Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Poplatok za komunálny odpad mal stúpnuť o 14 eur, nakoniec to bude len o 4 eurá

Poplatok za komunálny odpad mal stúpnuť o 14 eur, nakoniec to bude len o 4 eurá

​​​​​​​V Ilavskom mesačníku sme spomenuli pripravený návrh nového Dodatku č.3 k VZN č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Radnica v ňom navrhuje niekoľko zmien oproti pôvodnému nariadeniu. 

 Vedúca oddelenia technických služieb mesta Ilava v ňom niektoré z nich opísala. ,,Dôvodom na zmenu ustanovení VZN je zvyšovanie vstupných nákladov spojených so zabezpečením samotnej služby vývozu odpadu, s čím je spojená aj úprava sadzby poplatku za komunálny odpad a postupné zavádzanie zmien v systéme odpadového hospodárstva samosprávy. V tejto súvislosti obdržia občania mesta Ilavy odpadové karty, ktoré budú môcť využívať pri odovzdávaní odpadu na zbernom dvore,“ vysvetlila A. Vavrová. Pristaviť by sme sa chceli najmä pri výške poplatku za spracovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Ide asi o najviac diskutovanú tému, nielen na úrovni miest a obcí, medzi poslancami, ale aj v širokej verejnosti. Tieto poplatky musia v sebe obsiahnuť všetky náklady spojené s vývozom a spracovaním odpadu. Samospráva na náklady zo zákona nemôže doplácať. 

Do cenotvorby preto vstupuje niekoľko premenných – vysúťažená cena za skládkovné na tonu odpadu a zákonný poplatok podľa miery vytriedenia. K týmto dvom parametrom sa od 1. januára 2024 mal pridať aj poplatok za mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) odpadu. A aby toho nebolo málo všetky tieto tri parametre mal štát zvýšiť. Mestá mali neľahkú úlohu, poplatky za odpad by niektoré samosprávy museli zdvihnúť nahor o poriadne vysoké sumy. Informácie sa neustále menili a tak radnica návrh tohto VZN, a najmä výšku poplatku musela kalkulovať na trikrát.

 

Mestám a obciam mala pribudnúť povinnosť dotrieďovania na skládke 

 

Štát prichádza s novou povinnosťou pre mestá a obce. Je ňou mechanicko-biologická úprava odpadu, inak povedané dotrieďovanie odpadu na skládke, čo sa premietne aj do ceny ročného poplatku za komunálny odpad (KO). ,,Za mechanicko-biologické spracovanie odpadu na skládke máme momentálne vysúťaženú cenu 30 eur za tonu odpadu bez DpH. Po polroku táto cena stúpne, priemerne môžeme hovoriť zhruba o 40 eur za tonu, ak budem veľmi optimistická,“ vysvetľuje A. Vavrová, vedúca TSM Ilava. Práve tento poplatok vstupoval do cenotvorby prvého návrhu zvýšeného poplatku za KO. K tomu bolo potrebné prirátať skládkovné v cene minimálne 65 eur za tonu plus zákonný poplatok. Ten bol v závislosti od miery vytriedenia v rozpätí 15 až 18 eur. Avšak aj túto sumu sa štát rozhodol zvýšiť a to až na 54 eur! Pri takomto nastavení cien, mal v našom meste obyvateľ zaplatiť namiesto 40,15 eur, ako tomu bolo doposiaľ, poplatok vo výške 54,75 eur. 

 

Štát následne avizoval zmenu zákonného poplatku z 15 až 18 eur „iba“ na 36 eur. „To pre nás znamenalo opäť prepočítať výšku poplatku za KO, ktorá sa mala dostať do návrhu dodatku k danému všeobecne záväznému nariadeniu,“ dodala A. Vavrová s tým, že v tomto prípade bol poplatok napočítaný na 52,56 eur. V jednom i druhom prípade by poplatok na jedného rodinného príslušníka išiel hore o 12 až 14 eur ročne. 

 

Štát povinnú mechanicko-biologickú úpravu odložil

 

Takzvané dotrieďovanie odpadu na skládke, za ktoré si samosprávy musia platiť, sa štát rozhodol odložiť o jeden rok. Legislatíva tak nenadobudne účinnosť od 1.1.2024 ale až od1.1.2025. Preto sa kalkulácia nákladov aj na ilavskej radnici, ako aj na mnohých ďalších, musela prepočítavať aj do tretice. Odklad legislatívy je pre obyvateľov pozitívny. Do výšky poplatkov je tak premietnutá iba cena skládkovného a zákonný poplatok – a dokonca aj ten napokon štát nenavyšuje, ale zostáva na úrovni z toho roka (15 až 18 eur). ,,Dohromady tak za jednu tonu vyvezeného odpadu na skládku v budúcom roku zaplatíme minimálne 83 eur bez DpH. Samozrejme netreba zabúdať na celkové náklady spojené so samotným zberom odpadu,” dodala A. Vavrová. 

 

V zverejnenom Dodatku k VZN č. 9/2019 tak radnica navrhuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z pôvodnej výšky 40,15 eur na poplatníka na sumu 44,53 eur. Tento poplatok kopíruje náklady a hoci to oproti pôvodne navrhovaným sumám znie nateraz pre obyvateľov pozitívne, netreba zabúdať, že MBÚ sa iba odložila o rok a výraznému navyšovaniu sa v roku 2025 nevyhneme. 

 

-verk- 


 

Dátum vloženia: 4. 12. 2023 7:38
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2024 7:49
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE