Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

OPATRENIA A NARIADENIA PRIMÁTORA MESTA ILAVA

OPATRENIA A NARIADENIA PRIMÁTORA MESTA ILAVA

OPATRENIA A NARIADENIA PRIMÁTORA MESTA ILAVA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19 NA ZÁKLADE ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA ILAVA ZO DŇA 10.3.2020

V utorok 10. marca 2020 na Mestskom úrade Ilava v súvislosti s prijatím preventívnych opatrení pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID–19 (koronavírusu) zasadal Krízový štáb mesta Ilava. Jeho cieľom bolo zosúladiť nariadenia a odporúčania mesta s opatreniami, ktoré prijal 9. marca 2020 Ústredný krízový štáb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Otázkou bolo najmä zváženie prerušenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole, či zatvorenie materských škôl. 

Mestský krízový štáb rozhodol, že zatiaľ ostáva prevádzka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava nezmenená. Podľa vyjadrenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa zo dňa 9.3.2020 preventívne zatváranie škôl nie je z epidemiologického hľadiska nutné. V školách a škôlkach, kde si to epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 vyžaduje, sú už v súčasnosti nariadené karanténne opatrenia a je prerušený výchovno-vzdelávací proces.

Vedenie mesta naďalej zostáva v úzkom každodennom kontakte s vedením školských zariadení a o prípadných zmenách bude verejnosť informovať. Je potrebné zabezpečiť najväčšiu možnú mieru dodržiavania hygieny, dezinfekcie a sprísniť ranný filter pre žiakov školy a deti navštevujúce materské školy.

Na základe povinných opatrení, ktoré nariaďuje Ústredný krízový štáb SR a verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, primátor mesta Ilava NARIAĎUJE s účinnosťou od 10.3.2020:

 • zákaz organizovania hromadných kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí, pričom ruší termíny podujatí, organizované mestom Ilava alebo organizáciami v jeho pôsobnosti do odvolania. Zákaz sa vzťahuje aj na podujatia a hromadné stretnutia iných fyzických alebo právnických osôb, miestnych alebo okresných organizácii na území mesta Ilava
 • zákaz poskytovať priestory Domu kultúry Ilava na organizovanie hromadných podujatí
 • zákaz organizovať školské exkurzie, výlety, hromadné podujatia organizované školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava
 • zákaz pracovných ciest zamestnancov Mesta Ilava a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava
 • zabezpečiť dezinfekciu pracovísk MsÚ Ilava a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • uzatvoriť Klub dôchodcov Ilava a Materské centrum Dubáčik
 • športovým klubom a zväzom organizujúcim športové podujatia na území mesta Ilava rešpektovať zákaz Ústredného krízového štábu SR o zákaze organizovania športových podujatí na celom území SR po dobu 14 dní
 • základnej škole a materským školám sprísniť ranný filter pri vstupe detí do zariadení
 • obyvateľom mesta rešpektovať nariadenie Ústredného krízového štábu SR a verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z dňa 9. marca 2020 pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu, na základe ktorých im bola nariadená povinnosť po príchode z uvedených krajín oznámiť túto skutočnosť svojmu lekárovi a dodržiavať povinnosť  14-dňovej karantény pre týchto občanov, ako aj osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti (za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur)

Primátor mesta Ilava ODPORÚČA:

 • obyvateľom mesta dodržiavať prísne hygienické pravidlá a dbať na usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky
 • dodržiavať zákaz návštev v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb i vo väzniciach
 • obyvateľom mesta, aby nenavštevovali miesta s vysokou koncentráciou ľudí, nákupné centrá, divadlá, kiná či kostoly
 • obyvateľom mesta, ktorí sa vrátili zo zahraničia a majú klinické príznaky, aby podstúpili dobrovoľnú karanténu
 • v prípade príznakov podobných ochoreniam chrípke (kašeľ, slabosť, horúčka, bolesti svalov, problémy s dýchaním), aby nenavštevovali lekára osobne, ale kontaktovali ho telefonicky, alebo sa obrátili na infolinku 0800 221 234 alebo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne na tel. čísle 0911 763 203.
 • pri komunikácii s úradmi využívať telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu
 •  
 • verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä na stránkach RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ÚVZ SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva SR
 • sledovať aktuality na webovom sídle mesta a na webových stránkach základnej školy, umeleckej školy a materskej školy

Ing. Viktor Wiedermann

primátor mesta Ilava

Pozn.: V prílohách si môžete prečítať úplné znenie nariadení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky. Nájdete ich aj na úradnej tabuli. 

Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf (116.47 kB)

Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03

 

-verk-

 

 

 

 

Prílohy

Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf

Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,47 kB

2 Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf

2 Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,97 kB
Dátum vloženia: 10. 3. 2020 16:06
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 3. 2020 16:28
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE