Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Parkovanie na chodníkoch je od októbra zakázané

ilu_Ilava

Zároveň môžu vodiči odparkovať vozidlo iba na dostatočne širokej vozovke.

Od 1. októbra vstúpila do účinnosti novela zákona o cestnej premávke a s ňou celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch. Výnimkou sú iba osobitne vyznačené  miesta. Také však v Ilave a jej mestských častiach nemáme. Upozorňujeme preto vodičov, aby si na nové pravidlá dávali pozor – vyhnú sa tak pokute, ktorá sa môže pohybovať vo výške 50 až 100 eur.

Pôvodne mal zákaz parkovania na chodníkoch platiť skôr. Boli to však práve mestá a obce, ktoré sa proti tomu ohradili, nakoľko tento zákaz spôsobí problémy na mnohých uliciach. Najmä tých, ktoré v súčasnosti nespĺňajú vhodné šírkové parametre. Pred rodinnými domami v tomto smere vodiči ťahajú za kratší koniec. Úplný zákaz parkovania na chodníkoch znamená, že autá musia zaparkovať na ceste. Tu však nastáva háčik. Väčšina ulíc v meste disponuje takou šírkou vozovky, ktorá postačuje iba na prejazd vozidiel v každom smere. Pri parkovaní na ceste musí vodič nechať voľný priestor 2×3 metre pre každý smer jazdy. To znamená, že vedľa zaparkovaného automobilu musí zostať voľný priestor 6 metrov. A práve túto podmienku väčšina ciest v obciach, či menších mestách, vrátane toho nášho, nespĺňa. Vodič sa aj v takomto prípade dopustí priestupku.  

V situácii, akú sme popísali vyššie, teda vodič nemôže zaparkovať ani na chodníku, ani na ceste. Využiť môže iba vyznačené parkovacie miesta. Náčelníka Mestskej polície Ilava sme sa spýtali, ktoré úseky či ulice sú v tomto smere v Ilave najkritickejšie. Podľa jeho slov, ide o ulice Štefánikova, Pivovarská, Jesenského, Kalinčiakova, Medňanská, ako aj o ulice v centre mesta - Košecká a Moyzesova.

Výnimky zo zákazu parkovania na chodníkoch môžu existovať, ale len v prípade, ak to miestne orgány dopravy uznajú za vhodné a v konkrétnych úsekoch povolia parkovanie na chodníku (musí byť riadne vyznačené, ako príklad uvádzame fotku zo Serede). Mesto Ilava takýmto značením zatiaľ nedisponuje. ,,V Ilave nie sú vyznačené žiadne miesta, na ktorých by parkovanie na chodníku bolo povolené, a preto parkovanie vozidiel na chodníkoch je v celom meste i mestských častiach BEZ VÝNIMKY OD 01.10.2023 ZAKÁZANÉ. V prípade porušenia zákazu parkovania na chodníkoch hrozí majiteľom vozidiel pokuta. Prípadné priestupky budú príslušníci mestskej polície v prvé dni riešiť napomenutím,“ uviedol P. Lukáč, náčelník MsP ILAVA.

Jedným z kritických miest, čo sa parkovania vozidiel týka, najmä v rannej a popoludňajšej špičke, je priestor pred Materskou školou Ilava na Medňanskej ulici. Vozidlá tu bežne parkujú na chodníku, prípadne na vozovke. Náčelníka mestskej polície sme sa spýtali aj na túto konkrétnu lokalitu. ,,Uvedené by vyriešilo, ak by vodiči neparkovali svoje vozidlá na chodníku pred škôlkou, nakoľko iných, ale aj samých seba oberajú o možnosť využiť chodník. Ten je totiž určený pre chodcov a nie pre vodičov motorových vozidiel, ktorý tento priestor využijú na zaparkovanie svojho vozidla,“ doplnil na záver.

 ilu_SereďNa chodníku sa môže parkovať iba vtedy, ak to povoľuje zvislé a vodorovné dopravné značenie. Tak, ako to vidieť na fotografii zo Serede. (Zdroj foto: seredonline.sk)

ilu_Ilava

 Na chodníku je parkovanie ZAKÁZANÉ, na ceste môžete však parkovať iba vtedy, ak zostáva voľný priestor 6 metrov. (pred MŠ Ilava) 

 

-verk-

Dátum vloženia: 12. 10. 2023 10:22
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 10. 2023 10:38
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Lúky

SPOLKY A ORGANIZÁCIE