Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Obnova portiku kaštieľa Motešických v Ladcoch

Obnova portiku kaštieľa Motešických v Ladcoch

Radi vás informujeme aj o zaujímavých projektoch z okolia. Jedným takým je rekonštrukcia kaštieľa Motešických v Ladcoch.

KEĎ HLAVNÝ VSTUP, TAK PORIADNY!
Obnova portiku kaštieľa Motešických v Ladcoch

Popri rekonštrukčných prácach na západnom krídle kaštieľa a odborných prednáškach však nemôžeme (ani nechceme) zabudnúť ani na čiastkové obnovy významných architektonických prvkov, ktoré sú spravidla výsledkom špecializovaných činností, zameraných na ochranu a prezentáciu pamiatkových hodnôt kaštieľa, ktorý je národnou
kultúrnou pamiatkou.


Jednou z nich je obnova historického portiku, situovanom na severnej strane kaštieľa, ktorý patrí k najhodnotnejším a pamiatkovo najvýznamnejším častiam celého historického objektu. Pristavme sa pri samotnom, vo verejnosti neveľmi známom pojme. Ako portikus sa označuje stĺpová predsieň pred hlavným vchodom do historického objektu, v našom prípade do kaštieľa. Portikus je prvkom, deklarujúcim spoločenský a finančný status vlastníka kaštieľa.

„Náš“ portikus podľa architektonicko-historického výskumu Alexandra Németha pochádza z tretej stavebnej etapy kaštieľa a jeho postavenie je spojené s nadobudnutím kaštieľa Adolfom Schenkom po odchode posledných Motešických v poslednej štvrtine 19. storočia. Reprezentatívnosť a vizuálna okázalosť bola súčasťou prezentovania príslušníkov šľachty Adolfa Schenka a jeho manželky Jeanette, rod. Popper navonok.


Zjavne novopostavený portikus sa nachádza už aj na prvej známej fotografii kaštieľa z 80. rokov 19. storočia. Skrátka, dobrý prvý dojem nie je žiadnym moderným výdobytkom, ale záležalo na ňom už aj pred viac ako storočím. Z dôvodu dlhotrvajúceho chátrania bol portikus kaštieľa v Ladcoch dlhodobo v zlom stave, ktorý nielenže neladil s pamiatkovými hodnotami celého kaštieľa, ale aj ohrozoval život, zdravie a bezpečnosť osôb, pohybujúcich sa v jeho blízkosti.

Portikus bol preto v roku 2022 pod detailným dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín odborne očistený, na očistené fasády bol aplikovaný sanačný systém, umožňujúci kryštalizáciu vodorozpustných solí spolu s paralelným odparovaním vody (vodnej pary) z omietky. Technologicky náročnejšie práce si vyžiadala situácia terasy nad portikom, kde došlo k lokálnemu nahradeniu dlažby či obnove plytkej tehlovej klenby. Všetky práce boli realizované v konštruktívnej súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín, ktorý počas prác vykonával štátny pamiatkový dohľad.


Záchranu portiku sme boli schopní zabezpečiť najmä vďaka podpore z dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“, ktoré projekt obnovy portiku podporilo sumou 20 000 eur, za čo mu patrí naša vďaka.

 

 

(Tomáš Michalík)

Dátum vloženia: 30. 1. 2023 14:46
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 1. 2023 14:53
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Krypta

SPOLKY A ORGANIZÁCIE