Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Knižnica-správy o činnosti

Správa o činnosti knižnice v roku 2018

Sumár aktivít knižnice za minulý rok: zaevidovaných aktívnych užívateľov našich služieb bolo 1559, z toho 318 detí. Stav knižničného fondu k 31.12.2018 dosiahol 16 846 titulov. Ročný prírastok je 675 kníh. Najväčším prispievateľom na nákup je Mesto Ilava. Ďalej to bolo Ministerstvo kultúry SR. Z Fondu na podporu umenia sme získali 2000 € so spoluúčasťou mesta 105, 99 €. Kúpou pribudlo 454 titulov, ostatné darovali občania z Ilavy aj okolia. Noviny, časopisy: 15 titulov /ďalšie máme tiež od darcov/

Počet knižných výpožičiek v roku 2018: 16 846. Výpožičky formou medziknižničnej výpožičnej služby: pre 11 čitateľov

Pripravili sme 14 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí.

Cestovateľskú besedu o Ománe s Ilavčankou Ľubicou Turcerovou. K besede sme pripravili aj výstavu jej fotografií /vo vestibule DK až do leta/. V minulom roku sa nám podarilo dostať na besedu do Ilavy slovenskú spisovateľskú hviezdu, úspešného autora historických a fantasy románov Juraja Červenáka spolu s riaditeľkou vydavateľstva Artis Omnis Andreou Harmanovou.

Ďalšie akcie boli pre deti z materských a základných škôl, čítali sme, debatovali i tvorili. Navštevovali nás kolektívy nielen z Ilavy, ale i Červeného Kameňa, Mikušoviec a Pruského.  Z knižnice sme sa s nimi vždy presunuli do mestského múzea, tam deti najviac zaujala prírodovedná expozícia. Našich podujatí sa počas roka zúčastnilo 437 návštevníkov

Na ďalších akciách sme sa podieľali ako spoluorganizátori. S kníhkupectvom Kornélia sme pripravili besedu s Ivicou Ďuricovou, začínajúcou spisovateľkou, rodáčkou zo susednej Košece. S Divadlom Masky z Ilavy sme sa podieľali na organizácii Katarínskej noci divadiel.

Správa o činnosti knižnice v roku 2017

V roku 2017 bolo zaevidovaných 1484 aktívnych používateľov služieb našej knižnice, z toho 302 detí. Stav knižničného fondu k 31.12.2017 dosiahol 16 366 titulov.

Ročný prírastok je 611 kníh /kúpou pribudlo 415, zvyšok sú dary od občanov z Ilavy aj okolia/. Najväčším prispievateľom na nákup je Mesto Ilava. Ďalej to bolo Ministerstvo kultúry SR. Z Fondu na podporu umenia sme získali 2300 € so spoluúčasťou mesta 122 €. Z fondu sme tiež získali 2000 € na nákup 10 ks knižných regálov, spoluúčasť mesta bola 106 €. Všetky police v detskom oddelení máme vďaka úspešným grantom z dvoch ostatných rokov nové. Kupovali a odoberali sme 15 titulov periodík /noviny, časopisy/ .

Počet knižných výpožičiek v roku 2017 bol 16 366. Z iných slovenských knižníc sme pre 27 našich čitateľov vypožičali knihy formou medziknižničnej výpožičnej služby.

Absolvovali sme 24 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí. Viaceré sme pripravili my, napr. besedu s Braňom Jobusom pre II. stupeň ZŠ Ilava, jesennú s Tatianou MackovouAndreou Harmanovou pre dospelých čitateľov.

Na ďalších sme sa podieľali ako spoluorganizátori: Predstavenie knihy o živote Pavla Traubnera, mali sme i čitateľský kútik na Noci divadiel v Ilave.
Ostatné akcie boli pre deti z materských a základných škôl, čítali sme, debatovali i tvorili. Navštevovali nás kolektívy nielen  z Ilavy, ale i Červeného Kameňa a Mikušoviec. S nimi sme vždy skončili aj v mestskom múzeu, kde ich najviac zaujala prírodovedná expozícia.

