Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

SPOJENÉ VOĽBY 2022 – SÚHRNNÉ INFORMÁCIE PRE VOLIČOV

SPOJENÉ VOĽBY 2022 – SÚHRNNÉ INFORMÁCIE PRE VOLIČOV 1

Voľby do orgánov samospráv obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 sa uskutočnia v sobotu 29.10.2022 v čase od 7.00 h do 20.00 h.

Volebná kampaň sa skončila v stredu 26.10.2022 o polnoci. Prinášame sumár volebných informácii.

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu podľa volebného okrsku, do ktorého patrí, t.j. v ktorého zozname voličov je zapísaný. 

Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať sa platným občianskym preukazom, resp. dokladom o pobyte pre cudzinca (cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť).

 

Volebné okrsky v Ilave:

 

Číslo okrsku

 

Volebná miestnosť

 

 

Adresa

 

Vymedzenie územného obvodu

1

Dom kultúry Ilava

Farská 84/5, Ilava

Mierové námestie, ulice Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova,

občania s trvalým pobytom Ilava

2

Základná škola Ilava

Medňanská 514/5, Ilava

ulice Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I

3

Základná umelecká škola

Pivovarská 662/81, Ilava

ulice Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova

4

Technické služby mesta Ilava

Hurbanova 132/26, Ilava

ulice Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L .Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom

5

Kultúrno- spoločenský dom Klobušice

Okružná 55/1, Ilava

mestská časť Klobušice

6

Dom kultúry Iliavka

Iliavka 8, Ilava

mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy

 

Hlasovanie v SPOJENÝCH VOĽBÁCH je odlíšené MODROU a BIELOU farbou.

 

1. VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY KRAJOV  - MODRÁ FARBA

Po príchode do volebnej miestnosti potvrdí volič prevzatie hlasovacích lístkov a obálky podpisom najskôr v zozname pre voľby do samosprávy krajov.

Dostane MODRÚ obálku a 2 hlasovacie lístky s modrými pruhmi

1 hlasovací lístok je pre voľby predsedu samosprávneho kraja

(pre okres Ilava je 6 kandidátov, krúžkuje sa 1 kandidát)

1 hlasovací lístok je pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja 

(pre okres Ilava je 26 kandidátov, volič krúžkuje maximálne 4 kandidátov, keďže okres Ilava je zastúpený 4 poslancami zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja)

Po vyznačení kandidátov KRÚŽKOVANÍM vloží volič oba lístky do modrej obálky, ktorú vhodí do MODREJ volebnej schránky.

 

2. VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ – BIELA FARBA

Následne volič pristúpi k prevzatiu hlasovacích lístkov a obálky pre voľby do orgánov samosprávy obce.

Dostane BIELU obálku a 2 biele hlasovacie lístky

Jeden hlasovací lístok je pre voľby primátora mesta Ilava

(pre mesto Ilava sú 3 kandidáti, krúžkuje sa 1 kandidát)

Jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva

(volič krúžkuje maximálne toľko kandidátov, koľko sa volí v jeho volebnom obvode - uvedené na každom hlasovacom lístku)

Po vyznačení kandidátov KRÚŽKOVANÍM vloží volič oba lístky do bielej obálky, ktorú vhodí do BIELEJ volebnej schránky.

 

 

PRENOSNÁ VOLEBNÁ SCHRÁNKA

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov (napr. imobilný senior), má právo požiadať hlasovanie do PRENOSNEJ volebnej schránky,  a to

 • telefonicky na referáte evidencie obyvateľstva tel. č. 042 44 555 48
 • v deň volieb príslušnej volebnej komisii

 

 

ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA PRE VOLIČOV V COVID KARANTÉNE

Voliči v karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 môžu hlasovať doma - do špeciálnej volebnej schránky. Hlasovanie zabezpečí špeciálna volebná komisia pre tých voličov,

ktorí nahlásia záujem o špeciálny spôsob hlasovania vopred  - v piatok 28.10.2022 do 12:00 hod. v obci svojho trvalého pobytu.

Pre mesto Ilava kontaktujte zapisovateľa mestskej volebnej komisie – Mgr. Jana Pučeková, tel.č. 042 44 555 32, 0948 093 491

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 

PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA ILAVA

1. Ľuboš Greguška, 55 r., samostatne hospodáriaci roľník, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2. Lukáš Koník, Mgr., 33 r., manažér, HLAS - sociálna demokracia

3. Viktor Wiedermann, Ing., 53 r., primátor, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

 

PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

Volebný obvod č. 1 - Dom kultúry Ilava

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Kandidáti:

1. Štefan Čiernik, Ing., 28 r., správca skladového hospodárstva, nezávislý kandidát

2. Ľudmila Haasová, 70 r., dôchodkyňa, SMER - sociálna demokracia

3. Ľudmila Hujová, 61 r., štátna zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Stanislav Janušek, Ing., 57 r., referent stavebného úradu, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

5. Lukáš Koník, Mgr., 33 r., manažér, HLAS - sociálna demokracia

6. Jozef Kružliak, Mgr., 57 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia

7. Tibor Meliš, Ing., 59 r., podnikateľ, HLAS - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 2  - Základná škola, ul. Medňanská

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Kandidáti:

1. Martin Komada, 39 r., vývojar palubných sietí, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Peter Melo, JUDr., Ing., 54 r., obchodný riaditeľ, HLAS - sociálna demokracia

3. Dana Schillerová, 67 r., technicko-hospodárska pracovníčka, SMER - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 3 - Základná umelecká škola

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

1. Jana Dianová, Mgr., 58 r., učiteľka, Slovenská národná strana

2. Eduard Štencl, 45 r., referent, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Pavol Šupák, Ing., 58 r., logistik, SMER - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 4 - Technické služby mesta Ilava

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti: 

1. Etela Eglyová, RNDr., 67 r., iná zdravotnícka pracovníčka, SMER - sociálna demokracia

2. Pavol Filo, Ing., 37 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát

3. František Kis, 46 r., operátor, HLAS - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 5 - Kultúrno - spoločenský dom Klobušice

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

1. Daniel Streličák, 58 r., živnostník, nezávislý kandidát

2. Ivana Šimoniová, 43 r., vedúca špedície, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Branislav Vavrík, Bc., 47 r., výsluhový dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Volebný obvod č. 6  - Dom kultúry Iliavka

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

Kandidáti:

1. Anton Bajzík, Ing., 52 r., zástupca primátora mesta, nezávislý kandidát

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

PRE VOĽBY PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

 1. Jaroslav Baška, Ing., 47 r., predseda samosprávneho kraja, Dohňany, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 2. Marian Kňažko, Ing., 58 r., stredoškolský učiteľ, Považská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 3. Anton Kysel, Mgr., 64 r., inšpektor železníc, Trenčín, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 4. Miroslav Magdech, Mgr., MBA, 36 r., manažér, Považská Bystrica, REPUBLIKA
 5. Peter Máťoš, PhDr., PhD., 35 r., viceprimátor mesta, Považská Bystrica, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Progresívne Slovensko, SPOLU občianska demokracia, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 6. Adrián Mikuš, Ing., 53 r., manažér, Trenčianske Jastrabie, nezávislý kandidát.

 

PRE VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Volebný obvod č. 2 - Ilava

 

 Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

 1. Anton Bajzík, Ing., 52 r., zástupca primátora mesta, Ilava, nezávislý kandidát
 2. Juraj Bartoš, 51 r., vedúci výroby, Košeca, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 3. Eva Bočincová, Mgr., 61 r., analytička, Dubnica nad Váhom, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 4. Viliam Cíbik, MUDr., PhD., 59 r., lekár, starosta obce, Pruské, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 5. Dagmara Debnárová, 64 r., dôchodkyňa, Dubnica nad Váhom, Komunistická strana Slovenska
 6. Vladislav Galko, Ing., 45 r., obchodný riaditeľ, Borčice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 7. Juraj Hort, Ing., 42 r., obchodný manažér a šéf gospelového zboru, Nová Dubnica, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 8. Mario Hrubý, Ing., 51 r., manažér, Ilava, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 9. Roman Huňa, Dr., Mgr., 50 r., konzultant, Pruské, nezávislý kandidát
 10. Jaroslav Koyš, Ing., 51 r., starosta obce, Ladce, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 11. Tibor Kramár, Mgr., LL.M, 59 r., manažér, Nová Dubnica, Demokratická strana
 12. Peter Krupa, 42 r., poslanec Národnej rady, Nová Dubnica, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 13. Gabriela Krupová, 47 r., ekonómka, Nová Dubnica, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 14. Milan Kučiak, 53 r., technik údržby, Borčice, REPUBLIKA
 15. Peter Marušinec, Ing., 41 r., primátor mesta, Nová Dubnica, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 16. František Meliš, Ing., 31 r., prevádzkový zámočník, Ladce, nezávislý kandidát
 17. Pavol Pažitka, Bc., 54 r., zástupca primátora mesta, Nová Dubnica, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 18. Slávka Polakovičová, 40 r., nezamestnaná, Nová Dubnica, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 19. Gabriela Poliaková, Ing., 47 r., obchodná riaditeľka, Tuchyňa, nezávislá kandidátka
 20. Martin Rác, Ing., 43 r., starosta, Bolešov, nezávislý kandidát
 21. Emil Suchánek, Ing., 67 r., personálny poradca a kouč, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 22. Viera Tichá, 37 r., projektová nákupkyňa, Pruské, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 23. Antónia Tomanová, Ing., 52 r., finančná manažérka, Dubnica nad Váhom, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
 24. Tomáš Truchlý, Ing., 39 r., zástupca primátora mesta, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 25. Viktor Wiedermann, Ing., 53 r., primátor, Ilava, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 26. Peter Wolf, Mgr., et Mgr., 36 r., primátor mesta, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát.

 

 

Organizačno správne oddelenie

msu-jp

Dátum vloženia: 27. 10. 2022 7:20
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 10. 2022 8:00
Autor: Mgr. Jana Pučeková

Rýchle odkazy

Veľkonočné trhy 2024Bartolomejský jarmok 2024

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanieIM 01/2024
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:1099
TÝŽDEŇ:1099
CELKOM:1933602

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Podkrovie kostola pred rekonštrukciou

SPOLKY A ORGANIZÁCIE