Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Zníženie financií pre mestá a obce zo štátu bude mať za následok navyšovanie miestnych daní

Zníženie financií pre mestá a obce zo štátu bude mať za následok navyšovanie miestnych daní

Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci rokovať hneď o niekoľkých návrhoch všeobecne záväzných nariadení. Medzi nimi aj o Dodatku č. 3 k VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava. 

Zvyšovaním daní z nehnuteľností sa zaoberajú viaceré samosprávy. Primátori a starostovia na túto tému diskutujú aj na spoločných platformách v stavovských organizáciách ZMOS a Únia miest. ,,Predchádzajúca vláda urobila opatrenia, kvôli ktorým sme chodili protestovať pred parlament a upozorňovať na to, že zníženie financií pre mestá a obce bude mať za následok navyšovanie dane z nehnuteľností a poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom. Za tieto tri roky (2022, 2023, 2024) bude v rozpočtoch samosprávam chýbať 1,5 miliardy eur, čo sa odrazí na výkone a kvalite služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú,“ uviedol primátor mesta Viktor Wiedermann. Každé mesto, či obec sa s výpadkom financií od štátu musí popasovať. No zvyšovaniu daní sa vyhne asi len máloktorá. ,,Väčšie mestá zvyšujú túto daň v priemere od 20 do 40 percent, ale sú aj prípady, kde navyšujú daň z nehnuteľností až o 70 percent oproti pôvodnej sadzbe,“ skonštatoval primátor na porade poslancov a ďalej predstavil návrh zmien v danom VZN. ,,Pri fyzických osobách by išlo navýšenie o 19 percent a pri podnikateľoch by to bolo o 17 percent. Pohybujeme sa teda kúsok pod štatistickým priemerom. Pri zabezpečení príjmovej časti rozpočtu mesta je to jedným z nevyhnutných krokov, ku ktorým by sme mali pristúpiť, aby sme aj do budúcna zachovali minimálne súčasnú úroveň služieb obyvateľom,“ doplnil V. Wiedermann. 

,,Ministerstvo financií SR odhaduje pre mesto Ilava na rok 2024 nižší výnos dane oproti roku 2023 vo výške 78 326 eur. Ministerstvo zverejnilo aj bilanciu štátneho rozpočtu, kde bol zaznamenaný negatívny vývoj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 19,9 mil. eur. Kompenzácie výpadkov v príjmoch rozpočtov samospráv, spôsobené týmito legislatívnymi zmenami a nariadeniami zo strany štátu, nie sú dostatočné. Z dôvodu nedostatočného krytia výdavkového rozpočtu sú samosprávy nútené kompenzovať tieto zdroje navýšením iných miestnych daní,“ objasnila návrh dodatku vedúca finančno-majetkového oddelenia Viera Bagínová. V praxi to znamená, že fyzická osoba by za nehnuteľnosť o výmere 100 metrov štvorcových po novom zaplatila viac o 5 eur. V prípade právnickej osoby ide pri 100 metroch štvorcových o navýšenie o 50 eur.

Kompletný návrh si môžete pozrieť na úradnej tabuli na webovej stránke mesta: www.ilava.sk alebo vo vývesných vitrínach v centre mesta. Konečné slovo pri schvaľovaní budú mať poslanci na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto roku.  

-verk-

 


Z Ilavského mesačníka vyberáme zamyslenie na túto tému z úvodníku (11/2023):

 

Vážení spoluobčania,

koniec roka je už tradične spojený s prípravou a tvorbou rozpočtu na budúci rok. Táto „domáca úloha“ všetkých miest a obcí na Slovensku sa zdá byť každým rokom náročnejšia, pretože samosprávy sa už dlhodobo boria s problémom nedostatočného financovania najmä zo strany štátu. Ešte predchádzajúca vláda prijala sériu opatrení, ktorými extrémne znížila najväčší zdroj príjmu zo štátneho rozpočtu a to dane z príjmu fyzických osôb. Proti týmto prijímaným balíčkom sme márne protestovali aj pred Národnou radou SR a upozorňovali na to, že nedofinancovanie samospráv bude na konci dňa viesť k poklesu životnej úrovne našich obyvateľov. Preto, aby sme boli schopní zabezpečiť a zachovať súčasnú úroveň služieb, musíme pristúpiť k nepopulárnym opatreniam a to k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Je to nevyhnutný krok k tomu, aby sme naplnili príjmovú stranu a mohli tak vytvoriť vyrovnaný rozpočet. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci rokovať o predloženom návrhu, ktorý upravuje súčasnú výšku dane z nehnuteľností pre fyzické osoby o 19% a pre podnikateľov o 17%. V porovnaní s ostatnými mestami ide o mierne navýšenie, keďže niektoré samosprávy pristupujú k zvýšeniu dane z nehnuteľností až o 70 - 80%. 

Máme však aj dobré správy. Nedávno sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt modernizácie zberného dvora, ktorý posunul naše technické služby o niekoľko desaťročí dopredu. Na tento projekt, ktorý pozostával zo štyroch častí, sme získali z Ministerstva životného prostredia SR nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 712 488,16 €. Verím, že vynovené priestory a zakúpenú modernú techniku ocenia okrem zamestnancov TS aj naši obyvatelia. 

Záverom Vám všetkým želám pokojné prežitie adventného obdobia, aby sme sa pripravili a duševne naladili na blížiace sa najkrajšie sviatky roka Vianoce. 

 

Ing. Viktor Wiedermann

Primátor mesta Ilava


 

Dátum vloženia: 1. 12. 2023 13:17
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 1. 2024 13:26
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE