Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Preskúšanie sirén

Preskúšanie sirén 1

V piatok dňa 14.6.2024 o 12:00 hod. bude vykonané hlasité preskúšanie sirén.

 

V piatok 14. júna 2024 o 12:00 hod. bude v zmysle zákona č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete  sirén hlasitou skúškou na uzemí Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom.

 

🔈 Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe príslušnej vyhlášky. Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou.

🔈 Elektronické sirény, ktorými disponuje aj mesto Ilava a ktorých je vrámci obcí a miest väčšina, sa hlasito skúšajú dvakrát za rok (v júni a decembri). Zvyšné mesiace sa uskutočňuje len tichá skúška.

Starší typ sirén – elektromotorické sirény – sa preskúšavajú hlasito každý mesiac.

 

Prehľad varovných signálov sirén:

tóny sirén

 

🆘 VŠEOBECNÉ OHROZENIE

➡ dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. Následne sa dopĺňa 3-krát hovorenou informáciou.

➡ Patrí sem napríklad aj varovanie pred vzdušným poplachom/radiačným ohrozením či požiarom, ktoré je doplnené 3x o informáciu POZOR, VZDUŠNÝ POPLACH, POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE alebo POZOR, OHROZENIE POŽIAROM.

🌊 OHROZENIE VODOU

➡ šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody. Následne sa dopĺňa 3-krát hovorenou informáciou POZOR, OHROZENIE VODOU.

🔚 KONIEC OHROZENIA

➡ dvojminútový stály tón sirén. Následne sa dopĺňa 3-krát hovorenou informáciou POZOR, KONIEC OHROZENIA

📢 SKÚŠKA SIRÉN

➡ Na začiatku 3-krát hovorená informácia POZOR, SKÚŠKA SIRÉN. Nasleduje dvojminútový stály tón sirén. Na konci 3-krát hovorená informácia KONIEC SKÚŠKY SIRÉN.

 

zdroj: https://www.minv.sk/ 

msú-jp

Dátum vloženia: 14. 6. 2024 10:43
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 6. 2024 10:55
Autor: Mgr. Jana Pučeková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Z histórie športu

SPOLKY A ORGANIZÁCIE