Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 1

Informácie pre voličov

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 sa konajú
v sobotu  8.6. 2024  od 7:00 hod. do 22:00 hod.

 

Ako hlasujeme?

 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
JEDEN z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky 
alebo 
na JEDNOM z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u DVOCH kandidátov.

 

 

Volebné miestnosti v Ilave:

 

1

z dôvodu rekonštrukcie Domu kultúry Ilava náhradná volebná miestnosť:

Budova sídla Okresného úradu Ilava

Mierové námestie, ulice Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova,

občania s trvalým pobytom Ilava

2

Základná škola Ilava

ulice Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I

3

Základná umelecká škola

ulice Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova

4

Technické služby mesta Ilava

ulice Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L . Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom

5

Kultúrny dom Klobušice

mestská časť Klobušice

6

Dom kultúry Iliavka

mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy

 

Hlasovanie do prenosnej schránky

 

Požiadavku na prenosnú volebnú schránku pre voličov, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo zdravotných dôvodov (napr. imobilní seniori), je možné nahlásiť

- telefonicky na referáte evidencie obyvateľstva tel. č. 042 44 555 48 

- alebo v deň volieb príslušnej volebnej komisii.

Nie je potrebné vyžiadať hlasovací preukaz.

 

Hlasovacie preukazy

 

Volič, ktorý sa v čase konania volieb nebude nachádzať v mieste svojho trvalého pobytu, môže voliť v ktoromkoľvek okrsku na území SR v prípade, že má hlasovací preukaz.

Hlasovací preukaz je možné vyžiadať si OSOBNE na oddelení evidencie obyvateľstva v úradných hodinách, najneskôr do piatka 7.6.2024 v obci svojho trvalého pobytu (v Ilave na referáte evidencie obyvateľstva tel.č. 042 44 555 48 do 13:00 hod.).

 

Výsledky volieb

 

Mesto Ilava zverejní zápisnice okrskových volebných komisií až po vyhlásení celkových výsledkov volieb, najneskôr v pondelok 10.6.2024. 

msu-jp

Dátum vloženia: 6. 6. 2024 9:16
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 6. 2024 13:38
Autor: Mgr. Jana Pučeková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE