sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Rozhovor s primátorom mesta Ilava

ilu

Viktor Wiedermann: „Som rád, že napriek pandémii sa nám darí mnoho vecí posúvať vpred.“

 

Ako by ste zhodnotili rok 2020 v ilavskej samospráve?

Rok 2020 bol veľmi špecifický, nakoľko ho poznačil boj s pandémiou a rôznymi opatreniami. To sa odrážalo vo všetkých aspektoch života. Vo všeobecnosti to pre mnohých ľudí nebol najšťastnejší a najvydarenejší rok, pomohol nám však vážiť si to, čo máme. Napriek tomu z pohľadu samosprávy sa nám podarilo splniť niekoľko cieľov, ktoré sme si stanovili.

Čo považujete za najdôležitejšie méty, na ktoré ste hrdý, že sa podarili v našom meste v roku 2020 dosiahnuť?

V septembri sme zriadili mestskú políciu, čo považujem za veľký míľnik pre Ilavu aj v rámci nastavenia novej parkovacej politiky v meste, ktorú budeme realizovať tento rok, ale aj v rámci zavedenia systému kontroly nad dodržiavaním poriadku a čistoty v meste. Z môjho pohľadu to bol významný krok a som rád, že sme naplnili jeden z hlavných bodov môjho volebného programu. Za ďalšiu úspešne splnenú métu považujem to, že sme obstarali a zrealizovali dve etapy úsekov rekonštrukcie chodníkov a ciest.

Vďaka spomínaným rekonštrukciám komunikácií sa vám podarilo opraviť zhruba 1,5 kilometra chodníkov, čo nie je málo. Vsadili ste na asfaltový povrch. Práve ten sa ale stáva terčom kritikov...

Pokiaľ ide o užívateľský komfort, nevidím zásadný rozdiel medzi asfaltom a zámkovou dlažbou. Pôvodný podklad na chodníkoch, ktoré sme opravovali, bol práve asfalt a na daných miestach nebol predpoklad toho, že by sa v budúcnosti mali rozkopávať. Je potrebné si uvedomiť aj to, že ak by sme robili chodníky so zámkovou dlažbou, za rovnakú cenu by sa urobila možno polovica. Pripomienky boli aj na pôvodné obrubníky, ktoré sme na niektorých úsekoch ponechávali. Opäť je to nielen o estetike ale aj o cene. Treba si položiť otázku, či chceme mať spravenú tretinu mesta úplne tip-top a zvyšok bude vyzerať ako rozkopávka, alebo budeme robiť viac a efektívnejšie.

Keď sme pri rekonštrukciách, tie sa v uplynulom roku dotkli nielen chodníkov a ciest, ale aj mestských budov a areálov...

Mestské múzeum oslávilo svoje 50. výročie a ja som veľmi rád, že práve takto symbolicky sa nám podarilo vo významnom roku zahájiť jeho rekonštrukciu. Ako sme už verejnosť informovali, začali sme s odvlhčením jeho múrov a s rekonštrukciou dolného podlažia. Ďalším krokom bude vytvorenie novej expozície a neskôr v druhej polovici roka prepojenie s turisticko-informačným centrom. Pozornosť sme venovali aj rekonštrukciám oboch domov smútku, pričom v Klobušiciach sa celkovo obnovuje a revitalizuje areál cintorína, za čo patrí poďakovanie mnohým dobrovoľníkom. Technické služby sa zase postarali o sanáciu havarijného stavu svahu mosta ponad Porubský potok. V Iliavke bol čulý stavebný ruch vďaka dotácii, ktorú sme získali na prístavbu hasičskej zbrojnice.

Rok 2020 bol štedrým najmä pre oddelenie technických služieb mesta. Do ich vozového parku zaparkovalo hneď niekoľko nových vozidiel...

Áno, začali sme s modernizáciou oddelenia technických služieb, ktoré to už nutne potrebovalo. Preto sme sa pustili do obnovy zastaralého technického vybavenia. V prvom rade išlo o nákup nového vozidla na zber a zvoz komunálneho odpadu, ktorý disponuje vážiacim systémom. Bol to prvý krok k postupnému zavádzaniu systému evidencie odpadov. Okrem toho sa nám podarilo zabezpečiť dva traktory. Svojou multifunkčnosťou budú nápomocné pri mnohých činnostiach, ktoré technické služby v meste zabezpečujú. V tomto roku budeme realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia a preto uvažujeme aj o nákupe novej zdvíhacej plošiny.

Spomenuli ste zavádzanie systému evidencie odpadov ELWIS. Čo presne to pre obyvateľov Ilavy bude znamenať?

Ohľadom tejto témy robíme osvetu od nákupu nového vozidla na zber komunálneho odpadu. V skratke ide o systém, ktorý by mal občanov motivovať k separácii a rozumnému nakladaniu s odpadmi tak, aby sa čo najviac znížil podiel zmesového odpadu. Zároveň ide najmä o adresnosť, aby sme dokázali identifikovať pôvodcu odpadov a vedeli tak zohľadniť, do akej miery separujú jednotlivé domácnosti. Vďaka novému kuka vozu môžeme nádoby s komunálnym odpadom vážiť priamo pri zbere a zabezpečovať ich evidenciu. Tento rok bude implementačným. Naďalej pokračujeme v označovaní smetných nádob čipmi, následne domácnosti dostanú štartovacie balíčky s vrecami na triedený odpad a Q-kódmi. O všetkom budeme včas informovať.

Keď sa ohliadnete späť, sú tu veci, ktoré vás zrejme viac či menej zahrejú pri srdci tým, že sa podarili dotiahnuť do zdarného konca. Iste sú aj také, ktoré vám spôsobovali vrásky na čele. Ktoré to boli?

Z tejto kategórie by som asi spomenul cestu pod železničným podjazdom. Nie je to problém iba tohto roka, už niekoľko období daždivé počasie spôsobovalo úplné zaplavenie podjazdu a tým aj odstavenie cesty pre motoristov. Problém bol však horší v týchto časoch, nakoľko daná komunikácia je pre obyvateľov Sihote jedinou prístupovou trasou a spojením s centrom mesta, keďže most cez Vážsky kanál je naďalej uzatvorený. V tomto smere som veľmi rád, že po neustálych interpeláciách a rokovaniach so zástupcami Železníc SR a Správou ciest TSK, systém čerpadiel, ktoré spôsobovali problémy, bol opravený a momentálne je zastabilizovaný. Naďalej mu však venujeme zvýšenú pozornosť a dúfam, že čerpadlá budú aj naďalej funkčné, najmä kým neprebehne výstavba nového mosta.

Už ste naznačili, že kritickým bodom a problémom, s ktorým ste sa museli vysporiadať, bol a naďalej zostáva spomínaný most cez Vážsky kanál. Napriek tomu, že táto otázka je plne v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja, občania sa obracajú aj na mesto a želajú si, aby situáciu vyriešilo...

Áno, je to tak, most spadá do kompetencie TSK, avšak je v našom záujme, aby sa situácia ohľadom stavby nového mosta posunula vpred. Preto neustále apelujeme na kompetentných, pýtame sa, upozorňujeme na kritickú situáciu najmä pre obyvateľov sídliska Sihoť. V predchádzajúcom roku som spolu so županom písal list priamo premiérovi vtedajšej vlády, niekoľko stretnutí sme mali aj so županom Jaroslavom Baškom a vystúpil som aj pred poslancov krajského zastupiteľstva, aby som upozornil na to, že situácia je mimoriadne vážna.  Problém, ktorý vynikol v súvislosti s vysporiadaním majetkovo právnych vzťahov je už vyriešený. Situácia sa však skomplikovala tým, že v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa diela sa jeden z účastníkov odvolal a rozhodnúť mal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Podľa najčerstvejších informácií ÚVO už 21.12. o námietke rozhodol s tým, že TSK bude ďalej pokračovať vo verejnom obstarávaní. Zatiaľ teda ešte nepoznáme víťaza. O ďalšom časovom harmonograme výstavby tohto diela môžeme verejnosť informovať až vtedy, keď bude známy jeho realizátor.

Sú ešte nejaké ďalšie problémy, s ktorými ste sa museli vysporiadať, prípadne ktoré naďalej pretrvávajú?

Je to napríklad situácia s neprispôsobivými občanmi na Sihoti, či už ide o poriadok, čistotu, skládky, alebo o túlavých psov. Mestská polícia to tam monitoruje a rieši priestupky, ktoré sú v ich právomoci. Ďalej bol teraz problém na školskom areáli. Tam chceme rozšíriť kamerový systém, areál riadne oplotiť a zvýšiť osvetlenie v tejto lokalite. Riešiť by sme mali aj vstupnú bránu do areálu MFK Ilava na Sihoti. Chceme, aby jednak plnila svoj účel a aby bola aj reprezentatívnejšia pre návštevníkov. To sú také bežné problémy života samosprávy...

Samosprávy sa v uplynulom roku museli chopiť aj organizácie niekoľkých kôl celoplošného testovania na zisťovanie ochorenia COVID-19. Verejnosť si pochvaľovala to, ako ste sa toho zhostili...

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorý pri jednotlivých kolách participovali, či už to boli zamestnanci mesta, zdravotníci, dobrovoľníci, vojaci, mestskí a štátni policajti či hasiči. Vďaka dobrej spolupráci sa nám podarilo zabezpečiť všetko tak, aby sme najmä dodržali bezpečnosť a ochranu zdravia našich obyvateľov. A vyzerá to tak, že ešte nekončíme, ale budeme musieť v testovaní pokračovať, obzvlášť náš okres, ktorý je momentálne na najkritickejších priečkach. Samosprávy si budú musieť takmer všetko zabezpečovať sami. My máme výhodu nemocnice, ktorá má zriadené mobilné odberové miesto. Predbežne sme sa v rámci ďalšieho kola testovania dohodli na spolupráci.

Pandémia nemilo zasiahla aj kultúru a šport. Tam sa žiaľ život zastavil na veľmi dlho a nevieme ešte koľko to potrvá... Napriek tomu sa v roku 2020 zopár vecí podarilo zrealizovať aj v tejto sfére.

Kultúrny život dostal kvôli pandémii poriadne zabrať, ale som rád, že aj napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať zopár pekných podujatí. Rok sme odštartovali novoročným koncertom na námestí, pokračovali sme plesmi, stihli sme pozvať niekoľko divadelných predstavení. Vo februári sme sa zabavili na tradičných Fašiangových zabíjačkových hodoch v centre mesta a Fašiangovej zábave v Klobušiciach. Pre deti sa do domu kultúry po rokoch opäť vrátil Veľký mestský karneval a stihli sme aj pochovať basu. Od marca sme kvôli pandémii množstvo plánovaných podujatí museli zrušiť, medzi nimi oslavy dňa matiek, žien, učiteľov... rôzne mestské výročia, veľkonočné trhy remesiel či tradičný Bartolomejský jarmok.

Pandemická situácia sa trochu uvoľnila v lete, kultúrny život sa na chvíľku nadýchol, aj keď s množstvom obmedzujúcich pravidiel. Sú nejaké podujatia, ktoré považujete za obzvlášť úspešné?

Áno, hoci epidemiologické opatrenia nedovolili akcie ako jarmoky a veľké podujatia, deti určite potešilo Veľké prázdninové šantenie so Srandou bandou, predstavenie Divadla zo šuflíka, alebo podujatie ZUŠ-ka v parku. Aj športovo-kultúrna akcia Na zábave zábava spojená s otvorením detského ihriska bola super, Klobušičania si to tam užili a verím, že si to zopakujeme. Vianočné obdobie tiež prinieslo pekné podujatia. Museli sme sa prispôsobiť a prejsť do online priestoru, ale bolo naozaj príjemné, že sme boli s verejnosťou stále v kontakte a spoločne sme rozsvietili každú jednu adventnú sviecu. Pre mňa osobne bola veľmi pekné akcia Mikuláš ide Ilavou a som rád, že sa nám podarilo v mestskom parku nainštalovať nový krásny betlehem.

Aj športové podujatia boli oklieštené len na zopár udalostí. Spomeňme si niektoré z nich...

Športová verejnosť si pochvaľovala Medzinárodné dni cyklistiky, na ktorých sme participovali a zorganizovali v rámci nich preteky juniorov a súťaže pre deti. Taktiež som rád, že dávame možnosť aj novým alternatívam. Mám na mysli podujatie Ilava locals jam 2020, kde sme poskytli priestor mladým ľuďom, ktorí mohli ukázať šport, ktorému sa venujú. Teším sa aj tomu, že sa v Ilave vďaka aktívnym občanom opäť po rokoch obnovila Mestská liga malého futbalu.