Podujatí sa počas celého roka zúčastnilo 967 návštevníkov. V ostatných rokoch predávame v knižnici tiež vstupenky na podujatia organizované mestom.

Správa o činnosti v roku 2016

V roku 2016 bolo v našej knižnici zaregistrovaných 1396 čitateľov, z toho 297 detí. Stav knižničného fondu k 31.12.2016 dosiahol 15 888 titulov. Ročný prírastok je 787 kníh /kúpou pribudlo 445, zvyšok sú dary od občanov z Ilavy aj okolia/.

Najväčším prispievateľom na nákup je Mesto Ilava. Ďalej to bolo Ministerstvo kultúry SR. Z grantu z Fondu na podporu umenia sme získali 2300 € so spoluúčasťou mesta 122 €. Z fondu sme tiež získali na nákup 8 ks knižných regálov a príručného stolíka 1500 €, spoluúčasť mesta bola 81 €.

Kupovali a odoberali sme 15 titulov periodík /noviny, časopisy/ . Počet knižných výpožičiek v roku 2015 bol 15 806. Z iných knižníc sme pre našich čitateľov vypožičali 24 titulov kníh formou medziknižničnej výpožičnej služby.

Pre verejnosť a hlavne pre deti sme pripravili 16 vzdelávacích a kulúrno - spoločenských podujatí: besedu Braňom Jobusom pre detských čitateľov /I. stupeň ZŠ/, besedu so spisovateľkou Štefániou Opremčákovou, besedu s psychologičkou  Michaelou Buck /v spolupráci s kníhkupectvom Kornélia/, besedu s Monikou Porubčanovou -Martiniskovou o putovaní do Santiaga de Compostela. Vzdelávacie podujatia boli pre deti z materských škôl Ilava a Červený Kameň, ZŠ Ilava a ŠZŠ Ilava. Konajú sa väčšinou počas utorkov, kedy je knižnica pre ostatných čitateľov zatvorená. Podujatí sa počas roku 2016  zúčastnilo spolu 371 návštevníkov.

Správa o činnosti v roku 2015

V minulom roku bolo v našej knižnici zaregistrovaných 1288 čitateľov. Stav knižničného fondu k 31.12.2015 dosiahol 15 101 titulov. Pribudlo nám 527 kníh, najväčším prispievateľom na nákup je Mesto Ilava. Ďalej to bolo Ministerstvo kultúry SR – z grantu sme získali 1520 € so spoluúčasťou mesta 80 € a časť kníh darovali občania z Ilavy a okolia. Odoberali sme 14 titulov periodík /noviny, časopisy/ . Počet knižných výpožičiek v roku 2015 bol 14 147.

Z iných knižníc sme pre našich čitateľov vypožičali 25 titulov kníh formou medziknižničnej výpožičnej služby.

Pre verejnosť a hlavne pre deti základných škôl sme pripravili 21 vzdelávacích a kulúrno- spoločenských podujatí: besedu s Katkou Tekeľovou pre dospelých čitateľov a tiež pre študentov obchodnej akadémie, besedu s Jozefom Genzorom /v spolupráci s kníhkupectvom Kornélia/, dokončili sme Kurz trénovania pamäti s Petrou HirtlovouRelaxačné techniky s Helenou Pytlíkovou, divadlo Opice z našej knižnice pre MŠ Ilava. Vzdelávacie podujatia pre deti navštevovali hlavne žiaci zo ZŠ Medňanská, ale aj materskej školy a špeciálnej ZŠ a tiež zo škôl v Červenom Kameni a Mikušovciach. Konajú sa počas utorkov, kedy je knižnica pre ostatných čitateľov zatvorená. Podujatí sa počas roka zúčastnilo spolu 625 návštevníkov.

 

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Okresná ľudová knižnica

SPOLKY A ORGANIZÁCIE