Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE VOLIČOV K SPOJENÝM VOĽBÁM 2022

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE VOLIČOV K SPOJENÝM VOĽBÁM 2022 1

Doručovanie oznámení o čase a mieste konania spojených volieb a základné informácie k hlasovaniu

 

Doručovanie oznámení o čase a mieste konania spojených volieb

 

Mesto Ilava oznamuje, že v dňoch do 5.10.2022 budú zamestnanci mesta doručovať do poštových schránok oznámenia o mieste a čase konania spojených volieb, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022.

Každá domácnosť si nájde v poštovej schránke 2 ks oznámení, a to

1 oznámenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí (pre voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva)

1 oznámenie pre voľby do orgánov samosprávy krajov (pre voľby predsedu samosprávneho kraja a poslancov samosprávneho kraja)

V oznámeniach je uvedené:

 1. Dátum a čas konania volieb (29.10.2022 od 7:00 hod. do 20:00 hod.)
 2. Volebný okrsok určený pre danú adresu
 3. Stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a preukázania sa totožnosti

 

Hlasovanie vo voľbách - FAREBNÉ rozlíšenie

 

Volebné tlačivá vo volebných miestnostiach budú farebne odlíšené BIELOU a MODROU farbou.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič podpisom samostatne v zozname pre voľby do samosprávy mesta a samostatne v zozname pre voľby do samosprávy krajov.

 

Pre voľby do SAMOSPRÁVY KRAJOV bude slúžiť MODRÁ obálka, do ktorej volič vloží  2 hlasovacie lístky s modrými pruhmi

Jeden hlasovací lístok bude určený pre voľby predsedu samosprávneho kraja a jeden pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja.

Po vyznačení kandidátov vhodí volič obálku do MODREJ volebnej schránky.

 

Pre voľby do SAMOSPRÁVY OBCÍ je určená BIELA obálka, do ktorej volič  vloží 2 biele hlasovacie lístkyJeden hlasovací lístok bude pre voľby primátora mesta a jeden pre voľby do mestkého zastupiteľstva.

Po vyznačení kandidátov volič vhodí obálku do BIELEJ volebnej schránky na hlasovanie.

 

Ako vyznačiť kandidátov na hlasovacích lístkoch?

 

Jednotlivých kandidátov volič označuje na hlasovacích lístkoch KRÚŽKOVANÍM.

 

UPOZORŇUJEME, že hlasovací lístok je NEPLATNÝ,

 • ak volič označí kandidátov iným spôsobom (podčiarknutím, krížikom, atď.)
 • ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky
 • ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie

 

Kto môže voliť?

 

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu v určenom volebnom okrsku.

Volebný okrsok

Volebná miestnosť

Adresa volebnej miestnosti

Územný obvod

1.

Dom kultúry Ilava

Farská 84/5, Ilava

Mierové námestie, ulice Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova,

občania s trvalým pobytom Ilava

2.

Základná škola Ilava

Medňanská 514/5, Ilava

ulice Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I

3

Základná umelecká škola

Pivovarská 662/81, Ilava

ulice Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova

4

Technické služby mesta Ilava

Hurbanova 132/26, Ilava

ulice Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L .Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom

5

Kultúrno- spoločenský dom Klobušice

Okružná 55/1, Ilava

mestská časť Klobušice

6

Dom kultúry Iliavka

Iliavka 8, Ilava

mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 

PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA ILAVA

 

1. Ľuboš Greguška, 55 r., samostatne hospodáriaci roľník, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2. Lukáš Koník, Mgr., 33 r., manažér, HLAS - sociálna demokracia

3. Viktor Wiedermann, Ing., 53 r., primátor, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

(poradie je uvedené podľa abecedy v zmysle poradia na hlasovacieho lístku)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora (31.79 kB)

 

PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva (33.64 kB) 

 

Volebný obvod č. 1 - Dom kultúry Ilava

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Kandidáti:

1. Štefan Čiernik, Ing., 28 r., správca skladového hospodárstva, nezávislý kandidát

2. Ľudmila Haasová, 70 r., dôchodkyňa, SMER - sociálna demokracia

3. Ľudmila Hujová, 61 r., štátna zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Stanislav Janušek, Ing., 57 r., referent stavebného úradu, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

5. Lukáš Koník, Mgr., 33 r., manažér, HLAS - sociálna demokracia

6. Jozef Kružliak, Mgr., 57 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia

7. Tibor Meliš, Ing., 59 r., podnikateľ, HLAS - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 2  - Základná škola, ul. Medňanská,  Ilava

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Kandidáti:

1. Martin Komada, 39 r., vývojar palubných sietí, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Peter Melo, JUDr., Ing., 54 r., obchodný riaditeľ, HLAS - sociálna demokracia

3. Dana Schillerová, 67 r., technicko-hospodárska pracovníčka, SMER - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 3 - Základná umelecká škola

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

1. Jana Dianová, Mgr., 58 r., učiteľka, Slovenská národná strana

2. Eduard Štencl, 45 r., referent, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Pavol Šupák, Ing., 58 r., logistik, SMER - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 4 - Technické služby mesta Ilava

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti: 

1. Etela Eglyová, RNDr., 67 r., iná zdravotnícka pracovníčka, SMER - sociálna demokracia

2. Pavol Filo, Ing., 37 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát

3. František Kis, 46 r., operátor, HLAS - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 5 - Kultúrno - spoločenský dom Klobušice

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

1. Daniel Streličák, 58 r., živnostník, nezávislý kandidát

2. Ivana Šimoniová, 43 r., vedúca špedície, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Branislav Vavrík, Bc., 47 r., výsluhový dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Volebný obvod č. 6 

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

Kandidáti:

1. Anton Bajzík, Ing., 52 r., zástupca primátora mesta, nezávislý kandidát

 

 

PRE VOĽBY PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

 1. Jaroslav Baška, Ing., 47 r., predseda samosprávneho kraja, Dohňany, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 2. Marian Kňažko, Ing., 58 r., stredoškolský učiteľ, Považská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 3. Anton Kysel, Mgr., 64 r., inšpektor železníc, Trenčín, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 4. Miroslav Magdech, Mgr., MBA, 36 r., manažér, Považská Bystrica, REPUBLIKA
 5. Peter Máťoš, PhDr., PhD., 35 r., viceprimátor mesta, Považská Bystrica, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Progresívne Slovensko, SPOLU občianska demokracia, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 6. Adrián Mikuš, Ing., 53 r., manažér, Trenčianske Jastrabie, nezávislý kandidát.

 

PRE VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Volebný obvod č. 2 - Ilava

 

 Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

 1. Anton Bajzík, Ing., 52 r., zástupca primátora mesta, Ilava, nezávislý kandidát
 2. Juraj Bartoš, 51 r., vedúci výroby, Košeca, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 3. Eva Bočincová, Mgr., 61 r., analytička, Dubnica nad Váhom, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 4. Viliam Cíbik, MUDr., PhD., 59 r., lekár, starosta obce, Pruské, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 5. Dagmara Debnárová, 64 r., dôchodkyňa, Dubnica nad Váhom, Komunistická strana Slovenska
 6. Vladislav Galko, Ing., 45 r., obchodný riaditeľ, Borčice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 7. Juraj Hort, Ing., 42 r., obchodný manažér a šéf gospelového zboru, Nová Dubnica, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 8. Mario Hrubý, Ing., 51 r., manažér, Ilava, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 9. Roman Huňa, Dr., Mgr., 50 r., konzultant, Pruské, nezávislý kandidát
 10. Jaroslav Koyš, Ing., 51 r., starosta obce, Ladce, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 11. Tibor Kramár, Mgr., LL.M, 59 r., manažér, Nová Dubnica, Demokratická strana
 12. Peter Krupa, 42 r., poslanec Národnej rady, Nová Dubnica, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 13. Gabriela Krupová, 47 r., ekonómka, Nová Dubnica, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 14. Milan Kučiak, 53 r., technik údržby, Borčice, REPUBLIKA
 15. Peter Marušinec, Ing., 41 r., primátor mesta, Nová Dubnica, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 16. František Meliš, Ing., 31 r., prevádzkový zámočník, Ladce, nezávislý kandidát
 17. Pavol Pažitka, Bc., 54 r., zástupca primátora mesta, Nová Dubnica, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 18. Slávka Polakovičová, 40 r., nezamestnaná, Nová Dubnica, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 19. Gabriela Poliaková, Ing., 47 r., obchodná riaditeľka, Tuchyňa, nezávislá kandidátka
 20. Martin Rác, Ing., 43 r., starosta, Bolešov, nezávislý kandidát
 21. Emil Suchánek, Ing., 67 r., personálny poradca a kouč, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 22. Viera Tichá, 37 r., projektová nákupkyňa, Pruské, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
 23. Antónia Tomanová, Ing., 52 r., finančná manažérka, Dubnica nad Váhom, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
 24. Tomáš Truchlý, Ing., 39 r., zástupca primátora mesta, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 25. Viktor Wiedermann, Ing., 53 r., primátor, Ilava, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
 26. Peter Wolf, Mgr., et Mgr., 36 r., primátor mesta, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát.

 

 

Ďalšie informácie k spojeným voľbám budeme postupne aktualizovať.

 

Organizačno správne oddelenie

msu-jp

Dátum vloženia: 30. 9. 2022 8:52
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 10. 2022 10:44
Autor: Mgr. Jana Pučeková

Rýchle odkazy

Veľkonočné trhy 2024Bartolomejský jarmok 2024

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanieIM 01/2024
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:1100
TÝŽDEŇ:1100
CELKOM:1933603

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Svätý Peter

SPOLKY A ORGANIZÁCIE