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v roku 2020, poslanci schválili mestský rozpočet na ďalšie roky. Aké najväčšie investičné akcie nás teda čakajú v aktuálnom roku 2021?

Jednou z najväčších bude tretia etapa rekonštrukcie ciest a chodníkov. My už máme vytipované niektoré úseky ciest, ktoré by sme v tomto roku chceli kompletne opraviť, ale definitívne im musia dať zelenú až poslanci. Momentálne už máme naprojektované ulice Kpt. Nálepku a Štefánikova. Rekonštrukcia týchto dvoch ulíc je už schválená v rámci rozpočtu predbežne sumou 287 – tisíc eur. Verejné obstarávanie na realizátora chceme spustiť začiatkom tohto roka. O ďalších úsekoch budeme diskutovať s poslancami. Predpokladá sa aj štvrtá etapa, ktorá bude opäť o asfaltovaní väčších úsekov. Ako som už spomenul veľkou témou bude aj zavedenie nového systému regulovaného parkovania v centre mesta, ktoré chceme odštartovať najneskôr v polovici roku 2021. Ešte predtým však zrekonštruujeme chodník od parkoviska pri železničnej stanici do centra. Čaká nás aj obstarávanie na nového prevádzkovateľa tepelného hospodárstva a v tomto roku zrekonštruujeme aj verejné osvetlenie v dvoch etapách. Spúšťame nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa prístavby Materskej školy v Klobušiciach, kde máme zmluvu na nenávratný finančný príspevok vo výške 400 – tisíc eur na rozšírenie kapacity škôlky o dve ďalšie triedy. 60 – tisíc eur je v rozpočte schválených na vybudovanie nového multifunkčného ihriska na Šturovej, ktoré bude viacgeneračné a verím, že si tam prídu na svoje ako najmenší, tak aj teenageri, ale aj seniori.   

Napriek tomu, že uplynulý rok bol poznačený pandémiou, mestu sa podarilo zrealizovať mnohé investičné akcie. Vy máte za sebou aj zhruba polovicu volebného obdobia, ste zatiaľ spokojný? Aké máte pred sebou ešte výzvy?

Ako sa mi darí plniť volebný program, tak to zhodnotia ľudia... Nikto ale nepredpokladal, že nás postihne takáto situácia v súvislosti s pandémiou a že budeme musieť dlhodobo fungovať v núdzovom stave. Ja som ale rád, že spolu s tímom ľudí na meste a poslancami MsZ sa nám napriek všetkým okolnostiam darí posúvať mnohé veci vpred. Samozrejme bol by som rád, keby niektoré veci išli rýchlejšie, ale v rámci okolností, aké teraz sú, som spokojný s tým, čo sa zatiaľ podarilo a teším sa na to, čo sa ešte podarí.

Čo by ste popriali obyvateľom nášho meste v tomto komplikovanom období do nového roka?

Zdravie, zdravie a ešte raz zdravie. Samozrejme želám nám všetkým, aby sa situácia stabilizovala a aby sa život vrátil do normálnejších koľají. Aby sme mohli efektívne riešiť to, čo máme. Aby boli občania spokojní a nemuseli sme sa zaoberať iba testovaním, karanténami a opatreniami. Preto si pre nás všetkých prajem, aby pandémia pominula a aby sme mohli spoločne pozerať vpred.

Čitateľom Ilavského mesačníka takto vopred avizujeme, že jednotlivými investičnými akciami, ktoré boli v rozhovore spomenuté a sú naplánované na tento rok, budeme postupne predstavovať podrobnejšie v jednotlivých vydaniach Ilavského mesačníka v rámci rubriky „Téma mesiaca“.

 

Za rozhovor poďakovala

V. Klobučníková

 

 

Dátum vloženia: 28. 1. 2021 12:45
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 1. 2021 13:46
Autor: Veronika Klobučníková

Rýchle odkazy

Celoštátne testovanie
Celoštátne testovanie
KoronavírusSmútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 84
TÝŽDEŇ: 1936
CELKOM: 653092

AKTUÁLNA TEPLOTA

2.3.2021 02:35

Aktuálna teplota:

2.4 °C

Vlhkosť:

79.4 %

Rosný bod:

-0.8 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Reklama z ilavských novín

SPOLKY A ORGANIZÁCIE