Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

NOVOROČNÝ ROZHOVOR S PRIMÁTOROM MESTA

NOVOROČNÝ ROZHOVOR S PRIMÁTOROM MESTA

V. Wiedermann: „Bol by som rád, keby bol rok 2024 ekonomicky stabilizačný.“

NOVOROČNÝ ROZHOVOR S PRIMÁTOROM ILAVY

V. Wiedermann: „Bol by som rád, keby bol rok 2024 ekonomicky stabilizačný.“

 

Rok sa s rokom zišiel, ani sme sa nenazdali a máme za sebou prvé týždne nového roku. Ako býva zvykom, aj radnica bilancuje uplynulý rok a rozbieha začaté i nové aktivity pre rok 2024. O plánoch vedenia mesta Ilava sme sa rozprávali s primátorom mesta Viktorom Wiedermannom.

 

Ako by ste v úvode stručne charakterizovali rok 2023? Čo ho najviac poznačilo?

Rok 2023 by som nazval hektickým, nakoľko bol poznačený nestabilnou politickou situáciou a taktiež zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou, spôsobenou najmä vysokou infláciou, ktorá sa premietala aj do hospodárenia mesta. V konečnom dôsledku sme ho ale zvládli a zrealizovali ďalšie projekty.

Poďme sa pri nich teda pristaviť. Z tých najväčších projektov, ktoré sa radnici podarilo zrealizovať v minulom roku, treba určite spomenúť modernizáciu zberného dvora.

Modernizácia zberného dvora prebiehala koncom minulého roka, získali sme na ňu bezmála 713-tisíc eur z externých zdrojov. Oddeleniu technických služieb vďaka nej pribudlo do výbavy niekoľko mechanizmov, zariadenie na meranie evidencie odpadov, plošinová váha, odpadové karty a samozrejme aj vynovený areál vrátane nových prístreškov, kontajnerov a oplotenia. Zberný dvor sme posunuli do novej úrovne kvality.

Už v minulosti na oddelenie technických služieb pribudli nové vozidlá, ako napríklad dva traktory, kosačka, vozidlo na zber a zvoz odpadu s váhou či nedávno plošina. Plánujete ešte rozširovať ich vozový park?

Samozrejme stále je čo zdokonaľovať, napríklad bude potrebné dokúpiť mechanizmy na odhŕňanie snehu z chodníkov.

Modernizácia zberného dvora

Keď sme pri väčších projektoch. V roku 2023 prebehla už piata etapa rekonštrukcie ciest a chodníkov. Týkala sa ulíc Zámocká a Záhumenská, chodníka na Pivovarskej a Hurbanovej (chodník k železničnej stanici). Ako ste spokojný s realizáciou?

Rekonštrukciu Zámockej ulice som mal v programe ešte minulé volebné obdobie. Veľmi ma teší, že sa to podarilo zrealizovať, keďže tam bola situácia už naozaj kritická. V zlom stave bola aj Záhumenská ulica. O problémoch, ktoré pri realizácii nastali, sme už podrobne informovali a viackrát písali aj v mesačníku. Som rád, že sa to stihlo a ulica bola do konca roka dokončená. Piatu etapu sme vysúťažili zaokrúhlene za 604 800 eur, po finálnom zúčtovaní a započítaní reálne vykonaných prác je hodnota diela vo výške 552-tisíc eur.  Táto úspora je dôsledkom aj toho, že sme kvôli zdržaniu a následne chladnému decembrovému počasiu nestihli vykonať plánované plošné výspravky ciest. Tie by sme radi zrealizovali v tomto roku.

Piata etapa_Záhumenská ulica

V roku 2023 Mesto Ilava získalo aj ocenenie zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022, kde sme sa umiestnili na 37. mieste spomedzi 4400 hodnotených subjektov. V rebríčku INEKO sme však o niečo klesli...

Ocenenie zodpovedný verejný obstarávateľ je výsledkom dobrej práce zodpovedných zamestnancov úradu, za čo im ďakujem. Napriek zlej ekonomickej situácii sa mesto snažilo hospodáriť efektívne a ekonomicky. Síce sme v rebríčku INEKO klesli, ale stále sme na peknom 40. mieste spomedzi 141 hodnotených miest a máme výborné finančné zdravie. Pokles v rebríčku vznikol tým, že sme si zobrali úver na 5. etapu rekonštrukcie ciest a chodníkov.

K zhodnoteniu roka 2023 by sme ešte mohli pridať kultúru, šport a spoluprácu s organizáciami. Ako hodnotíte uplynulé obdobie z tohto uhla pohľadu?

V prvom rade by som sa chcel poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu ZUŠ Ilava, základnej škole a materským školám, OZ Klobušice, Spevokolu Ilavčan, Divadelnému súboru MASKY, Folklórnemu súboru Strážov, dôchodcom, poľovníkom, turistom, športovcom i obom dobrovoľným hasičským zborom. Aj vďaka nim sa podarilo zorganizovať v našom meste veľa pekných kultúrnych i športových podujatí.

Vymenujete niektoré, ktoré Vám za rok 2023 najviac utkveli v pamäti?

Prebehol veľmi úspešný ročník Bartolomejského jarmoku – zaplnili sme celé námestie. Mohli sme byť súčasťou ďalšieho pekného ročníka Ilavského behu a v Iliavke prihliadať na stále lepší program vznikajúcej tradície – druhého ročníka Detskej hasičskej súťaže Plameň. Ďalej veľmi obľúbeným podujatím pre rodiny sa stala tradičná akcia Poľovníci deťom, na ktorej participuje aj mesto. No a v júni sme mali v Ilave legendy československej cyklistiky. Zo športových úspechov by som veľmi rád vyzdvihol našich ilavských karatistov, ktorí priniesli z Majstrovstiev sveta v Škótsku medaile. Teší ma, že vo svoje aktívnej činnosti pokračujú aj ďalší športovci – bedminton, malý i veľký futbal. Minulý rok sa dala dokopy aj partia futbalistov, ktorí začali aktívne znovu hrávať ligu za mužov.

Kultúra a športIlavskí karatisti majstrami sveta

V dome kultúry prebieha rekonštrukcia, preto bol kvôli sťahovaniu zatvorený už skôr a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach s ním nemôžeme počítať. Ako to bude teda s kultúrou v Ilave ďalej?

Kultúra v meste bude stále žiť, ale tým, že budeme mať zatvorený dom kultúry minimálne rok, budeme sa tejto situácii musieť prispôsobiť a organizovať akcie najmä v exteriéri.

Spomínaná rekonštrukcia DK ILAVA bude zároveň najväčšou investičnou akciou v tomto roku. Po prípravnej fáze už z „kulturáku“ počuť čulý stavebný ruch... Čo bolo hlavným dôvodom pustiť sa do tak veľkého projektu?

Od začiatku výstavby domu kultúry ubehlo už 40 rokov a na tomto kultúrno-spoločenskom stánku sa podpísal zub času. V pôvodnej fáze sme sa sústredili najmä na zníženie energetickej náročnosti budovy. Ročné náklady sú na úrovni 80-tisíc eur, po výmene okien, dverí, zateplení, výmene kúrenia, elektroinštalácie, svietidiel, pridaním fotovoltiky a pod., dosiahneme úsporu až 70 percent. Znížime si náklady a z týchto úspor budeme financovať investičný úver, ktorý sme dostali vo výške 1,65 mil. eur od envirofondu. Je to úver na 20 rokov s úrokovou sadzbou 0,1%.

Do jeho vynovenia sa investuje veľký finančný obnos. Od výsledku rekonštrukcie sa teda očakáva najmä úspora a zníženie energetickej náročnosti tejto budovy. Nejde teda aj komplexnú rekonštrukciu interiéru, priestorov, divadelnej techniky a podobne...?

Aj napriek tomu, že sme sa koncentrovali na energetické úspory, samozrejme vnímame to, že ide o kultúrno-spoločenskú budovu, ktorá musí mať vhodný architektonický vzhľad, preto spolupracujeme aj s architektami a nechceme zanedbať ani vizuálnu stránku. Musí to byť spravené citlivo a so zachovaním pôvodných prvkov. Verím, že budeme mať aj podporu poslancov, teraz je totiž vhodný čas nastaviť dom kultúry minimálne na ďalších 30 rokov a túto jedinečnú príležitosť by sme si nemali nechať ujsť.

Rekonštrukcia DK ILAVA

Téma znižovania energetickej náročnosti budov je celospoločensky živou témou. V tomto smere stále vychádzajú nové a nové výzvy napríklad z Plánu obnovy. Bude sa Mesto Ilava o externé zdroje financovania uchádzať aj s inými mestskými budovami?

Áno, cieľom mesta je maximalizovať objem peňazí získaných z externých zdrojov. Náš rozpočet na takéto veľké rekonštrukcie nestačí, musíme preto hľadať cestu, ako tieto prostriedky získať zvonku. Vo svojom volebnom programe som spomínal tri budovy, ktoré by sme chceli vyriešiť v rámci energetických úspor budov. Pripravujeme stavebné povolenie na Hasičskú zbrojnicu v Ilave, pričom projektovú dokumentáciu už máme zhotovenú. Tam sa tiež chceme uchádzať o grant. Samotnú rekonštrukciu by sme spustili najskôr v druhej polovici roka 2024. Okrem už dvoch spomenutých je to aj Dom kultúry v Klobušiciach. Tam si však musíme ujasniť s poslancami koncepciu, do akej veľkej rekonštrukcie pôjdeme. Či to bude len oprava strechy, alebo pôjde už o komplexnejšiu obnovu. V tomto roku by sme sa chceli venovať prípravnej fáze projektu.

Keď sme pri budovách, mesto avizovalo vybudovanie Domu sociálnych služieb pre 30 osôb. Ako to vyzerá s týmto projektom?

Máme urobenú vizualizáciu a momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu. Nasledovať bude stavebné povolenie. To znamená, že v roku 2024 bude prebiehať prípravná fáza a samotná realizácia, pokiaľ získame finančné prostriedky z grantu, bude až v 2025 – 2026. Výška rozpočtu na výstavbu je predbežne okolo 4 mil. eur.

Rekonštrukcia prebieha aj v mestskom múzeu. Po tom, čo sa vynovilo prízemie vrátane nového informačného centra, nová etnografická expozícia sa bude inštalovať aj na poschodí.

Aj tu prebehlo už množstvo prípravných aktivít, je to mravenčia práca, ktorú ešte navonok nevidieť. Spolupracujeme s odborníkmi a vizualizácia sa vyvíja podľa ich pripomienok. Návrh etnografickej výstavy po odbornej, obsahovej a priestorovej stránke nám robí etnograf Richard Benech, ktorý pôsobil pod Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici. Spolupracujeme s interiérovou dizajnérkou a inžinierom, ktorý naprojektoval elektroinštaláciu, ozvučenie i osvetlenie. Momentálne prebieha rekonštrukcia pôvodnej podlahy a stropu a čakajú nás ďalšie stavebné kroky. Následne vytvorenie samotnej novej etnografickej expozície. Predstaviť by sme ju chceli obyvateľom i návštevníkom mesta už v tomto roku.

Rekonštrukcia múzea

Keď sme pri múzeu, jeho „nová éra“ sa začala písať po vynovení historickej expozície na prízemí a po otvorení nového informačného centra. Ako sa mu darí?

Infocentrum Ilava je od jeho otvorenia najmä spoločným priestorom na propagáciu celého nášho regiónu. Fungujeme na spolupráci s okolitými mestami a obcami a s miestnou akčnou skupinou. Návštevníci v ňom nájdu mapky, prospekty, pohľadnice, môžu si prezrieť monografie jednotlivých obcí. Vo výklade na obrazovke propagujeme kultúrne podujatia v regióne, záujem je aj o umiestnenie plagátov, ale aj o ich prezeranie okoloidúcimi. Infocentrum je zároveň vstupnou bránou do nášho múzea, kde sa okrem stálej expozície môžu návštevníci pozrieť aj na príležitostné výstavy. Či už to boli betlehemy, kraslice a prútie, vernisáž obrazov, výstava zaujímavých dokumentov z ilavskej väznice a aktuálne je to výstava retro hračiek. Som rád, že na prehliadky chodia najmä škôlky a školy a mládež sa u nás môže dozvedieť zaujímavé informácie z histórie mesta. Organizujeme aj nepravidelné prednášky - obohacujúci bol napríklad Deň s mestskou kronikárkou či podujatie Premena Ilavského hradu na väzenie.

Hovorili sme aj o zrealizovanej piatej etape rekonštrukcie ciest a chodníkov. Čaká nás tento rok aj šiesta?

Áno, ale zahrnieme do nej hlavne práce, ktoré sme v tejto piatej etape nestihli (plošné výspravky ciest). Riešiť sa bude aj ulica Hviezdoslavova. Máme dohodnutú spoluprácu s Považskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá má v rámci svojich zámerov na tejto ulici rekonštruovať kanalizačné a vodovodné prípojky. A vo vzájomne výhodnej spolupráci mesto potom dorieši celkovú úpravu tejto cesty. Je to pre nás dôležité, nakoľko táto ulica je v zlom stave a teraz je na nej omnoho väčší pohyb. Budova bývalej školy opäť ožila, majú tam sídlo poľovníci, logopedičky, autoškola, je tam dočasne presťahovaná naša mestská knižnica a vyčasovaná je aj telocvičňa, kde sa konajú tanečné a športové krúžky. Nehovoriac o tom, že ulicu budeme mať pripravenú už aj ako prístupovú cestu k budúcemu Domu sociálnych služieb.

Sú ešte nejaké ďalšie výzvy, mimo tých rekonštrukčných, ktoré mesto Ilava čakajú?

V roku 2024 nás čaká vypísanie verejnej súťaže na prevádzkovateľa centrálneho zásobovania teplom, ktoré bude riešené formou koncesnej nájomnej zmluvy minimálne na 15 rokov.

Dôležitou témou, ktorá ovplyvní rok 2024, je mestský rozpočet. Poslanci o ňom rokovali na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Návrhy všeobecne záväzných nariadení, v ktorých mesto navrhovalo zvýšenie daní z nehnuteľností a poplatku za parkovné, poslanci neschválili. Mestský rozpočet ako celok však prešiel. Rozpočet sa teda bude musieť upraviť?

Mesto dávalo návrh na zvyšovanie daní, poplatkov a parkovného. Pri súčasnom financovaní zo štátneho rozpočtu samosprávam chýba pol miliardy eur na to, aby mestá a obce mohli vykonávať služby pre občanov. Druhá vec je, že pokiaľ si nevytvoríme prebytok z roku 2023, tak v roku 2024 nemáme z čoho čerpať finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov a investičných akcií. Preto mesto dalo tento návrh, voči obyvateľom nebol nijak drastický, avšak poslanci ho neakceptovali a návrhy neschválili. V príjmovej časti rozpočtu vzhľadom na to chýba zhruba 150-tisíc eur. Na prvom MsZ v roku 2024, ktoré bude vo februári, budeme musieť rozpočet prehodnotiť a rozdiel, ktorý vznikol, krátiť v nejakých položkách. Samozrejme v rámci stavovskej organizácie ZMOS, ktorej Ilava aj naďalej zostáva členom, sa vedú debaty na tému dofinancovávania samospráv, takže aj na základe toho vieme pracovať s rozpočtom.

Aj s ohľadom na to, čo už odznelo, aký podľa Vás bude rok 2024?

V prvom rade by som bol rád, keby bol rok 2024 stabilizačný – či už celospoločensky alebo v rámci mesta. Aby sa financovanie nastavilo tak, nech nie sme v neistote. Nemôžeme sa púšťať do veľkých investičných projektov, ale budeme dokončovať tie už pripravené. Čaká nás asi turbulentný rok, ale ja verím, že si to, ako sa vraví, „všetko sadne“ a my sa budeme môcť venovať tomu, čo máme – zvyšovaniu kvality služieb a životnej úrovne našich obyvateľov. Teším sa na spoluprácu s pracovníkmi mesta, s poslancami, komisiami a výbormi, športovými klubmi, školami, organizáciami i dobrovoľníkmi. Verím, že naše mesto posunieme opäť o kus dopredu.

 

Za rozhovor poďakovala

V. Klobučníková

-verk-

Dátum vloženia: 16. 1. 2024 8:40
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2024 8:58
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

SPOLKY A ORGANIZÁCIE