Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Referát daní a poplatkov - OZNAM

Referát daní a poplatkov - OZNAM

Referát daní a poplatkov oznamuje, že občanom evidovaným s trvalým pobytom na mesto Ilava sa budú rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad, za psa a dane z nehnuteľnosti doručovať verejnou vyhláškou z dôvodu, že adresát má trvalý pobyt evidovaný bez konkrétnej adresy na mesto Ilava.

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude Oznámenie o mieste uloženia písomností pre týchto občanov vyvesené   po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.  Upozorňujeme, že posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Rozhodnutia si môžu občania vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Ilave, Mierové námestie 16/31, 019 01  Ilava, č. dv. 1. 

msu-al

Dátum vloženia: 10. 5. 2024 11:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2024 13:49
Autor: Anna Lukáčová

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Hrad a starý most

SPOLKY A ORGANIZÁCIE