Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Otvorili sme malú mestskú kompostáreň

Otvorili sme malú mestskú kompostáreň

Jej vytvorenie je významným míľnikom v oblasti nakladania s odpadom v našom meste. Oddelenie technických služieb s jej budovaním začalo vlani v októbri. V uplynulom týždni prebehlo jej oficiálne otvorenie pre verejnosť.

Nová malá kompostáreň sa nachádza v blízkosti železničnej stanice. Pozemok má mesto v prenájme na dobu neurčitú od Železníc SR. Zriadenie a prevádzku má pod patronátom oddelenie technických služieb mesta (TSM).

Pracovníci TSM cez zimu pozemok vyčistili od náletových drevín, odviezli odpady a vykonali terénne úpravy. Následne nastúpila ťažká technika, o zemné práce a dodanie materiálu sa po uskutočnení verejného obstarávania postarala miestna firma CND plus, s.r.o..

„Zriadenie malej kompostárne bola jedna z prvých vecí, ktorú som na našom oddelení začal riešiť. Táto myšlienka vznikla, keď sme odtiaľto odpratávali starý vrak a niekoľko nelegálnych skládok. V tomto veľkom zarastenom a nevyužitom priestore, v tesnej blízkosti oddelenia TSM, som videl logistický a ekonomický potenciál. Samozrejme s prínosom pre našich obyvateľov,“ uviedol vedúci Oddelenia technických služieb mesta Ilava Stanislav Rendek. Ako ďalej dodal, je rád, že sa tento cieľ podarilo dosiahnuť a naše mesto sa opäť posunulo v oblasti nakladania s odpadom o krok vpred. „Dôležité je, že nám to uľahčí logistiku, šetrí čas a samozrejme aj náklady na odvoz. Doposiaľ mohli občania biologicky rozložiteľný odpad voziť iba na zberný dvor a aj to v značne obmedzených množstvách. Vopred sa museli telefonicky nahlásiť, nakoľko zberný dvor má svoje obmedzené priestorové kapacity,“ opísal predošlý stav vedúci TSM.

Po novom môžu obyvatelia mesta Ilava využívať novú kompostáreň, ktorej ambíciou je stať sa plne samoobslužnou. Kým si však občania zvyknú, bude im asistovať určený pracovník oddelenia technických služieb. „Malá kompostáreň je určená iba obyvateľom mesta Ilava. Po vstupe do vyhradeného areálu občan zapíše svoje meno, adresu, čo doviezol a množstvo. Evidenciu bude spočiatku kontrolovať náš pracovník, aby si ľudia zvykli na systém, ktorý sme tu nastavili. Jednotlivé lokality s druhom biologicky rozložiteľného odpadu sú viditeľne vyznačené,“ vysvetlil S. Rendek s tým, že občania si presne podľa popisu nájdu miesto, kam vyspať konáre, listy, plody, trávu, korene, liany a podobne. Tie zložky, ktoré je možné ešte energeticky zhodnotiť, budú pracovníci priamo v tomto areáli štiepkovať. Zadná časť areálu kompostárne nebude prístupná verejnosti, ide o priestor na prácu pre pracovníkov TSM. Nachádza sa tam prístrešok, mobilné garáže a časť techniky, ktorá sa sem premiestnila zo zberného dvora.

Vybudovanie malej kompostárne má v našom ponímaní niekoľko fáz a stupňov, od jednoduchého zberu až po riadne spracovanie kompostu. Ako sme už v predchádzajúcich článkoch uviedli, Ilava vytvorila zatiaľ iba prvý stupeň – zber a zhromažďovanie BIO odpadov. „Niektorí obyvatelia sa na sociálnych sieťach vyjadrovali, že to tu bude smrdieť. Týmto by sme ich chceli upokojiť, ide najmä o prvý stupeň práce s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý tu zatiaľ iba zhromažďujeme a následne sa bude väčšina zhromaždených BIO odpadov odovzdávať spracovateľovi. Samozrejme sa zároveň budeme oboznamovať s prvotnými postupmi a technológiami pri spracovávaní BIO odpadu a jeho zhodnotenia na kompost vo vlastnej réžií, avšak k tomuto procesu potrebujeme aj techniku, ktorou zatiaľ naše mesto nedisponuje,“ vysvetlil vedúci oddelenia TSM a ďalej dodal, že spracovávanie BIO odpadov, pokiaľ jednou zo zložiek nie je kuchynský odpad (BRKO), nemá prečo zapáchať. „Spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ani legislatíva v malej kompostárni nedovoľuje. Proces kompostovania je kontrolovaný proces, kde si snažíme brať príklad od skúsenejších. Pre tých, ktorí by sa chceli o tejto téme dozvedieť viac odporúčam článok napríklad na webe euractiv.sk - Kompostu sa venuje roky: Slovenské kompostárne o komposte takmer nič nevedia – euractiv.sk,“ dodal na záver S. Rendek.

Na realizáciu malej mestskej kompostárene Mesto Ilava vynaložilo z mestského rozpočtu náklady zhruba vo výške 34–tisíc eur vrátane vybavenia kamerového systému. Náklady na ročný nájom za pozemok vo výmere viac ako 3 000 m2 sa pohybujú približne okolo sumy 1 700 eur.     

-verk-                                                                                                          

Dátum vloženia: 11. 3. 2022 7:30
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 3. 2022 7:42
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE