sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ZŠ Dubnica n/V

Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s MŠ

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dňom 09.07.2019

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru
so sídlom Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom


Kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
• absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
• doklad o absolvovaní 1. atestácie
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu :
Mestský úrad Dubnica nad Váhom, oddelenie školstva,
Bratislavská 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom.


Uzávierka prijímania prihlášok: 07. august 2019.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE - ZŠ s MŠ
- NEOTVÁRAŤ“.

v.r.
Dubnica nad Váhom, 08.07.2019

Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

 

Prílohy

Výberové konanie v Dubnici n/V

VK ZŠ s MŠ PD 2019 - web mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,56 kB
Dátum vloženia: 9. 7. 2019 12:10
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 7. 2019 8:18
Autor: Ing. Milan Púček

Rýchle odkazy

Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 380
TÝŽDEŇ: 380
CELKOM: 55695

AKTUÁLNA TEPLOTA

21.7.2019 09:47

Aktuálna teplota:

--- °C

Vlhkosť:

--- %

Rosný bod:

--- °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Ilava, 1899

SPOLKY A ORGANIZÁCIE