Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

ZBERNÝ DVOR BUDE KRAJŠÍ, FUNKČNEJŠÍ I EKOLOGICKEJŠÍ

ZBERNÝ DVOR BUDE KRAJŠÍ, FUNKČNEJŠÍ I EKOLOGICKEJŠÍ

Vďaka modernizácii bude náš zberný dvor krajší, funkčnejší i ekologickejší. Nielen svojim vizuálom, ale najmä vybavením sa tak konečne posúva do 21. storočia.

 

Na sklonku roku 2022 Ministerstvo životného prostredia SR schválilo žiadosť Mesta Ilava o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 713-tisíc eur na modernizáciu zberného dvora. Výzva z operačného programu Kvalita životného prostredia je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov.

Mesto Ilava sa do nej zapojilo v januári 2022, pričom odborný priebeh verejného obstarávania mestu zastrešila spoločnosť ELAUK, s.r.o.. Obstarávanie dodávateľov sa rozdelilo do štyroch celkov. Išlo o stavebné práce určené na modernizáciu zberného dvora a tri rôzne mechanizmy - komunálne vozidlo s príslušenstvom, teleskopicky manipulátor s príslušenstvom a zariadenie na meranie evidencie odpadov.

Zberný dvor slúži na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce. Účelom projektu modernizácie bolo pomocou stavebných objektov doplniť a upraviť areál zberného dvora tak, aby sa zlepšila jeho doterajšia funkčnosť a prostrediu sa dodal estetickejší vzhľad. Cieľom je zefektívniť nakladanie s odpadom v meste Ilava, aby bolo čo najviac ekologické. K tomu dopomôže vytvorenie nových skladovacích a manipulačných priestorov v rámci spevnených plôch. ,,Navrhnuté preto boli štyri nové oceľové prístrešky, osvetlenie a stavebné úpravy na spevnených plochách. Taktiež sa odstránili nevyhovujúce časti oplotenia, ktoré sa nahradili novým a existujúce oplotenie sa opravilo. Stavebne sa upravila aj pôvodná garáž,“ uviedol zástupca primátora Anton Bajzík. 

Jednotlivé stavebné úkony zabezpečila spoločnosť Sestav, s.r.o., vysúťažili sa v sume zhruba 418-tisíc eur. ,,Spoločnosť Sestav, ktorá zastrešuje stavebné práce, postupovala v zmysle časového harmonogramu. Zo strany od svahu pribudlo nové betónové oplotenie, spravilo sa odvodnenie terénu, prebehli práce na fasáde garáží, betonáž pre nové prístrešky, asfaltovacie práce a výmena plechového oplotenia,“ zhrnula priebeh stavebných úprav zberného dvora vedúca oddelenia technických služieb mesta Alena Vavrová. Ako ďalej dodala, odovzdanie stavebných prác sa uskutočnilo 3. novembra 2023. 

 

,,Zberný dvor a s ním oddelenie technických služieb sa posunuli minimálne o niekoľko desaťročí dopredu. Stav, v akom sa nachádzal, už nebol vyhovujúci. Som preto veľmi rád, že sa nám podarilo získať tento grant, z ktorého sme financovali stavebnú činnosť i nákup nových mechanizmov,” skonštatoval primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann.

Posledným krokom modernizácie, ktorá zmení vzhľad i funkčnosť zberného dvora, je dodanie nových mechanizmov a zariadenia na meranie evidencie odpadov. Rozšírenie vozového parku o nové moderné vozidlá a technológie k tomuto projektu neodmysliteľne patrí.

Detailnejšie si ich predstavíme po ich dodaní pri oficiálnom otvorení zmodernizovaného zberného dvora, ktoré sa uskutoční v utorok 21. novembra 2023 o 13,30 hod. na zbernom dvore na Hurbanovej ulici.

 

-verk-

 

 

 

Dátum vloženia: 15. 11. 2023 13:02
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 11. 2023 13:12
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Dolný hrad

SPOLKY A ORGANIZÁCIE