sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

RADNICA ZAČÍNA SO ŠTVRTOU ETAPOU REKONŠTRUKCIE CIEST A CHODNÍKOV V MESTE

RADNICA ZAČÍNA SO ŠTVRTOU ETAPOU REKONŠTRUKCIE CIEST A CHODNÍKOV V MESTE

Celková rekonštrukcia čaká časti ulíc Kpt. Nálepku, Medňanská, Kalinčiakova a Štefánikova. Realizátor začne s prácami v stredu 11. mája. Žiadame motoristov, aby sa riadili pokynmi realizátora a v čase prebiehajúcich prác neparkovali na daných uliciach.

Mesto Ilava v ostatnom období zrealizovalo už tri etapy rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste a mestských častiach. V štvrtej etape, ktorá práve prichádza na rad, sa zrekonštruujú štyri ulice. Realizátor začne s prácami v stredu 11. mája. Žiadame motoristov, aby sa riadili pokynmi realizátora a v čase prebiehajúcich prác neparkovali na daných uliciach. 

Predpokladaná hodnota zákazky na štvrtú etapu ciest bola stanovená na cca 597-tisíc eur bez DPH. Obstarávanie prebehlo prostredníctvom elektronickej aukcie, vďaka čomu sa mestu podarilo ušetriť nemalú sumu. Najlepšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť STRABAG, s.r.o. v hodnote necelých 422-tisíc eur bez DPH. 

V mesiacoch máj až júl sa budú vykonávať práce na troch uliciach - Kpt. Nálepku, Kalinčiakova a Medňanská. Štvrtá bude Ulica Štefánikova, ktorá by mala prísť na rad v septembri po tom, čo ukončí práce Považská vodárenská spoločnosť, ktorá tam momentálne realizuje rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej siete. 

 

KALINČIAKOVA ULICA

 

Ulica Kalinčiakova je spojnicou medzi ulicami Pivovarská a Jesenského. Pri rekonštrukcii vedenia plynu SPP tu bol zrekonštruovaný chodník a tak nový asfaltový povrch čaká iba samotnú vozovku dlhú 83,5 metra.  „Jestvujúci živičný kryt v hrúbke 50 mm sa z povrchu miestnej komunikácie odfrézuje, upravia sa konštrukčné vrstvy do požadovaného spádu a zhutnia sa. Vyspravia a opravia sa výmoly a jamy a následne sa uskutoční pokládka nového asfaltového betónu,“ zhrnula objem prác Jana Šedová z Oddelenia rozvoja mesta Ilava s tým, že vjazdy a vstupy do rodinných domov sa upravovať nebudú.

 

ULICA KPT. NÁLEPKU

 

V tretej etape rekonštrukcie ciest a chodníkov sa kompletne zrekonštruovala prvá jednosmerka tejto ulice na sídlisku Sihoť s prepojením na Mládežnícku ulicu. Nasledujúca etapa sa presunie do zadnej časti smerom k sídlu pobočky PVS. Rekonštrukciou prejde obojsmerná vozovka vrátane malého kruhového objazdu a jednosmernej ulice, ktorá smeruje ku kanálu. „Samotná rekonštrukcia pozostáva z odstránenia jestvujúceho krytu konštrukcie vozovky – z frézovania a položenia nových asfaltových vrstiev v jednostrannom priečnom sklone smerom k obrubníkom, resp. nespevnenej krajnici. V celom riešenom úseku komunikácie je potrebné výškovo upraviť poklopy kanalizácie, šachty, hydranty a podobne,“ vysvetlila J. Šedová. Ako ďalej dodala chodník a obrubníky zostávajú pôvodné, nemení sa ani aktuálne dopravné značenie.

 

ULICA MEDŇANSKÁ

 

Rekonštrukcia začne na križovatke ulíc Medňanská, Hollého a Jesenského, ďalej bude pokračovať pred bytovými domami č. 518 a 515. Pred bytovým domom č. 518 sa  komunikácia rozšíri a vybudujú sa tu parkovacie miesta – po pravej strane pozdĺžne, po ľavej strane kolmé. Zároveň sa priestorovo posunú jestvujúce chodníky a naopak tie chýbajúce popri križovatke sa doplnia. „Plocha medzi bytovými domami, na ktorej sú umiestnené nádoby na odpad a využíva sa aj pre neorganizované parkovanie, sa stavebne upraví tak, aby bola 3,5 m od objektov a bude slúžiť len na umiestnenie nádob na odpad. Od tohto miesta bude miestna komunikácia jednosmerná. Časť úseku bude šírky 5,5 metra s pozdĺžnym parkovaním a pred bytovým domom č. 515 bude šírky 3,4 metra so šikmým parkovaním. Rovnako aj tu sa upravia a priestorovo posunú chodníky,“ uviedla špecifikácie podľa projektovej dokumentácie J. Šedová. Aj v týchto miestach čaká pôvodnú vozovku odfrézovanie živičného krytu na komunikácii, vyspravenie nerovností a nanesenie nového asfaltového povrchu. Na kolmých a šikmých parkovacích miestach a na plochách medzi bytovými domami, kde budú umiestnené nádoby na odpad, sa použije betónová EKO dlažba.  Kompletnou rekonštrukciou tu prejdú aj chodníky vrátane obrubníkov.

 

ULICA ŠTEFÁNIKOVA

 

Na tejto ulici je problémom nedostatočná šírka chodníkov a komunikácie, ktorá  je miestami päť metrov. Projektanti z tohto dôvodu navrhli vybudovanie len jednostranného chodníka, ktorý bude široký minimálne 1,75 metra, pričom komunikácia dostane konštantnú šírku 5,5 metra a zvyšok úseku bude pás zelene.Toto riešenie si vyžiada vytrhať obrubníky lemujúce miestnu komunikáciu, vybúrať časť spevnenej plochy a odfrézovať živičnú vrstvu z povrchu miestnej komunikácie. Zároveň táto rekonštrukcia zahŕňa úpravu vpustí, výškovú úpravu poklopov a vybudovanie plochy pre nádoby na odpad,“ doplnila podľa projektu Jana Šedová z oddelenia rozvoja s tým, že na Štefánikovej ulici sa s rekonštrukciou začne až po ukončení prebiehajúcich prác na rekonštrukcii kanalizačnej a vodovodnej siete.

 

-verk-

 

Dátum vloženia: 9. 5. 2022 14:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 5. 2022 14:18
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ilava

SPOLKY A ORGANIZÁCIE