sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

OZNAM O PREDAJI MIMO DRAŽBY

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1997 pre k.ú. Horná Poruba a LV č. 227 pre k.ú. Horná Poruba

Okresný súd Trenčín, prostredníctvom notára JUDr. Miroslavy Turňovej, so sídlom v Dubnici nad Váhom, Moyzesova 1200/12, povereného Okresným súdom Trenčín funkciou súdneho komisára v dedičskej veci po poručiteľovi menom Pavol MIHÁL, rod. Mihál, nar. 04.11.1954, posledný trvalý pobyt Horná Poruba 161, ktorý zomrel 29.04.2019 v rámci likvidácie dedičstva, nariadenej Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 14D/459/2019-79 zo dňa 22.05.2020, právopl. 24.06.2020, ponúka záujemcom na predajnehnuteľný majetok, ktorého vlastníkom bol nebohý poručiteľ:


- nachádzajúci sa v katastrálnom území Horná Poruba, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Ilava, katastrálnom odbore na:
LV č. 1997:
Stavby: rodinný dom súpisné číslo 161 na pozemku parcelné číslo 270/3
pod B 1 v 1/1-ine,
LV č. 227:
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
parcela číslo 270/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 239m2
parcela číslo 270/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 98m2
parcela číslo 272/2 záhrada vo výmere 223m2
pod B 1 v 1/1-ine.

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1997 pre k.ú. Horná Poruba a LV č. 227 pre k.ú. Horná Poruba sú ponúkané za kúpnu cenu 41.200,00 €, pričom kúpna cena bola určená v zmysle Stanoviska realitnej kancelárie Benavia s.r.o. so sídlom Pod hájom 1721, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V prípade, že má ktokoľvek záujem o odkúpenie nehnuteľností poručiteľa za vyššie uvedených podmienok, žiadam Vás v lehote najneskôr do 1 mesiaca od zverejnenia tohto oznámenia o písomné oznámenie záujmu na adresu notárskeho úradu JUDr. Miroslava Turňová – notár, Moyzesova 1200/12, 01841 Dubnica nad Váhom, prípadne na emailovú adresu miroslava.turnova@notar.sk.


Vyššie uvedený majetok nadobudne ten záujemca, ktorý v stanovenej 1-mesačnej lehote ponúkne najvyššiu cenu, minimálne však cenu v zmysle Stanoviska realitnej kancelárie Benavia s.r.o. so sídlom Pod hájom 1721, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Ak úspešný záujemca ponúknutú kúpnu cenu nezloží na účet notára v lehote stanovenej notárom – súdnym komisárom, k zloženiu kúpnej ceny bude notárom – súdnym komisárom vyzvaný záujemca, ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu, minimálne však kúpnu cenu vo výške 41.200,00 €. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú najvyššiu kúpnu cenu, rozhodne sa o úspešnom záujemcovi losovaním.

Upozorňujeme záujemcov, že záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu bude vyzvaný notárom – súdnym komisárom k jej zloženiu na účet notára pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Dubnica nad Váhom 29.03.2021

JUDr. Miroslava Turňová
notár - súdny komisár

 

 

Prílohy

predaj mimo dražby.pdf

predaj mimo dražby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,62 kB
Dátum vloženia: 31. 3. 2021 13:31
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2021 13:50
Autor: Ing. Milan Púček

Rýchle odkazy

Celoštátne testovanie
Celoštátne testovanie
KoronavírusSmútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 1041
TÝŽDEŇ: 8951
CELKOM: 730949

AKTUÁLNA TEPLOTA

17.4.2021 23:03

Aktuálna teplota:

9 °C

Vlhkosť:

67.7 %

Rosný bod:

3.4 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Etiketa pivovaru

SPOLKY A ORGANIZÁCIE