sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Bezpečná škola preverila znalosti z dopravnej výchovy

Bezpečná škola preverila znalosti z dopravnej výchovy

Žiaci Základnej školy Ilava, Medňanská sa v druhý školský deň venovali pravidlám cestnej premávky. Každoročne totiž organizujú tematický deň s názvom "Bezpečná škola".

Dopravné nehody, na ktorých majú účasť mladí cyklisti, mávajú zvyčajne veľmi tragické následky. Je to pochopiteľne preto, že jazdca na bicykli nechráni karoséria, a tak často samotný pád zavinený nezvládnutím bicykla sa neskončí len drobnými odreninami. Mladí cyklisti obyčajne podceňujú význam ovládania pravidiel cestnej premávky, neuvedomujú si, že cyklista by mal vedieť takmer všetky pravidlá cestnej premávky, ktoré musí ovládať vodič automobilu.

Nezastupiteľnú úlohu pri dopravnej výchove detí a mládeže má bezpochyby škola v úzkej spolupráci s rodičmi a mimoškolskými organizáciami. Cieľavedomé výchovné pôsobenie na žiakov musí vychádzať najmä z poznania a rozboru príčin dopravných nehôd zavinených deťmi - cyklistami. Každý rok sú rovnaké: nedanie prednosti v jazde, nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, jazda po nesprávnej strane vozovky, neprimeraná rýchlosť, nesprávne predchádzanie, nebezpečný spôsob jazdy a pod.

Práve preto každoročne organizujeme na našej škole tematický deň s názvom "Bezpečná škola", ktorý reaguje na tieto potreby a jeho cieľom je:

  • naučiť žiakov uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako cyklista, cestujúci (spolujazdec),
  • poznať základné dopravné značky pre cyklistov,
  • vedieť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, vedieť podať základnú prvú pomoc,
  • zvládnuť pravidlá a techniku jazdy na bicykli,
  • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
  • vypestovať u žiakov vysokú mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a zdravie, a zároveň aj za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

V úvode tematického dňa sa žiaci oboznámili s jednotlivými časťami bicykla a s povinnou výbavou správneho cyklistu. Hlavnou úlohou tejto aktivity bolo upozorniť žiakov na závislosť medzi príčinami dopravných nehôd a technickým stavom dopravného prostriedku - bicykla. Následne si svoje poznatky overili v didaktických hrách "Čo kam patrí?" a "Vieš pomenovať?"

Ďalšia časť dňa bola venovaná dopravným značkám, ktoré je cyklista, ako účastník cestnej premávky, povinný poznať a dodržiavať. Najskôr si ich žiaci pripomenuli prostredníctvom powerpointovej prezentácie a v následnom kvíze si otestovali svoje vedomosti z nich.

Najzaujímavejšou časťou dňa však bolo praktické overenie získaných znalostí a otestovanie svojich zručností pri jazde na bicykli. Cieľom tejto aktivity bolo naučiť žiakov a upevniť v ich vedomí najdôležitejšie zásady správnej jazdy v cestnej premávke, viesť ich k tomu, aby vedeli posúdiť správnosť a bezpečnosť svojej jazdy aj jazdy iných vodičov a aby pochopili nevyhnutnosť rešpektovať všetky dopravné značky, aj keď zdanlivo nesignalizujú nijaké bezprostredné nebezpečenstvo.

Problematika bezpečnosti na cestách je celospoločenskou záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Pevne veríme, že aj vďaka takýmto aktivitám sa budú vedieť žiaci pohybovať a orientovať v cestnej premávke bez toho, aby ohrozili vlastnú bezpečnosť či bezpečnosť ostatných.

 (Mgr. Janka Koštialiková, ZŠ ILAVA)

Dátum vloženia: 6. 9. 2021 19:51
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 9. 2021 20:17
Autor: Veronika Klobučníková

AKTUÁLNA TEPLOTA

24.9.2021 16:42

Aktuálna teplota:

19.3 °C

Vlhkosť:

54.2 %

Rosný bod:

9.8 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Ilavský hrad s mestskou vežou, okolo roku 1850

SPOLKY A ORGANIZÁCIE