sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

NA ZBERNOM DVORE ZAPARKOVALO NOVÉ VOZIDLO NA ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV

NA ZBERNOM DVORE ZAPARKOVALO NOVÉ VOZIDLO NA ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV

DO VOZOVÉHO PARKU SO SEBOU PRIVIEZLO AJ VÍZIU ADRESNÉHO ZBERU ODPADU

Utorok, 14. apríl 2020, bol pre Oddelenie technických služieb mesta Ilava výnimočným pracovným dňom. Celý kolektív pracovníkov na čele s vedúcim oddelenia očakávali príjazd nového vozidla na zber a zvoz komunálneho odpadu. Technické služby sa obnovy vozového parku dočkali po pätnástich rokoch.

 

Mestské zastupiteľstvo ešte v júni minulého roka schválilo spôsob nákupu vozidla pre vývoz komunálneho odpadu prostredníctvom návratných zdrojov financovania formou bankového úveru. Následne 20. augusta 2019 Mestské zastupiteľstvo mesta Ilava schválilo prijatie a čerpanie investičného úveru, pričom zberové vozidlo bolo obstarané prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému s tým, že zákazka bola vyhlásená 13. decembra 2019 a elektronická aukcia prebehla 19. decembra 2019. Najvýhodnejšia aukčná ponuka bola vo výške 203 700 EUR. Ako povedal vedúci oddelenia technických služieb Stanislav Rendek, potrebovali ho už ako soľ. „Vozidlo, ktoré máme k dispozícii, je už značne opotrebované, manipulácia s touto už 15 ročnou technikou našim pracovníkom komplikovala každodennú prácu, najmä pri vysýpaní a manipulácií so smetnými nádobami“ uviedol s tým, že ak by sa neobstaralo nové vozidlo, to staré by si vyžiadalo nemalé finančné prostriedky na pravidelnú údržbu a opravu. Ako ale ďalej dodáva, do „šrotu“ nepôjde ani starý voz, postupne s prihliadnutím na aktuálnu situáciu by ho chceli súčasné vozidlo dostať do takého technického stavu, aby ho mohli využívať na zber separovaného odpadu.

Staré vozidlo

    STARÉ VOZIDLO VERZUS NOVÉ

Nové vozidlo

Nový „stroj“ si zblízka prezrelo aj vedenie mesta

Okrem celého kolektívu pracovníkov oddelenia technických služieb na čele s vedúcim Stanislavom Rendekom, sa na novinku vo vozovom parku prišli pozrieť aj predstavitelia vedenia mesta v zastúpení s primátorom mesta Viktorom Wiedermannom a zástupcom primátora Antonom Bajzíkom. Primátor na úvod zhrnul dôvody, prečo sa mesto rozhodlo investovať do obnovy vozového parku. Okrem opotrebenia a zlého stavu aktuálne používaného vozidla na zber a zvoz odpadu, je hlavným dôvodom aj vízia adresnosti v odpadovom hospodárstve mesta Ilava. „Chceme, aby zber odpadu bol adresný a aby bolo jasné, kto koľko komunálneho odpadu vyprodukuje. Tí obyvatelia, ktorí budú separovať a budú sa správať ekologicky, automaticky majú aj menší objem komunálneho odpadu. Z vyzbieraných údajov vieme potom obyvateľov motivovať k minimalizácii odpadov a ich dôslednému triedeniu. Následne bude možné obyvateľom, ktorí zodpovedne triedia  poskytnúť benefity. To je však otázka do budúcnosti, momentálne je našou úlohou nastaviť to tak, aby celý systém fungoval dobre a efektívne,“ skonštatoval primátor Ilavy Viktor Wiedermann.

nové vozidlo

Ekologickejšie, modernejšie i bezpečnejšie - také je nové smetiarske vozidlo

S novinkami, technickými parametrami a základnými obslužnými systémami prišiel personál oddelenia technických služieb oboznámiť zástupca spoločnosti KOBIT-SK, s.r.o. Jozef Hajdúch. Nové vozidlo si podľa jeho slov hravo poradí s kovovými i plastovými 1 100 litrovými smetnými nádobami, pričom využíva automatické otváranie a zatváranie veka. Problém mu vďaka vzduchovému valcu nerobia ani kontajnery s plochým vekom. Disponuje prednou i zadnou kamerou so záznamom na SD kartu, čo pomôže samozrejme aj ako dôkazový materiál o tom, kde všade vozidlo bolo. Kamery zároveň uľahčia situáciu vodičovi najmä pri cúvaní. V rámci bezpečnosti sú zachované aj systémy ochrany, kedy ak obsluha stojí na stupačkách, záťažový senzor to identifikuje a nedovolí šoférovi ísť rýchlejšie ako 30 km/hod. Zároveň, ak šofér zaradí spiatočku, pričom sú stupačky obsadené personálom, motor sa automaticky vypne. „Stroj je robený tak, že lisuje odpad. Zhutňuje ho, aby ho do vozidla vošlo čo najviac. Pri komunálnom odpade je to pomer zhruba 1:6, čiže doň dostanete 75 kubíkov bežného odpadu. Samozrejme v závislosti od toho, čo ľudia do smetných nádob vyhodia. Toto vozidlo uvezie približne 7 ton odpadu,“ objasnil základné údaje a parametre J. Hajdúch. Prítomných najviac zaujímal nový systém zabudovaného váženia odpadu. „Uvediem to na príklade nejakej ulice, ktorú si chcete zvlášť zaevidovať. Na začiatku ulice obsluha zaháji váženie a na jej konci ho ukončí. Vieme koľko kontajnerov vozidlo vysypalo, vieme váhu jednotlivých smetných nádob v danej ulici a tiež celkovú váhu odpadu za konkrétnu ulicu,“ vysvetlil. Ako dodávateľovi obdobných strojov, sme mu položili aj otázku na skúsenosti ich firmy s okolitými samosprávami. Zaujímalo nás, či je vidieť snahu okolitých miest a obcí posúvať sa vpred v odpadovom hospodárstve napríklad aj formou obnovy vozového parku. „Snahou každého dobrého hospodára je mať čo najmodernejší vozový park. Niekde to ide lepšie, inde horšie. Ale tí, ktorí dlhodobo a cieľavedomo pracujú na tom, že si obnovujú techniku, to potom cítia na celkovej produktivite. A to sa určite oplatí,“ uzavrel Jozef Hajdúch.

nové vozidlo

Vážiaci systém ako prvý krok adresnému zberu odpadu v Ilave

Výraznou devízou nového vozidla je jeho zabudovaný vážiaci systém, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa aj naše mesto v zbere odpadu posunulo k nastaveným trendom minimalizácie komunálneho odpadu a naopak maximalizácie separovaného odpadu. Základným pilierom je adresnosť zberu odpadu. „Vážiaci systém je krokom, ktorý si vyžaduje odpadové hospodárstvo v 21. storočí. Pôjde o jednoznačnú identifikáciu pôvodcu odpadu a jeho vyprodukovaného množstva,“ vysvetlil vedúci oddelenia technických služieb. „Doteraz sme vedeli evidovať množstvo odpadu za celé mesto. Samozrejme vedeli by sme aj teraz prerátať aj jednotlivé lokality, ale váhu máme fyzicky na zbernom dvore, čiže by to bolo v praxi veľmi komplikované a najmä zvládnuť to časovo nebolo reálne. Odteraz váženie bude vedieť zrealizovať vodič priamo vo vozidle, keď zapne a vypne vážiaci systém pre vybranú lokalitu,“ povedal S. Rendek. Do budúcna by k zabudovanej váhe mala pribudnúť aj nadstavba, ktorá pomocou čipov a kódov, bude presne zaznamenávať množstvo vyprodukovaného odpadu v konkrétnych bytových domoch a domácnostiach. „Každá smetná nádoba alebo vrece bude mať svoj vlastný kód, alebo čip, ktorý budeme vedieť nasnímať a jednoznačne identifikovať pôvodcu a k nemu vyprodukované množstvo odpadov,“ dodal.

nové vozidlo

Druhý krok počíta s evidenciou smetných nádob

Zatiaľ sa v rámci celého tohto procesu nachádzame v prvom kroku, kedy oddelenie technických služieb mesta bude vedieť presne zanalyzovať za určené obdobie, aké množstvo odpadu vyprodukovali jednotlivé ulice a stanovené lokality v meste. Priblížiť sa k druhému spomenutému kroku by malo dopomôcť najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom bude stáť rozhodnutie o schválení obstarávania pre ďalšiu nadstavbu evidenčného systému. Tento novší sofistikovaný systém by mohol zaujať nielen „ekofriendly“ domácnosti, ale aj každého obyvateľa mesta, ktorý práve tým, že bude viac separovať a tvoriť čo najmenej komunálneho odpadu, pocíti výhodu v úľavách na ročnom poplatku za odpad. „Ak sa nám to všetko tento rok podarí obstarať a zaviesť v našom meste, najskôr bude musieť prebiehať analýza získaných údajov, na základe ktorej môžeme potom pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie mesta, ako aj poplatky za nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta,“ vysvetlil ďalej S. Rendek s tým, že prvé kroky a výstupy z evidenčného systému plánujeme na rok 2021 a reálne by to občania mohli pocítiť v roku 2022.

nové vozidlo

-verk-

Dátum vloženia: 15. 4. 2020 9:00
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2020 10:55
Autor: Veronika Klobučníková

AKTUÁLNA TEPLOTA

31.5.2020 18:35

Aktuálna teplota:

14.8 °C

Vlhkosť:

73 %

Rosný bod:

10 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

!

OZNAM: kvôli zabráneniu šíreniu vírusu je knižnica ZATVORENÁ do odvolania. 

Výpožičnú dobu kníh vám automaticky predĺžime - pokuty vám tentoraz nehrozia. 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE