sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Práce na revitalizácii areálu Materskej školy Ilava začali

Práce na revitalizácii areálu Materskej školy Ilava začali

V areáli materskej školy je momentálne rušno. Pracovníci oddelenia technických služieb realizujú schválený výrub drevín. Pôvodnú zeleň totiž nahradí nová výsadba.

AREÁL MATERSKEJ ŠKOLY BUDE VĎAKA REVITALIZÁCII BEZPEČNEJŠÍ A PODNETNEJŠÍ

 

O stave pôvodných drevín, ktoré sú napadnuté škodcami a hnilobou a ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí a zamestnancov, sme podrobne písali v článku v decembrovom vydaní Ilavského mesačníka, ako aj tu na webovej stránke mesta v sekcii aktuality. Prečítať si ho môžete tu: Areál materskej školy bude vďaka revitalizácii bezpečnejší a podnetnejší - Oficiálna stránka mesta Ilava

Areál Materskej školy v Ilave v súčasnosti nespĺňa bezpečnostné kritériá. Obrovské ihličnany, ktoré si ešte pamätajú slávnostné otvorenie v roku 1979, sa rozrástli za ten čas do úctyhodných rozmerov. „Všetky sú napadnuté rôznymi škodcami a hnilobou. Najspodnejšie konáre sa odlamujú, vplyvom vetra padajú aj ostatné časti drevín, čím ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí aj zamestnancov, ktorí sa tu denne pohybujú. Výrub drevín sa uskutoční v počte desať kusov, pričom náhradná výsadba sa zrealizuje v dvojnásobnom počte. Vysadí sa desať kusov drevín v areáli materskej školy a desať na cintoríne v Ilave,“ uviedla Božena Rendeková z referátu životného prostredia na Mestskom úrade v Ilave.

Obec Horná Poruba, v zastúpení starostom Ing. Milanom Staňom, ako príslušný orgán štátnej správy v orvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny dala súhlasné stanovisko na výrub siedmych kusov Borovice tisolistejtroch kusov Čerešne vtáčej umiestnené v areáli MŠ ILAVA. Ako úrad vo svojom stanovisku skonštatoval, počas obhliadky bolo zistené, že zdravotný stav drevín vykazuje známky poškodenia škodcom a suché už neplnia estetickú funkciu. Žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v zmysle ROZHODNUTIA. Jej rozsah a druh drevín bol navrhnutý vzhľadom k pozemku tak, aby tvorila edukačnú funkciu a súčasne tvorila izolačnú zeleň.

 

Nová výsadba bude mať pre deti v škôlke aj edukatívny charakter

 

Hlavným cieľom revitalizácie areálu materskej školy je vytvoriť najmä bezpečné a podnetné prostredie pre pohybové, športové a vzdelávacie aktivity detí. „Je taktiež dôležité rozvíjať u najmenších prírodovednú gramotnosť prostredníctvom hry, zážitkového učenia, bádateľských aktivít a využiť pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho vývinu detí predškolského veku,“ informovala nás o pripravovaných zmenách riaditeľka MŠ Ilava Jana Házová. Funkčný areál materskej školy má teda v prvom rade poskytovať bezpečný priestor pre hru a aktívne trávenie času detí na čerstvom vzduchu. Bonusom bude, ak areál dokáže ponúknuť nielen pohybové vyžitie detí, tvorivej hry v piesku, ale aj možnosti nadobudnúť pestovateľské poznatky a zručnosti z oblasti starostlivosti o rastliny, plodiny a okrasné kríky v úžitkovej časti školského dvora.

„V rámci projektu plánujeme v areáli našej materskej školy vysadiť nízkokmenné ovocné stromy, ktoré budú slúžiť deťom na pozorovanie zmien v prírode počas celého roka. Jednotlivé druhy ovocných stromov budeme vyberať tak, aby dozrievali v čase školského roka," povedala Jana Házová. „Deti sa naučia ochutnávať dopestované ovocie, vyrábať ovocné šaláty a napokon aj hrabať popadané lístie na jeseň."

-verk-

Dátum vloženia: 22. 3. 2022 13:00
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2022 14:55
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE