozidla. Zaobstaraním traktora s čelným nakladačom a vlečkou budú môcť pracovníci vykonávajúci kosbu naložiť kosačky na vlečku. Doviesť stroje na miesto kosby a následne pokosenú trávu nakladať priamo na vlečku. Na miestach, kde nie je možná priama nakládka trávy na vlečku, ju traktor vykoná predným nakladačom a následne sa tráva odvezie na miesto uloženia,“ opísal S. Rendek obrovskú pomoc pri mestskej kosbe. Ako ďalej dodal, veľkým pomocníkom budú aj pri samotnom čistení ulíc. „Prídavným zariadením zametača za traktor vieme udržiavať čistotu našich komunikácií. V súčasnosti vykonávame zametanie ciest a chodníkov výlučne ručne. Zametacie zariadenie máme iba na stroj Belos, ale tento stroj pozametané nezbiera. Prídavné zariadenie za traktor je vybavené zbernou nádobou na zametený materiál ako aj kropným zariadením na zamedzenie prašnosti,“ doplnil vedúci oddelenia.

 

Nové traktory pomôžu aj pri nakladaní so separovaným odpadom

 

Multifunkčné stroje budú využívané aj na zbernom dvore pri manipulácii so separovaným odpadom. „Na zbernom dvore po vykonaní dotriedenia kovov ich opäť ručne nakladáme do kuka vozu. Taktiež je potrebné pomocou paletizačných vidiel nakladať rozbitý nábytok do kamióna. V súčasnosti oddelenie TSM disponuje vysokozdvižným vozíkom, ktorého technický stav vôbec nie je lichotivý. Taktiež jeho flexibilita je značne obmedzená, kým traktor vie naložiť a zložiť pomocou paletizačných vidiel všetok materiál aj mimo areálu zberného dvora,“ doplnil S. Rendek s tým, že dnes triedené druhy odpadov zbierajú starým kukavozom a vozidlom IVECO. Nový traktor s vlečkou však značne pomôže pri nakladaní vriec s odpadom a využije sa vo veľkej miere aj pri zbere objemných odpadov.

Od nového roka sú samosprávy povinné zbierať aj BRKO z kuchyne od bytových domov. Pre efektívny systém takéhoto zberu bude traktor po dokúpení potrebných prípojných zariadení významným pomocníkom. „Taktiež máme rozbehnutý zámer malej kompostárne v našom meste, kde bude potrebné v procese kompostovania kompost prehŕňať a inak ako s traktorom, nakladačom a ďalšou potrebnou technikou ktorá sa pripája za traktor to nebudeme schopný vykonávať,“ dodal na záver Stanislav Rendek.

 

Na modernizáciu strojov v tomto roku sa použilo približne 350-tisíc eur

 

Podľa slov primátora mesta, nákupom nových zariadení, strojov a vozidiel alebo ich modernizáciou, mesto doháňa investičný dlh, ktorý bol na oddelení technických služieb značný. „Najskôr to bolo zakúpenie nového vozidla na zber a zvoz komunálneho odpadu s tým, že sme išli už do inovatívnej technológie s vážiacim systémom, čo bolo prvým krokom k adresnému zberu odpadov, aby sme obyvateľov motivovali k separácii a následne ich mohli odmeňovať v rámci poplatkov. Teraz sme zaobstarali dva multifunkčné traktory, ktoré pomôžu v mnohých smeroch. Čaká nás aj rekonštrukcia verejného osvetlenia a zamýšľame sa aj nad zadovážením novej vysokozdvižnej plošiny,“ zhodnotil investičný rok primátor Ilavy Viktor Wiedermann s tým, že v modernizácii technických služieb chce určite pokračovať aj naďalej. „Celkový objem modernizácie strojov na oddelení TSM bol približne 350-tisíc eur. Funkčnosť a kvalita služieb TSM je u obyvateľov najviac registrovaná. Aby sme zdvihli životnú úroveň obyvateľov mesta, musí toto oddelenie fungovať dobre. Ak chceme poskytovať kvalitné služby, musíme mať aj kvalitné stroje,“ dodal primátor.

traktorytraktorytraktory

-verk-

Dátum vloženia: 20. 11. 2020 8:25
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 1. 2021 10:16
Autor: Veronika Klobučníková

Rýchle odkazy

Online registráciaCeloštátne testovanie KoronavírusSmútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 18
DNES: 2338
TÝŽDEŇ: 15837
CELKOM: 590259

AKTUÁLNA TEPLOTA

27.1.2021 15:30

Aktuálna teplota:

3.5 °C

Vlhkosť:

67.2 %

Rosný bod:

-2 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Časť dolného hradu

SPOLKY A ORGANIZÁCIE