sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

List z CSS Sloven Slávnica

CSS Sloven

Riaditeľka Centra sociálnych služieb Sloven v Slávnici našej samospráve zaslala list o tom, ako sa toto zariadenie vysporadúva so šírením ochorenia COVID-19.

Ako je zariadenie CSS – SLOVEN v Slavnici, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,  pripravené na pandémiu koronavírusu

 

Keď si predstavíme akékoľvek ochorenie, ktoré sa vyskytuje v epidemiologickej súvislosti v pobytovej sociálnej službe, teda viac prípadov naraz, máme pred tým rešpekt. O to väčší, že sa jedná o komunitu ľudí, ktorých je na jednom mieste viacej, teda jedná sa o kolektív. Ten v takomto prípade vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť, ostražitosť a pripravenosť.  

CSS – SLOVEN Slavnica je jedno z  24 sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pandémia koronavírusu a opatrenia spojené s výskytom tohto rýchlo šíriaceho sa respiračného ochorenia, nás rovnako postavila do pozície, že musíme zabezpečovať všetky preventívne opatrenia, tak ako sú celospoločensky zavádzané, ale i tak ako si to vyžaduje situácia v tom ktorom zariadení individuálne, ešte pred ich vyhlásením.

V CSS – SLOVEN Slavnica sme začali so zavádzaním preventívnych opatrení dňom 03.03.2020, kedy sme na www. stránke CSS – SLOVEN uverejnili odporúčanie: „Z dôvodu zabezpečenia preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením KORONAVÍRUSU odporúčame zákaz návštev v zariadení CSS – SLOVEN Slavnica  a to hlavne u osôb s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, teda tých, ktorí navštívili miesta s výskytom KORONAVÍRUSU."

Postupne sme boli usmerňovaní o zavádzaných preventívnych opatreniach cestou zriaďovateľa, z odboru krízového riadenia, z miestne príslušného RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici a informácie sme zavádzali a odovzdávali v zariadení zamestnancom, klientom, ich príbuzným, dodávateľom a pod. Preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom koronavírusu boli sprístupnené klientom i v ľahko čitateľnej forme.

S postupným vývojom epidemiologickej situácie riaditeľka CSS – SLOVEN vydala Metodický pokyn s názvom „Plán krízových opatrení v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19, SARS-CoV,“ v  ktorom sú uvedené informácie o ochorení COVID – 19, odporúčaný postup pri podozrení na ochorenie COVID – 19 pre zamestnancov, manipulácia s odpadom, aktuálny zoznam kontaktov, kontrolný list informačných a preventívnych opatrení v CSS – SLOVEN, informačný leták – ako sa správať v domácom prostredí, plán reprofilizácie lôžok a vyčlenenie izolačných miestností na každom oddelení, zoznam s telefónnymi číslami so súhlasom zamestnanca, ktorí vyjadrili ochotu v prípade karantény v CSS – SLOVEN, zotrvať v krízovej službe, t.j. nepretržitý pobyt v uzavretom objekte, zoznam vybavenia, ktoré zamestnanci musia mať so sebou pre prípad vyhlásenia karantény a povolania do CSS – SLOVEN, ku krízovej službe, informačný list prijímateľa sociálnej služby (PSS), ktorý sa pohotovo odovzdá lekárom, RÚVZ alebo záchranárom pri prevoze PSS do zdravotníckeho zariadenia, vzorový jedálny lístok, zložený zo suchých a trvanlivých potravín, pre prípad mimoriadnej situácie v CSS – SLOVEN. Súčasne zriadila krízový tím. V metodickom pokyne uviedla kontakty členov krízového tímu v CSS – SLOVEN, menovací dekrét členov krízového tímu.

Zariadenie zaviedlo prísne používanie ochrany tváre a dodržiavanie respiračnej hygieny -tvárové rúško a rukavice pre zamestnancov. Pred každodenným nástupom do pracovnej zmeny sa zamestnancom odmeria teplota bezkontaktným teplomerom a zisťujeme kontakt s osobou s pozitívnou cestovateľskou anamnézou.

Postupným rozširovaním ochorenia COVID - 19 i na území Slovenska, bol vydaný Príkaz Predsedu TSK o zákaze návštev a taktiež v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti klientov sa klienti musia zdržiavať iba v priestoroch areálu zariadenia.

Uvedené opatrenie sa dodržiava asi najťažšie, nakoľko v CSS – SLOVEN Slavnica je umiestnených 202 klientov s najvyšším stupňom podpory a prevažne s psychiatrickými diagnózami. Ide o fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie, prípadne kombinácia uvedených postihnutí.

Kontakt s blízkymi a s okolím,  je pre našich klientov veľmi podstatný a to hlavne z dôvodu udržania a zachovania ich psychickej rovnováhy. Využívanie metód pracovnej terapie, zapájanie sa do aktivít v komunitách, návšteva bohoslužieb, toto všetko veľmi pomáha k skvalitneniu ich života a napomáha im zvládnuť veľakrát ich neľahkú situáciu. 

Napriek všetkým obmedzeniam sa našiel v zariadení tím šikovných ľudí, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, sociálnych pracovníkov, zamestnancov v práčovní a pod., ktorí spojili svoju kreativitu s dobrým skutkom a spoločne za pomoci klientov zhotovili pre všetkých zamestnancov a klientov v zariadení textilné rúška. Táto solidarita nás nielenže ochráni, ale pomohla i zamestnávateľovi, nakoľko i v našom zariadení je v tomto období oveľa väčšia frekvencia spotreby používania OOPP a ich nedostatok na trhu cítime i my.

V závere chcem spomenúť, že zariadenie sa zapojilo i do viacerých projektov o získanie finančnej podpory na zakúpenie OOPP a dezinfekcie pre zariadenie a bolo úspešné vo všetkých žiadaných projektoch.

Solidarita, pomoc, rešpekt, schopnosť empatie a disciplína sa v týchto dňoch používajú a skloňujú  vo všetkých smeroch. Je len na nás, do akej miery si uvedomujeme túto kolektívnu zodpovednosť, teda zodpovednosť jeden za druhého. Toto je ľudské a v tomto období najdôležitejšie.

 

Za CSS – SLOVEN , Slavnica , RNDr. PhDr. Martina Mutalová, PhD., riaditeľka zariadenia

 

 

O autorovi článku :

RNDr. PhDr. Martina Mutalová, PhD., je od roku 2014 riaditeľkou zariadenia CSS – SLOVEN v Slavnici. Jej profesiou je však epidemiológia, ktorej sa venovala viac ako 15. rokov. Svoje profesionálne skúsenosti sa snaží využiť i v tomto prostredí a v boji s koronavírusom.

    

 

 

  

Dátum vloženia: 7. 4. 2020 22:26
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 4. 2020 22:51
Autor: Veronika Klobučníková

AKTUÁLNA TEPLOTA

31.5.2020 18:51

Aktuálna teplota:

14.6 °C

Vlhkosť:

74.5 %

Rosný bod:

10.1 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

!

OZNAM: kvôli zabráneniu šíreniu vírusu je knižnica ZATVORENÁ do odvolania. 

Výpožičnú dobu kníh vám automaticky predĺžime - pokuty vám tentoraz nehrozia. 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE